Mesto Myjava
Mesto Myjava

Daň za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je

a) vlastníkom psa alebo

b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

Sadzba dane

Sadzby dane za jedného psa a kalendárny rok sú:

a) pes chovaný v bytovom dome, 50 €,

b) pes chovaný v rodinnom dome, 10 €,

c) pes chovaný v rodinnom dome – v osadách U Siváčkov, U Vankov, U Junasov,

Malejov, U Belanských, U Jandíkov, U Zemanov a Myjava súp. č. 737, 3 €,

d) pes chovaný v prevádzkarni, 25 €.

Mesto Myjava zníži daň o 50 % daňovníkovi, ktorý psa nadobudol z útulku, po celú dobu držania psa.

Tlačivo k dani za psa nájdete v elektronickej podobe v sekcii Mesto - tlačivá a formuláre

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny

Po-St: 8:00-16:00 h
Št-Pi: 7:00-15:00 h
Obedňajšia prestávka: 11:30-12:00 h

 

POZOR! Počas mesiacov júl a august sú úradnéí hodiny každý deň od 7.00 do 15.00 h.


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk