Mesto Myjava
Mesto Myjava

Poskytovanie dotácií

Poskytovanie dotácií na kultúrne a športové podujatia

Po pandemickej prestávke v roku 2023 mesto Myjava opäť poskytne pre fyzické osoby dotácie na kultúrne a športové podujatia realizované na území mesta Myjava.

Prideľovanie dotácií vychádza zo smernice z roku 2018 a uchádzať sa o ne môžu fyzické osoby - nepodnikatelia za účelom podpory všeobecne
prospešných služieb a všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov pri
príprave a realizácii aktivít v oblasti kultúry a športu na území mesta Myjava.

Finančný príspevok samospráva poskytne na základe písomnej žiadosti zverejnenej pod týmto oznamom, ktorú žiadateľ doručí najneskôr v utorok 31. januára 2023 do 16.00 h do podateľne mestského úradu.

Pri rozhodovaní o výške príspevku sa napríklad prihliada na význam plánovaných aktivít pre mesto, na finančnú náročnosť realizovaných činností alebo samotnú účelnosť príspevku. Treba pamätať na to, že finančný príspevok od mesta je doplnkový zdrojom a nie je možné z neho vykryť celú navrhovanú činnosť žiadateľa. Na poskytnutie príspevku neexistuje právny nárok. Žiadateľ o dotáciu musí mať
vysporiadané všetky záväzky voči mestu Myjava a mať trvalý pobyt v meste Myjava.

Poskytnutá dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu a žiadateľ, ktorému bol príspevok poskytnutý, je povinný ho zúčtovať do 30 dní po jeho vyčerpaní, najneskôr však do 31. 12. príslušného roka. Písomnú správu o použití príspevku zverejnenú pod týmto oznamom predloží žiadateľ do podateľne mestského úradu.

Ak nepríde k realizácii predmetného zámeru alebo žiadateľ poruší určené pravidlá, príspevok je povinný v plnej výške vrátiť do 30 dní od zistenia daných skutočností.

Príspevky na kultúru

Pri poskytovaní príspevku v oblasti kultúry sú podporované podujatia a činnosti usporadúvané a realizované len na území mesta Myjava. Jednému žiadateľovi môže byť podporená len jedna z jeho predložených žiadostí. Poskytovaný príspevok v súlade so žiadosťou môže byť účelovo viazaný formou vybranej položky rozpočtu.

Príspevky na šport

V oblasti športu budú na základe predložených žiadosti prednostne
podporované najmä:

  • cestovné výdavky, prípadne výdavky na ubytovanie pre športovca
  • v prípade reprezentácie v zahraničí na významnom športovom podujatí výdavky na priamu športovú činnosť športovca (nákup pomôcok, športového náradia, športových odevov a iné)
  • výdavky na regeneráciu športovca
  • štartovné na podujatia
  • iné výdavky spojené so športovou činnosťou

Schvaľovanie finančných prostriedkov

Poskytovanie dotácií na podporu aktivít v oblasti kultúry a športu navrhuje a schvaľuje príslušná komisia mestského zastupiteľstva do 30 dní odo dňa uzávierky žiadostí. Schválené finančné prostriedky budú žiadateľovi poskytnuté na základe
zmluvy o poskytnutí finančného príspevku.

Žiadosť o poskytnutie dotácie na kultúrne a športové podujatia pre fyzické osoby - nepodnikateľov v meste Myjava na rok 2023 (24.68 kB)

Vyúčtovanie dotácie na kultúrne a športové podujatia pre fyzické osoby - nepodnikateľov v meste Myjava v roku 2023 (43.83 kB)

Úrad pre Ľudí

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29
1
30
1
31
1
1
1
2
1
3
5
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
10
2
11
1
12
1
13
1
14
2
15
2
16
2
17
2
18
2
19 20 21 22 23
1
24 25
1
26 27 28 29 30 1 2

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 8. 6. 2023
slabý dážď 21 °C 12 °C
piatok 9. 6. mierny dážď 20/13 °C
sobota 10. 6. mierny dážď 21/13 °C
nedeľa 11. 6. polojasno 20/12 °C

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny

Po - Ut: 8.00 - 16.00 h
St: 8.00 - 17.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozíciíí od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk