Mesto Myjava
Mesto Myjava

Manželstvo

Manželstvo sa uzatvára na základe žiadosti o uzavretí manželstva, a to civilným alebo cirkevným spôsobom. Na matričnom úrade mesta sa manželstvo uzatvára, ak má aspoň jeden zo snúbencov trvalý pobyt v meste alebo spádovej obci. Pre uzavretie manželstva mimo miesta trvalého pobytu snúbencov matričný úrad podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov vydáva povolenie k uzavretiu manželstva. Povolenie nie je potrebné, ak sa manželstvo uzatvára cirkevným spôsobom. Pri podaní žiadosti o uzavretie manželstva, ktorú získate na matričnom úrade, musia byť prítomní obaja snúbenci s potrebnými dokladmi. Termín a hodinu sobáša je možné dohodnúť pri podaní žiadosti. Aj keď ide o cirkevný sobáš, Matričný úrad potvrdzuje túto žiadosť. Do knihy manželstiev Matričného úradu mesta sa zapisujú uzavretia manželstva osôb, ktoré sa uskutočnili na území mesta. Uznesením Mestského zastupiteľstva v Myjave č. 50/04/2018 boli schválené termíny pre uzavretie manželstva každý týždeň v roku:

  • • piatok a sobota
  • • sobášnymi dňami nie sú štátne sviatky, cirkevné sviatky a nedele

 

Doklady a dokumenty – slovenskí štátni občania:

rodné listyplatné občianske preukazyrozvedení aj právoplatné rozsudky o rozvode manželstvaovdovelí aj úmrtné listy, alebo právoplatné rozhodnutie o vyhlásení za mŕtveho

Doklady a dokumenty – cudzinci (ak je jeden zo snúbencov cudzí štátny občan, doklady musia byť podané na matričný úrad najmenej 14 dní pred termínom sobáša):

rodné listyplatné občianske preukazyrozvedení aj právoplatné rozsudku o rozvode manželstvaovdovelí aj úmrtné listy, alebo právoplatné rozhodnutie o vyhlásení za mŕtvehopotvrdenie o stave, trvalom bydlisku a štátnom občianstve

Všetky cudzojazyčné doklady musia byť preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka na území Slovenskej republiky a v prípade potreby opatrené príslušnými overeniami podľa medzištátnych zmlúv. Po uzavretí manželstva sa vykoná zápis do knihy manželstiev, do ktorej sa zapisujú aj dodatočné zmeny a záznamy, ako napríklad rozvod, vyhlásenie manželstva za neplatné, zmena mena a priezviska a iné. Po uzavretí manželstva matrika vydá sobášny list, s ktorým si ten z manželov, ktorý menil priezvisko alebo priezviská, požiada o vydanie nového občianskeho preukazu.

Povolenie k uzavretiu manželstva

Matričný úrad mesta na požiadanie občana s trvalým pobytom v meste (spádovej obci) vydaním povolenia k uzavretiu manželstva deleguje výkon uzavretia manželstva na matričný úrad, v ktorom nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt.

Poplatky za tento úkon sa vyberajú v hotovosti.

prvý výpis sobášneho listu - vydáva sa bezplatnevydanie duplikátu sobášneho listu na požiadanie občana v zmysle zák. č. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov - 5,- €uzavretie manželstva pred iným, než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky - 20,- €uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom - 70,00 €uzavretie manželstva medzi cudzincami - 200,00 €uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt - 200,00 €povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby - 20,00 €povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti - 70,00 € + 166 € (určené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Myjave č. 120/2007)povolenie uzavrieť manželstvo pred iným, než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom, alebo medzi cudzincami - 35,00 €

 

Doklady a dokumenty

Cudzozemská verejná listina – sobášny list – originál, alebo osvedčená fotokópia overená notárom, zviazaná s jej úradným prekladom do slovenského jazyka s výnimkou verejných listín vydaných v Českej republike. Niektoré cudzozemské verejné listiny musia obsahovať vyššie overenie za účelom ich uznania orgánmi štátnej správy a samosprávy na území SR, t. j. superlegalizáciou alebo APOSTILLE.platný doklad totožnosti žiadateľafotokópia rodného listuu rozvedených fotokópia rozsudku o rozvodeu ovdovelých fotokópia úmrtného listu manžela alebo manželky

Úrad pre Ľudí

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29
2
30
4
1
4
2
1
3
3
4
2
5
2
6
2
7
2
8
3
9
2
10
3
11
4
12
2
13
2
14
2
15
2
16
2
17
2
18
4
19
3
20
2
21
2
22
3
23
2
24
2
25
2
26
1
27
2
28
1
29
2
30
1
31
1
1
2
2
1

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 30. 5. 2024
jasná obloha 22 °C 12 °C
piatok 31. 5. mierny dážď 19/12 °C
sobota 1. 6. mierny dážď 17/10 °C
nedeľa 2. 6. slabý dážď 18/11 °C

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny

Po - Ut: 8.00 - 16.00 h
St: 8.00 - 17.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozíciíí od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk