Mesto Myjava
Mesto Myjava

Voľby 2023

Výsledky volieb do NR SR 2023 v Myjave

V sobotu 30. septembra 2023 sa na Slovensku uskutočnili predčasné voľby do NR SR, v ktorých v rámci Myjavy využilo svoje volebné právo 6278 voličov. Účasť tak dosiahla hodnotu 69,08%.

Víťazom parlamentných volieb sa v meste Myjava stala strana SMER-SD, ktorá získala 1513 hlasov (24,30%). Na druhom mieste skončilo Progresívne Slovensko s 1364 hlasmi (21,91%). Ako tretia v poradí sa umiestnila strana HLAS-SD s 1168 hlasmi (18,76%). Ak by sa parlament skladal podľa myjavských výsledkov, do NR SR by sa na štvrtom mieste dostala strana Sloboda a solidarita, ktorej dôverovalo 508 voličov (8,16%). Za "Saskou" nasleduje koalícia OĽANO a priatelia, Kresťanská únia a Za ľudí, ktorá získala 461 hlasov (7,40%).  Do poslaneckých lavíc by zasadli aj členovia Slovenskej národnej strany, ktorá v Myjave oslovila 333 voličov (5,35%). Ostatné politické subjekty dopadli nasledovne:

 • Republika - 4,41% (275 hlasov)
 • Sme rodina - 2,61% (163 hlasov)
 • Demokrati - 2,39% (149 hlasov)
 • KDH - 2,04% (127 hlasov)
 • ĽSNS - 0,72% (45 hlasov)
 • KARMA - 0,48% (30 hlasov)
 • KSS - 0,38% (24 hlasov)
 • Piráti - 0,22% (14 hlasov)
 • Vlastenecký blok - 0,22% (14 hlasov)
 • MM - 0,14% (9 hlasov)
 • PRINCÍP - 0,08% (5 hlasov)
 • MySlovensko - 0,08% (5 hlasov)
 • SRDCE - SNJ - 0,08% (5 hlasov)
 • MF, ODS, ZR, RK, DS - 0,06% (4 hlasy)
 • Spravodlivosť - 0,06% (4 hlasy)
 • ALIANCIA - 0,03% (2 hlasy)
 • SOS - 0,01% (1 hlas)
 • SDKÚ-DS - 0,01% (1 hlas)
 • SHO - 0,00%

Súhrn výsledkov volieb do NR SR 2023 nájdete na stránke www.volbysr.sk.

Zápisnice okrskových volebných komisií v Myjave - Voľby do NR SR, 30. 9. 2023

Zápisnica z volebného okrsku č. 1 - Voľby do NR SR, sobota 30. 9. 2023 (279.3 kB)

Zápisnica z volebného okrsku č. 2 - Voľby do NR SR, sobota 30. 9. 2023 (290.96 kB)

Zápisnica z volebného okrsku č. 3 - Voľby do NR SR, sobota 30. 9. 2023 (3.36 MB)

Zápisnica z volebného okrsku č. 4 - Voľby do NR SR, sobota 30. 9. 2023 (279.37 kB)

Zápisnica z volebného okrsku č. 5 - Voľby do NR SR, sobota 30. 9. 2023 (304.42 kB)

Zápisnica z volebného okrsku č. 6 - Voľby do NR SR, sobota 30. 9. 2023 (3.26 MB)

Zápisnica z volebného okrsku č. 7 - Voľby do NR SR, sobota 30. 9. 2023 (254.07 kB)

Zápisnica z volebného okrsku č. 8 - Voľby do NR SR, sobota 30. 9. 2023 (216.09 kB)

Zápisnica z volebného okrsku č. 9 - Voľby do NR SR, sobota 30. 9. 2023 (192.57 kB)

Zápisnica z volebného okrsku č. 10 - Voľby do NR SR, sobota 30. 9. 2023 (202.93 kB)


Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 8. júna 2023

o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 56 ods. 1 zákona
č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyhlasujem

voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa podľa uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/2023 Z. z. o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky

vykonajú

v sobotu 30. septembra 2023 a

určujem

 1. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 27. júna 2023,
 2. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií, okresnej volebnej komisie pre voľbu poštou a okrskových volebných komisií do 21. augusta 2023 a lehotu na ich prvé zasadanie do 8. septembra 2023,
 3. lehotu na utvorenie okrskových volebných komisií utvorených pre osobitné volebné okrsky do 21. augusta 2023.

Boris Kollár v. r. 


Voľby
do Národnej rady Slovenskej republiky
Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 30. 9. 2023 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky,
ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

III

Právo byť volený

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej
republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Prekážkou práva byť volený je

 • výkon trestu odňatia slobody,
 • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

 • vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
 • v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

 • nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,
 • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov.

V

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb
nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého
zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie
hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti vydá najskôr 45 dní predo dňom konania volieb (t. j. najskôr 16. 8. 2023) voličovi hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom
okrsku.

Bližšie informácie o možnosti vydania hlasovacieho preukazu sú uverejnené na
webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?nr23-preukaz.

VI

Voľba poštou

Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a volič, ktorý má trvalý
pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 9. 8. 2023)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o voľbu poštou, a to elektronicky (prostredníctvom služieb informačného systému pre voľbu poštou alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy) alebo v listinnej podobe.

Bližšie informácie o voľbe poštou sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?nr23-posta.

Informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?volby-nrsr.

Informácia pre voliča o práve voliť a byť volený v slovenskom jazyku (224.01 kB)

Informácia pre voliča o podmienkach práva voliť a byť volený v rómskom jazyku (224.97 kB)


Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 


V zmysle zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 8 ods. 1 - volebné okrsky určujem okrsky a volebné miestnosti v meste Myjava nasledovne:

 • Volebný obvod/okrsok č. 1,
  ktorý zahŕňa ulice: Javorinská, Záhradnícka, Samka Dudíka, Petra Tvrdého, Milana Marečka, Janka Cádru, Vajanského, Goláňova, Hviezdoslavova, Trokanova, Sládkovičova, kpt. Miloša Uhra, Nádražná, Továrenská, Novomestská, Žaboškreky, Krajňanská, I. SNR a súp. čísla 1320, 1321
  volebná miestnosť: Materská škola, Bradáčova 773/30, Myjava
 • Volebný obvod/okrsok č. 2,
  ktorý zahŕňa ulice: Hodžova, Bradáčova, Štúrova, Staromyjavská, Trnovská, Pri Lesíku, Bodnárova, Buchlovská, Pirte
  volebná miestnosť: Základná škola, Štúrova ul. č. 18, Myjava
 • Volebný obvod/okrsok č. 3,
  ktorý zahŕňa ulice: Nám. M. R. Štefánika, 1. mája
  volebná miestnosť: Kultúrny dom Samka Dudíka, Partizánska ul. č. 17, Myjava
 • Volebný obvod/okrsok č. 4,
  ktorý zahŕňa ulice: Dolná štvrť, Siváčkovia, Tehelná, Brezovská, Pažite, Michala Šimonoviča, Hurbanova č. 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 40, 44, Závršky, Pakanská, Hlinícka
  volebná miestnosť: Centrum voľného času, Dolná štvrť, č. 368/23 , Myjava
 • Volebný obvod/okrsok č. 5,
  ktorý zahŕňa ulice: Partizánska č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 35,39,  Krmanova, Komenského, Jablonská, U Zemanov, Pažického, Kamenné
  volebná miestnosť: Gymnázium, Jablonská ul. č. 5, Myjava
 • Volebný obvod/okrsok č. 6,
  ktorý zahŕňa ulice: Partizánska č. 19, 21, 23, 25, 27, 29, Jánošíkova, 8. apríla, SNP, Viestova
  volebná miestnosť: Stredná priemyselná škola, Ul. SNP č. 8, Myjava
 • Volebný obvod/okrsok č. 7,
  ktorý zahŕňa ulice: Bednárova, Gromovova, generála Svobodu, Duklianska, Čsl. armády, Zory Lackovej, Gegeľovská, Zuzky Zgurišky, Hoštáky, Hurbanova č. 1, 2, 2/A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 20/A Moravská, profesora Varsíka
  volebná miestnosť: Úrad práce, soc. vecí a rodiny, Nám. M. R. Štefánika 561/6 , Myjava
 • Volebný obvod/okrsok č. 8,
  ktorý zahŕňa ulice: mestská časť Turá Lúka súp. č. 1 - 450, Malejov a Junasovia súp. č. 621 – 750
  volebná miestnosť: Základná škola s Materskou školou, č. d. 131, Turá Lúka
 • Volebný obvod/okrsok č. 9,
  ktorý zahŕňa ulice: mestská časť Turá Lúka - U Belanských súp. č. 451 - 620
  volebná miestnosť: budova Požiarnej zbrojnice U Belanských, č. d. 539
 • Volebný obvod/okrsok č. 10,
  ktorý zahŕňa ulice: mestská časť Turá Lúka - U Vankov súp. č. 751 – 882
  volebná miestnosť: budova Požiarnej zbrojnice U Vankov , č. d. 807

V Myjave 26. 6. 2023

Ing. Ľubomír Halabrín
primátor mesta


Adresy a kontakty pre korešpondenciu ohľadom volieb do NR SR 2023

Mesto Myjava zverejňuje k voľbám do NR SR 2023 nasledovné elektronické adresy:


O hlasovací preukaz možno písomne požiadať do piatka 8. 9. 2023

Tohoročné parlamentné voľby, ktoré sa budú konať na celom Slovensku v sobotu 30. septembra 2023, sa blížia. A kto nebude môcť hlasovať vo svojom okrsku, musí si vybaviť hlasovací preukaz.

Konkrétne volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Tak sa uvádza na webe Ministerstva vnútra SR.

Obec - v našom prípade mesto Myjava - na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Obec vydá hlasovací preukaz voličovi bezodkladne, najskôr však 45 dní predo dňom konania volieb. Teda od 16. augusta 2023.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku, teda aj vo volebnom okrsku, v ktorom bol pred vydaním hlasovacieho preukazu zapísaný v zozname voličov.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

 • Osobne najneskôr v posledný pracovný deň pred konaním volieb, teda najneskôr v piatok 29. septembra 2023 v úradných hodinách od 7.00 do 14.00 h. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
 • V listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb, teda najneskôr v piatok 8. septembra 2023.
 • Elektronicky (e-mailom) vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb. Teda najneskôr v piatok 8. septembra 2023.

Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Tá je v prípade Myjavy emilia.valaskova@myjava.sk.

Čo sa týka možnosti voliť do prenosnej urny, žiadosť o návštevu komisie s volebnou urnou môžete poslať napríklad mailom na podateľňu mestského úradu na adresu podatelna@myjava.sk alebo sa nahlásiť telefonicky na tel. čísle 034/6907 221. Dobré je pri podávaní žiadosti napísať/nahlásiť adresu trvalého pobytu, aby sa návšteva s urnou mohla priradiť príslušnému okrsku. A tiež uviesť kontakt, aby sa členovia komisie mohli s voličom spojiť a dohodnúť sa s ním na čase návštevy.


Voľby do NR SR sa blížia. Na čo netreba zabudnúť?

V sobotu 30. septembra 2023 sa po celom Slovensku otvoria stovky volebných miestností, v ktorých si my, občania, budeme mať možnosť zvoliť nových poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

Pôjde o predčasné parlamentné voľby, v ktorých sa o priazeň voličov uchádza 25 politických subjektov. Svoje volebné právo budeme môcť využiť v čase od 7.00 do 22.00 hodiny. Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má podľa zákona každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku.

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu, o ktorý možno požiadať už len osobne. A to najneskôr v piatok 29. septembra 2023 na Evidencii obyvateľstva u pani Emílie Valáškovej na Mestskom úrade v Myjave v rámci úradných hodín, teda od 7.00 do 14.00 h.

V Myjave bude voličom v sobotu k dispozícií desať volebných okrskov, z nich sedem je na Myjave a tri v mestskej časti Turá Lúka. Tu by sme chceli zvlášť upozorniť na volebný okrsok č. 1, ktorého volebná miestnosť sa bude tento raz nachádzať v priestoroch Materskej školy, Bradáčova ul. 773/30 a vchod do nej bude nie z Hodžovej ulice, ale od garáží na Bradáčovej ulici.

Volič, ktorý príde do volebnej miestnosti uplatniť svoje volebné právo, je povinný preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. V prípade, že má volič hlasovací preukaz, predloží ho spolu s občianskym preukazom komisií a tá mu po kontrole údajov preukaz odoberie.

Následne okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovacie lístky spolu s prázdnou obálkou s odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie lístkov a obálky volič potvrdí vlastnoručným podpisom v zozname voličov.

Potom sa volič odoberie do vyhradeného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, "za plentu". Ak volič do tohto priestoru nevstúpi, okrsková volebná komisia mu hlasovanie neumožní. Vo vyhradenom priestore si volič vyberie jeden hlasovací lístok tej politickej strany, ktorej sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Ten môže buď bez ďalšej úpravy vložiť do obálky alebo ešte predtým na lístku zakrúžkuje poradové čísla kandidátov, ktorým dáva prednosť. Pozor! Krúžkuje sa poradové číslo najviac štyroch kandidátov. Ak volič zakrúžkuje viac ako štyroch kandidátov, tieto preferenčné hlasy sa nebudú brať do úvahy a zaráta sa len hlas pre vybranú politickú stranu.

Ak by sa náhodou stalo, že sa volič pomýli, môže mu komisia na požiadanie vydať nové hlasovacie lístky. Nesprávne upravené lístky sa potom vhadzujú rovnako, ako tie nepoužité, do označenej krabice - schránky vo volebnej miestnosti. Upozorňujeme, že každý volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do tejto schránky. Ak tak neurobí, dopustí sa priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta vo výške 33,- €. V prípade hlasovania mimo volebnej miestnosti volič nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie.

Čo sa týka možnosti voliť do prenosnej urny, žiadosť o návštevu komisie s volebnou urnou môžete poslať napríklad mailom na podateľňu mestského úradu na adresu podatelna@myjava.sk alebo sa nahlásiť telefonicky na tel. čísle 034/6907 221. Treba to stihnúť v úradných hodinách obce. Dobré je pri podávaní žiadosti napísať/nahlásiť adresu trvalého pobytu, aby sa návšteva s urnou mohla priradiť príslušnému okrsku. A tiež uviesť kontakt, aby sa členovia komisie mohli s voličom spojiť a dohodnúť sa s ním na čase návštevy.


Pred volebnými miestnosťami môžete stretnúť anketárov

Mesto Myjava obdržalo informáciu o realizácií Exit poll prieskumu realizovaného počas volebného dňa, teda v sobotu 30. 9. 2023, pred volebnými miestnosťami v slovenských mestách a obciach. Vrátane Myjavy.

Nezávislý prieskum bude realizovať spoločnosť MEDIAN SK, s. r. o. a bude spočívať v samovyplnení dotazníka vonku pred budovou, v ktorej sa nachádza volebná miestnosť. Poverený anketár bude oslovovať respondentov, ktorí práve odvolili. Dotazník bude krátky a jeho vyplnenie zaberie približne 3 minúty. Účasť na prieskume bude dobrovoľná a anonymná a všetky získané údaje budú použité len v rámci súhrnných údajov, pričom nebudú požadované žiadne osobné údaje.

Každého anketára bude možné identifikovať na základe aketárskeho preukazu, ktorý bude mať nahratý vo svojom zariadení (smartfón/tablet). Anketári majú za úlohu jednať nestranne, objektívne a v žiadnom prípade nenarúšať priebeh volieb. Takisto boli inštruovaní, aby svoju prítomnosť pred volebnou miestnosťou nahlásili predsedovi príslušnej okrskovej volebnej komisie. O realizácií Exit poll prieskumu bola takisto informovaná štátna volebná komisia.

zdroj: MEDIAN SK, s. r. o.

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27
2
28
1
29
2
30
1
31
1
1
2
2
1
3
2
4
1
5
1
6
1
7
3
8
8
9
2
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19
2
20
2
21
2
22
2
23
2
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1

Aktuálne počasie

dnes, piatok 14. 6. 2024
oblačno 19 °C 8 °C
sobota 15. 6. takmer jasno 22/10 °C
nedeľa 16. 6. mierny dážď 22/13 °C
pondelok 17. 6. jasná obloha 24/13 °C

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny

Po - Ut: 8.00 - 16.00 h
St: 8.00 - 17.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozíciíí od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk