Mesto Myjava
Mesto Myjava

Narodenie

V rámci agendy rodnej matriky vybavíte na mestskom úrade:

Vystavenie rodného listu (prvopis, duplikát)Zápis narodenia dieťaťa v cudzineZápis o určení otcovstvaŽiadosť o doplnenie druhého a tretieho menaŽiadosť o zrušenie druhého a tretieho menaŽiadosť o zmenu poradia mienOsvedčenie pravosti podpisu na dokumente 

Vystavenie rodného listu (prvopis)

Prvopis rodného listu pre novorodencov je možné vybaviť na príslušnom matričnom úrade podľa miesta narodenia dieťaťa. Duplikát rodného listu sa vydáva na žiadosť občana pre jeho osobné účely

 

Doklady

 • Pri dieťati narodenom v platnom manželstve je potrebné predložiť:

Platné občianske preukazy rodičov dieťaťaOriginál sobášneho listu

 • Dieťa narodené slobodnej matke:

Platný občiansky preukaz

Rodný list

Zápis o určení otcovstva (ak bolo určenie otcovstva k nenarodenému dieťaťa súhlasným vyhlásením rodičov)

 • Dieťa narodené rozvedenej matke:

Platný občiansky preukaz

Platný rozsudok o rozvode manželstva (ak neuplynulo 300 dní od právoplatnosti rozsudku o rozvode, zapísaný ako otec dieťaťa bude bývalý manžel matky dieťaťa)

Určenie otcovstva súhlasným vyhlásením (ak uplynulo 300 dní od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva)

 • Dieťa narodené vdove:

Občiansky preukaz

Sobášny list

Úmrtný list manžela

Zápis o určení otcovstva (ak bolo vydané určenie otcovstva)

 • Ak je matka dieťaťa neplnoletá:

občiansky preukaz matky dieťaťa

občiansky preukaz zákonného zástupcu matky dieťaťa

 

Vystavenie rodného listu (duplikát)

Matričný úrad vyhotovuje na písomnú i ústnu žiadosť duplikát rodného listu osobe, ktorej sa zápis týka alebo členom rodiny, ktorí oň požiadajú (manžel/ka, rodičia, deti, vnuci, súrodenci).

 

Poplatky

Prvý výpis rodného listu sa vydáva bezplatne.správny poplatok za vydanie duplikátu rodného listu na požiadanie občana v zmysle zákona č. 145/95 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov - 5,- €

Vystavenie rodného listu (duplikát)

Matričný úrad vyhotovuje na písomnú i ústnu žiadosť duplikát rodného listu osobe, ktorej sa zápis týka alebo členom rodiny, ktorí oň požiadajú (manžel/ka, rodičia, deti, vnuci, súrodenci).

Poplatky

 • Prvý výpis rodného listu sa vydáva bezplatne.
 • správny poplatok za vydanie duplikátu rodného listu na požiadanie občana v zmysle zákona č. 145/95 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov - 5,- €

 

Zápis narodenia dieťaťa v cudzine

Narodenie štátnych občanov SR, ktoré nastalo na území cudzieho štátu, sa zapisuje do osobitnej matriky na základe oznámenia. Slovenská republika má zriadenú osobitnú matriku pri Ministerstve vnútra SR v Bratislave. Podľa § 23 ods. 2 zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov, sa tu zapisujú matričné udalosti, ktoré nastanú v cudzine. Žiadosť na zápis do osobitnej matriky sa podáva na matričnom úrade v mieste trvalého pobytu žiadateľa, prípadne v mieste posledného trvalého pobytu žiadateľa na Slovensku. Zápis môže taktiež sprostredkovať zastupiteľský úrad SR v zahraničí. Žiadateľ je povinný k žiadosti na zápis do osobitnej matriky predložiť doklady, ktoré majú na území SR dôkaznú moc verejných listín. Listiny vydané úradmi v cudzine, ktoré v mieste vydania sú verejnými listinami, majú na území SR dôkaznú moc verejných listín iba ak sú opatrené predpísanými overeniami. Zápis do osobitnej matriky môže byť vykonaný iba na základe platnej verejnej listiny. Rodný list je na území SR platný iba vtedy, ak je opatrený vyšším overením (legalizáciou) v štáte vydania a superlegalizovaný zastupiteľským úradom SR v tomto štáte, prípadne Apostillou podľa dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

Doklady a dokumenty

 • Cudzozemská verejná listina - rodný list - originál, alebo notárom osvedčená fotokópia, zviazaná s jej úradným prekladom do slovenčiny s výnimkou verejných listín vydaných v Českej republike. Niektoré cudzozemské verejné listiny musia obsahovať vyššie overenie za účelom ich uznania orgánmi štátnej správy a samosprávy na území SR, t. j. superlegalizáciu alebo APOSTILLE.
 • doklad totožnosti občana SR – matky alebo otca dieťaťa alebo osoby vybavujúcej zápis. Vybavovať ho môžu osoby uvedené v par. 18 odst. 2 zákona č. 154/94 o matrikách v znení neskorších predpisov. Ostatní len na základe splnomocnenia.
 • ďalšie doklady podľa požiadavky Osobitnej matriky Ministerstva vnútra SR v Bratislave

Poplatky

 • Správny poplatok je 10,- €

 

Zápis o určení otcovstva

Pri zápise o určení otcovstva spisovanom pred narodením dieťaťa sa na Matričný úrad podľa trvalého pobytu dostavia obidvaja rodičia a predložia:

 • Občianske preukazy
 • Rodné listy
 • Tehotenský preukaz matky
 • Ak je matka rozvedená, tak originál právoplatného rozsudok o rozvode, ktorý musí byť starší ako 300 dní od vyznačenej právoplatnosti.

Úrad pre Ľudí

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
6
7
3
8
2
9
2
10
2
11
2
12
4
13
4
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
6
20
5
21
5
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
3
28
3
29
2
30
2
31
2
1
1
2
2
3
2
4
1

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 18. 7. 2024
jasná obloha 28 °C 15 °C
piatok 19. 7. polojasno 28/18 °C
sobota 20. 7. zamračené 24/17 °C
nedeľa 21. 7. jasná obloha 28/15 °C

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny - leto

Po - Ut: 7.00 - 15.00 h
St: 7.00 - 16.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozícií od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk