Mesto Myjava
Mesto Myjava

Trvalý a prechodný pobyt

Prihlásenie na trvalý pobyt

Trvalý pobyt je pobyt občana v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt. Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove ani k jej vlastníkovi a má evidenčný charakter. Za členov rodiny môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov rodiny. Za občana mladšieho ako 18 rokov a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Za občana, ktorý je povinný hlásiť trvalý pobyt, môže túto povinnosť splniť ním splnomocnený zástupca. Splnomocnený zástupca predkladá ohlasovni pobytu svoj občiansky preukaz a splnomocnenie s osvedčeným podpisom splnomocniteľa a za občana, ktorého pobyt hlási, doklady nižšie uvedené .

 

Doklady

platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze. Ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá zákonný zástupca rodný list dieťaťa vydaný orgánmi SRplatný cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR, ak nemá dotyčný platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukazeoriginál dokladu o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti vydaný správou katastra (nie je možné použiť fotokópiu ani informatívny výpis z portálu)písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti. Toto potvrdenie sa nevyžaduje:ak ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníkaak ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnostiak ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníkaak vlastník alebo všetci spoluvlastníci nehnuteľnosti potvrdia svojim podpisom na prihlasovacom lístku súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt priamo pred zamestnancom ohlasovne

 

Poplatky

bez poplatkupotvrdenie o trvalom pobyte v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení - 5,- €

 

Upozornenie

Následne po zaevidovaní zmeny trvalého pobytu Mestským úradom Myjava je občan povinný dostaviť sa na OR Policajného zboru SR na Moravskej ulici v Myjave a tu si vybaviť nový občiansky preukaz s platnými údajmi.

Hlásenie prechodného pobytu

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan zdržiava a ktorý trvá viac ako 90 dní. Prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území SR trvať viac ako 90 dní. Občan má právo ohlásiť ohlasovni v mieste prechodného pobytu začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu.

 

Doklady a dokumenty

platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ide o dieťa do 18 rokov predkladá zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi SRobčan trvalo žijúci v zahraničí predkladá platný cestovný doklad SRoriginál dokladu o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti vydaný správou katastra (nie je možné použiť fotokópiu ani informatívny výpis z portálu)Písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti. Potvrdenie sa nevyžaduje:ak ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníkaak ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnostiak ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníkaak vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojim podpisom na prihlasovacom lístku súhlas s prihlásením občana na prechodný pobyt priamo pred zamestnancom ohlasovne

 

Poplatky

bez poplatkupotvrdenie o prechodnom pobyte v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení - 5,- €

 

Upozornenie

Ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť. Ak tak neurobí, ohlasovňa záznam o prechodnom pobyte zruší na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti.

Úrad pre Ľudí

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
6
7
3
8
2
9
2
10
2
11
2
12
4
13
4
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
6
20
5
21
5
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
3
28
3
29
2
30
2
31
2
1
1
2
2
3
2
4
1

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 18. 7. 2024
jasná obloha 28 °C 15 °C
piatok 19. 7. polojasno 28/18 °C
sobota 20. 7. zamračené 24/17 °C
nedeľa 21. 7. jasná obloha 28/15 °C

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny - leto

Po - Ut: 7.00 - 15.00 h
St: 7.00 - 16.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozícií od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk