Mesto Myjava
Mesto Myjava

Poskytovanie dotácií

Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta na rok 2024

Tak ako v minulosti, aj v roku 2024 bude mesto Myjava formou dotácie, resp. finančného príspevku, podporovať aktivity v oblasti kultúry, športu, sociálnych vecí, vzdelávania... Termín na podávanie žiadostí o dotáciu je stanovený do 15. októbra 2023. Žiadosti možno podávať fyzicky na podateľni úradu na 1. poschodí alebo aj elektronicky na adrese podatelna@myjava.sk.

V prípade právnických a fyzických osôb – podnikateľov bude mesto Myjava postupovať v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Myjava o poskytovaní dotácií č. 5/2016 (ďalej VZN). V súlade s týmto VZN je možné poskytnúť dotáciu na podporu:

  • všeobecne prospešných služieb
  • všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov
  • podporu podnikania a zamestnanosti

Dotácie budú poskytované na činnosť, ktorou sa utvárajú a chránia zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta, chráni životné prostredie, utvárajú podmienky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú, kultúrnu a športovú činnosť, humanitárnu, sociálnu a charitatívnu činnosť.

Zároveň mesto Myjava finančne podporí aj aktivity v oblasti kultúry a športu pre fyzické osoby - nepodnikateľov s účelom podpory všeobecne prospešných služieb alebo verejnoprospešných účelov na území mesta Myjava, a to:

  • na kultúrne podujatia a činnosti usporadúvané a realizované len na území mesta Myjava
  • na športové podujatia – cestovné výdavky, prípadne výdavky na ubytovanie športovca, výdavky na regeneráciu športovca, štartovné na podujatia, výdavky na priamu športovú činnosť športovca (pomôcky, športové náradie, športové odevy) súvisiace reprezentáciou v zahraničí

Pri rozhodovaní o výške dotácie, resp. finančného príspevku, sa bude prihliadať na význam plánovaných aktivít pre mesto, na finančnú náročnosť realizovaných činností alebo samotnú účelnosť príspevku.

Treba pamätať na to, že dotácia či finančný príspevok od mesta je doplnkovým zdrojom a nie je možné z neho vykryť celú navrhovanú činnosť žiadateľa. Na poskytnutie príspevku (dotácie) neexistuje právny nárok. Žiadatelia musia mať vysporiadané všetky záväzky voči mestu Myjava a mať trvalý pobyt v meste Myjava.

O žiadostiach budú rozhodovať príslušné komisie zriadené ako poradné orgány mestského zastupiteľstva podľa zamerania žiadostí a o výsledku budú žiadatelia informovaní  v mesiaci január 2024. S úspešnými žiadateľmi budú následne uzatvorené zmluvy o poskytnutí dotácie, resp. finančného príspevku. 

Prílohy:

Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2024 pre FO a PO - podnikateľov (209.02 kB)

Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2024 pre FO - nepodnikatelia (208.35 kB)

Čestné prehlásenie žiadateľa o dotáciu (249.46 kB)

Súhlas dotknutej osoby (187.48 kB)

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie pre FO a PO - podnikatelia (227.19 kB)

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie pre FO - nepodnikatelia (229.47 kB)

Úrad pre Ľudí

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
6
7
3
8
2
9
2
10
2
11
2
12
4
13
4
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
6
20
5
21
5
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
3
28
3
29
2
30
2
31
2
1
1
2
2
3
2
4
1

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 18. 7. 2024
jasná obloha 28 °C 15 °C
piatok 19. 7. polojasno 28/18 °C
sobota 20. 7. zamračené 24/17 °C
nedeľa 21. 7. jasná obloha 28/15 °C

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny - leto

Po - Ut: 7.00 - 15.00 h
St: 7.00 - 16.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozícií od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk