Mesto Myjava
Mesto Myjava

Kontakty

Adresa:

Mestský úrad Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava

  • IČO: 00309745
  • DIČ: 2021081491
  • IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny

  • pondelok a utorok: 8.00 - 16.00 h
  • streda: 8.00 - 17.00 h
  • štvrtok: nestránkový deň
    Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozícii od 7.00 do 15.00 h.
  • piatok: 7.00 - 14.00 h

prestávka: 11.30 - 12.30 h

 

Telefónne a mailové kontakty zamestnancov Mestského úradu Myjava,
Mestskej knižnice Myjava a Správy majetku mesta Myjava s. r. o.

 

Mestský úrad Myjava - informácie

+421 34 6907 111

Ing. Ľubomír Halabrín,
primátor Myjavy

+421 34 6907 210
(sekretariát)
primator@myjava.sk

Mgr. Ľubomír Karika,
zástupca primátora

+421 34 6907 206
lubomir.karika@myjava.sk

Ing. Ingrid Vaňová,
prednostka MsÚ Myjava

+421 34 6907 222
ingrid.vanova@myjava.sk

Ing. Vladimír Výdurek,
hlavný kontrolór mesta

+421 34 6907 303
vladimir.vydurek@myjava.sk

Kancelária primátora

Denisa Papuláková,
sekretariát primátora

+421 34 6907 210
primator@myjava.sk
denisa.papulakova@myjava.sk

JUDr. Veronika Filanová
projektový manažér

+421 34 6907 206
veronika.filanova@myjava.sk

Mgr. Marek Hrin
referent, médiá

+421 34 6907 306
marek.hrin@myjava.sk

Oddelenie vnútorných vzťahov

Samuel Flamík,
referent, prevádzka úradu

+421 34 6907 300
samuel.flamik@myjava.sk

Ing. Peter Kubica,
správca siete a IT

+421 34 6907 302
peter.kubica@myjava.sk

Miriam Kraváriková
podateľňa, hlásenie mestského rozhlasu

+421 34 6907 221
podatelna@myjava.sk
miriam.kravarikova@myjava.sk

Viera Pániková,
matrika

+421 34 6907 207
viera.panikova@myjava.sk

Jana Hamerlíková,
matrika

+421 34 6907 208
jana.hamerlikova@myjava.sk

Emília Valášková,
ohlasovňa pobytu

+421 34 6907 202
emilia.valaskova@myjava.sk

Renáta Melegová,
mzdové účtovníctvo

+421 34 6907 314
renata.melegova@myjava.sk

Mestská polícia Myjava

Ing. Mário Jamriška, plk. v. v.,
náčelník

+421 34 6907 106
nacelnik.msp@myjava.sk

Miroslav Zeman,
zástupca náčelníka

+421 34 6907 106
miroslav.zeman@myjava.sk

dispečing MsP Myjava

+421 34 621 6004

hliadka MsP Myjava

bezplatné tel. číslo 159
+421 944 200 797

Oddelenie ekonomické

Ing. Eva Rybnikárová
vedúca oddelenia

+421 34 6907 319
eva.rybnikarova@myjava.sk

Ing. Zuzana Pakanová,
Školský úrad

+421 34 6907 317
zuzana.pakanova@myjava.sk

Jana Potúčková,
školstvo - účtovníctvo, fakturácie

+421 34 6907 318
jana.potuckova@myjava.sk

Jana Kulíšková,
účtovníctvo, rozpočty

+421 34 6907 114
jana.kuliskova@myjava.sk

Jana Ferancová,
fakturácie, účtovníctvo

+421 34 6907 115
jana.ferancova@myjava.sk

Monika Hradská,
fakturácie, účtovníctvo

+421 34 6907 115
monika.hradska@myjava.sk

Jana Vajsáblová,
evidencia majetku

+421 34 6907 116
jana.vajsablova@myjava.sk

Anna Dobrucká,
pokladňa

+421 34 6907 123
anna.dobrucka@myjava.sk

Oddelenie daní a poplatkov

Lenka Kulíšková,
vedúca oddelenia, miestne dane a poplatky

+421 34 6907 120
lenka.kuliskova@myjava.sk

Ing. Katarína Zríniová
poplatky za komunálny odpad

+421 34 6907 113
katarina.zriniova@myjava.sk

Zdenka Hutyrová,
dane z nehnuteľností, daň za psa, evidencia psov

+421 34 6907 121
zdenka.hutyrova@myjava.sk

Oddelenie majetku

Ján Obeda,
vedúci oddelenia

+421 34 6907 312
jan.obeda@myjava.sk

Diana Ištoková,
referent oddelenia majetku

+421 34 6907 315
diana.istokova@myjava.sk

Michaela Jančí
referent oddelenia majetku
+421 34 6907 315
michaela.janci@myjava.sk

Oddelenie výstavby a životného prostredia

Ing. Jana Cablková,
vedúca oddelenia, životné prostredie, výruby,
ochrana vôd a prírody, odpady

+421 34 6907 219
jana.cablkova@myjava.sk

Ing. Zuzana Pániková,
územný plán, komunikácie a rozkopávky, investičné akcie

+421 34 6907 200
zuzana.panikova@myjava.sk

Ing. Ondrej Kubica,
ŠFRB, stavebná činnosť, investičné akcie

+421 34 6907 200
ondrej.kubica@myjava.sk

Ing. Erika Súkupová,
drobné a reklamné stavby

+421 34 6907 209
erika.sukupova@myjava.sk

Ivana Kubíková,
ovzdušie, súpisné čísla, vyjadrenia pre kataster

+421 34 6907 218
ivana.kubikova@myjava.sk

Oddelenie rozvoja

Ing. Lenka Bunčiaková,
vedúca oddelenia

+421 34 6907 212
lenka.bunciakova@myjava.sk

Mgr. Kristína Černáková,
referent a projektový manažér

+421 34 6907 214
kristina.cernakova@myjava.sk

Monika Velická
referent

+421 34 6907 213
monika.velicka@myjava.sk

Spoločná obecná úradovňa – stavebný úrad

Eva Osuská,
vedúca SOÚ

+421 34 6907 217
eva.osuska@myjava.sk

Ing. Anna Pančiaková,
stavebný poriadok, územné rozhodovanie

+421 34 6907 211
anna.panciakova@myjava.sk

Ján Duga,
stavebný poriadok, územné rozhodovanie

+421 34 6907 211
jan.duga@myjava.sk

Ľubica Náhliková
podateľňa SOÚ

+421 34 6907 211
lubica.nahlikova@myjava.sk

Oddelenie sociálnych služieb

Mgr. Jana Gáliková,
vedúca oddelenia

+421 34 6907 119
jana.galikova@myjava.sk

Mgr. Andrea Zríniová,
starostilvosť o seniorov,
posudková činnosť, mestská karta

+421 34 6907 118
andrea.zriniova@myjava.sk

Mgr. Martina Bakošová,
starostlivosť o deti a rodinu, rodinné prídavky,
mestská karta

+421 34 6907 327
martina.bakosova@myjava.sk

Komunitné centrum Khamoro

+421 907 279 415

Ubytovňa Trokanova ul. - vrátnica

+421 34 621 22 51

Útulok a Nocľaháreň

+421 940 613 395

DSS Úsvit 

+421 948 548 265

ZOS Nezábudka

+421 917 829 197

Oddelenie kultúry a športu - Kultúrny dom Samka Dudíka

Mgr. Hana Cigánková,
vedúca oddelenia

+421 34 621 3389
hana.cigankova@myjava.sk

Bc. Martin Pipa,
športový referent
+421 34 621 3389
martin.pipa@myjava.sk

Mgr. Tomáš Fidrich,
výtvarník, grafik, kino

+421 34 621 3389
tomas.fidrich@myjava.sk

Peter Blaho,
technik

+421 34 621 3389
peter.blaho@myjava.sk

Mestská knižnica Myjava

Jana Blahová,
knihovníčka

+421 34 621 2330
kniznica@myjava.sk

Vladimíra Jurenková,
knihovníčka
+421 34 621 2330
vladimira.jurenkova@myjava.sk

Správa majetku mesta Myjava, s. r. o.

Ing. Rastislav Kostelný
konateľ spoločnosti

+421 34 6907 307
+421 915 980 151
kostelny@smmm.sk

Ing. Jaroslav Krč-Šebera,
konateľ spoločnosti

+421 34 6907 308
+421 905 243 332
sebera@smmm.sk

Ing. Pavol Halabrín,
referent

+421 34 6907 309
+421 34 621 23 69
+421 917 921 452
halabrin@smmm.sk

Jana Dugová,
fakturácie, účtovníctvo
+421 34 6907 309
+421 34 621 23 69
dugova@smmm.sk

Ivana Medveďová,
pokladňa

+421 34 6907 310
+421 908 869 469
medvedova@smmm.sk

Ing. Dana Jurášová,
finančné účtovníctvo

+421 34 6907 309
+421 34 621 23 69
jurasova@smmm.sk

Anna Oslejová,
mzdové účtovníctvo

+421 34 6907 310
oslejova@smmm.sk

Pohrebné a cintorínske služby:

 

Kancelária pohrebných služieb,
MsÚ Myjava, I. poschodie

+421 34 6907 204
+421 621 41 86
+421 902 394 393
+421 911 344 234

 

Kontakty

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
4
2
4
3
4
4
4
5
4
6
4
7
4
8
6
9
4
10
4
11
3
12
4
13
5
14
3
15
4
16
5
17
6
18
4
19
5
20
4
21
4
22
3
23
3
24
3
25
3
26
4
27
2
28
2
29
2
30
3
1
4
2
1
3
1
4
1
5
2

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 22. 4. 2024
slabé sneženie 7 °C 1 °C
utorok 23. 4. slabý dážď 7/1 °C
streda 24. 4. mierny dážď 5/3 °C
štvrtok 25. 4. dážď so snehom 2/2 °C

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny

Po - Ut: 8.00 - 16.00 h
St: 8.00 - 17.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozíciíí od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk