Mesto Myjava
Mesto Myjava

Vzn po schválení

MsZ v Myjave, 23.6. 2022

VZN o poskytovaní finančnej pomoci občanom Mesta Myjava

VZN o poskytovaní finančnej pomoci občanom Mesta Myjava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 797,65 kB
Stiahnuté: 7×
Vložené: 23. 6. 2022

MsZ v Myjave, 21. 4. 2022

VZN Mesta Myjava o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Myjava - schválenie.pdf

21042022_vzn_odpadove_vody_nahradne_zasobovanie_schvalenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 285,6 kB
Stiahnuté: 5×
Vložené: 21. 4. 2022

MsZ v Myjave, 10. 2. 2022

Dodatok č. 8 Všeobecného záväzného nariadenia o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v meste Myjava.pdf

14022022_dodatok_c_8_vzn_odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 944,32 kB
Stiahnuté: 11×
Vložené: 10. 2. 2022

Návrh VZN mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2022.pdf

10022022_vzn_financne_prostriedky_prevadzka_mzdy_skoly_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 674,54 kB
Stiahnuté: 4×
Vložené: 10. 2. 2022

VZN mesta Myjava o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Myjava.pdf

10022022_vzn_nahradna_dodavka_vody_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 303,33 kB
Stiahnuté: 6×
Vložené: 10. 2. 2022

MsZ v Myjave, 9. 12. 2021

Návrh rozpočtu mesta Myjava na roky 2022 - 2024 po zmene.pdf

09122021_navrh_rozpoctu_po_zmene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,94 MB
Stiahnuté: 5×
Vložené: 9. 12. 2021

Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Myjava.pdf

10122021_vzn_o_case_predaja_schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 255,92 kB
Stiahnuté: 6×
Vložené: 9. 12. 2021

Dodatok č. 7 VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v meste Myjava.pdf

13122021_dodatok_cislo_7_vzn_odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 502,45 kB
Stiahnuté: 4×
Vložené: 9. 12. 2021

MsZ v Myjave, 23. 9. 2021

MsZ v Myjave, 24. 6. 2021

VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Myjava.pdf

msz24062021_navrh_vzn_otvaracie_hodiny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,8 MB
Stiahnuté: 5×
Vložené: 24. 6. 2021

MsZ v Myjave, 22. 4. 2021

Návrh VZN mesta o spôsobe prideľovania nájomných bytov v meste Myjava.pdf

msz22042021_navrh_vzn_pridelovanie_bytov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 850,46 kB
Stiahnuté: 4×
Vložené: 22. 4. 2021

MsZ v Myjave, 18. 2. 2021

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny

Po-St: 8:00-16:00 h
Št-Pi: 7:00-15:00 h
Obedňajšia prestávka: 11:30-12:00 h

 

POZOR! Počas mesiacov júl a august sú úradnéí hodiny každý deň od 7.00 do 15.00 h.


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk