Mesto Myjava
Mesto Myjava

Plán rokovaní

Návrh plánu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Myjave na rok 2023

FEBRUÁR, pondelok 13. 2. 2023

 1. Návrh VZN mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2023
 2. Zmena rozpočtu č. 5 k 31. 12. 2022
 3. Čerpanie rozpočtu za rok 2022 a hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2022
 4. Majetkové prevody
 5. Návrh VZN mesta Myjava Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
 6. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za druhý polrok 2022
 7. Správa o činnosti Mestskej polície Myjava za rok 2022
 8. Správa o činnosti komisií mestského zastupiteľstva za rok 2022
 9. Správa o zrealizovaných verejných obstarávaniach za rok 2022

APRÍL, pondelok 24. 4. 2023

 1. Záverečný účet mesta Myjava za rok 2022 a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta
 2. Majetkové prevody
 3. VZN mesta Myjava Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
 4. Správa o činnosti neziskovej organizácie Sociálne služby Myjava, n. o. za rok 2022
 5. Správa o činnosti sociálneho zariadenia Komunitné centrum Khamoro, Trokanova 232/2A, Myjava za rok 2022
 6. Správa o činnosti neziskovej organizácie Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc, n. o. za rok 2022
 7. Správa o činnosti dobrovoľných hasičských zborov za rok 2022
 8. Informácia o príprave 64. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA 2023

JÚN, pondelok 26. 6. 2023

 1. Majetkové prevody
 2. Analýza školských a predškolských zariadení mesta za rok 2022
 3. Správa o hospodárení spoločnosti Správa majetku Mesta Myjava, s. r. o. za rok 2022
 4. Správa o hospodárení spoločností Spartak Myjava, a. s. za rok 2022
 5. Správa o činnosti Zariadenia opatrovateľskej služby NEZÁBUDKA za rok 2022
 6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2023

SEPTEMBER, pondelok 25. 9. 2023

 1. Konsolidovaná výročná správa za rok 2022
 2. Správa o plnení rozpočtu mesta Myjava a monitorovacia správa programového rozpočtu k 30. 6. 2023
 3. Majetkové prevody
 4. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za prvý polrok 2023
 5. Návrh investičných akcií mesta v roku 2024
 6. Návrh VZN o dani z nehnuteľností
 7. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 8. Východiská rozpočtu na rok 2024

DECEMBER, pondelok 11. 12. 2023

 1. Majetkové prevody
 2. VZN o dani z nehnuteľností
 3. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 4. Návrh viacročného rozpočtu mesta Myjava na roky 2024 - 2026
 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2024
 6. Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2024
 7. Návrh plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2024

Návrh programu jednotlivých zasadnutí je informatívny a bude pri zverejňovaní pozvánok doplnený o aktuálne rokovacie body podľa potreby.

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25
1
26
1
27
3
28
2
29
3
30
4
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
4
8
2
9
2
10
2
11
2
12
2
13
2
14
3
15
2
16
2
17
2
18
3
19
2
20
2
21
2
22
1
23
1
24
1
25
2
26
1
27
1
28
2
29
1
30
1
31
1
1
1
2
1
3
1
4
2
5
1

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 2. 10. 2023
polojasno 23 °C 11 °C
utorok 3. 10. jasná obloha 24/12 °C
streda 4. 10. slabý dážď 18/11 °C
štvrtok 5. 10. polojasno 18/9 °C

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny

Po - Ut: 8.00 - 16.00 h
St: 8.00 - 17.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozíciíí od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk