Mesto Myjava
Mesto Myjava

Tlačivá a formuláre

Životné prostredie

Žiadosť o vydanie súhlasu obce podľa zákona o pobyte cudzincov.pdf

ziadost_o_suhlas_podla_zakona_o_pobyte_cudzincov_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 313,96 kB

Žiadosť o vyjadrenie k zámeru stavby - studňa.pdf

ziadost_o_vyjadrenie_studna.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 236,05 kB

Žiadosť o vyjadrenie k zámeru stavby - žumpa.pdf

ziadost_o_vyjadrenie_zumpa_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 33,67 kB

Žiadosť o vyjadrenie k zámeru vodnej stavby.pdf

ziadost_o_vyjadrenie_k_zameru_vodnej_stavby_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 235,23 kB

Žiadosť o výrub.pdf

ziadost_o_vyrub_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 287,76 kB

Miestne dane a poplatky, poskytovanie dotácií

Mesačné vyúčtovanie dane za ubytovanie.pdf

dan_za_ubytovanie_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,28 MB

Ohlásenie vzniku alebo zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie.pdf

dan_za_ubytovanie_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 902,6 kB

Oznámenie fyzickej osoby k poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.pdf

oznamenie_poplatnika_fyzickej_osoby_komunalny_odpad_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 374,65 kB

Oznámenie právnickej osoby a podnikateľa k poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.pdf

oznamenie_poplatnika_pravnickej_osoby_komunalny_odpad_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 380,44 kB

Potvrdenie o podaní daňového priznania.pdf

potvrdenie_o_podani_danoveho_priznania_k_miestnym_daniam_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 136,82 kB

Poučenie pre vyplnenie daňového priznania.pdf

poucenie_pre_vyplnenie_danoveho_priznania_k_miestnym_daniam_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 257,73 kB

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta Myjava.pdf

priloha_c_2_vyuctovanie(1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 43,83 kB

Žiadosť o vrátenie pomernej časti/preplatku

ziadost_o_vratenie_pomernej_casti_preplatku_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 170,59 kB

Sociálne služby

Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.pdf

potvrdenie_poskytovatela_zdravotnej_starostlivosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 278,83 kB

Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi alebo jednorazovej finančnej pomoci.pdf

ziadost_o_jednorazovu_davku_v_hmotnej_nudzi_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 296,63 kB

Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov dane za garáž.pdf

ziadost_o_prispevok_na_garaz_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 327,3 kB

Žiadosť o poskytnutie príspevku na „sociálny taxík“.pdf

ziadost_socialny_taxik_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 98,56 kB
Zobrazené 41-60 z 67

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny

Po - Ut: 8.00 - 16.00 h
St: 8.00 - 17.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozíciíí od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk