Mesto Myjava
Mesto Myjava

Tlačivá a formuláre

Stavebný úrad

Žiadosť o povolenie na reklamnú stavbu.pdf

ziadost_o_povolenie_reklamnej_stavby_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 440,01 kB

Žiadosť o povolenie stavby - zmeny stavby pred jej dokončením.pdf

ziadost_o_zemnu_stavby_pred_dokoncenim_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 139,98 kB

Žiadosť o povolenie terénnych úprav.pdf

povolenie_terennych_uprav_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 107 kB

Žiadosť o povolenie uzávierky miestnej komunikácie.pdf

uzavierka_miestnej_komunikacie_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 26,22 kB

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie (rozkopávka).pdf

zvlastne_uzivanie_miestnej_komunikacie_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 21,6 kB

Žiadosť o predĺženie lehoty dokončenia stavby.pdf

predlzenie_lehoty_na_dokoncenie_stavby_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 116,7 kB

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia.pdf

predlzenie_platnosti_stavebneho_povolenia_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 104,08 kB

Žiadosť o stavebné povolenie na dopravnú stavbu.pdf

ziadost_o_ stavebne_povolenie_dopravna_stavba_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 146,5 kB

Žiadosť o stavebné povolenie.pdf

ziadost_o_stavebne_povolenie_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 152,01 kB

Žiadosť o vydanie stanoviska k súladu s Územným plánom mesta Myjava.pdf

sulad_s_uzemnym_planom_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 29,2 kB

Žiadosť o vydanie súhlasu k uloženiu inžinierskych sietí do pozemkov vo vlastníctve mesta Myjava.pdf

ulozenie_inzinierskych_sieti_do_pozemkov_mesta_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 29,29 kB

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k zamýšľanej stavbe v zmysle § 140b stavebného zákona.pdf

zavazne_stanovisko_k_stavbe_140_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 92,12 kB

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k zamýšľanej stavbe.pdf

stanovisko_k_zamyslanej_stavbe_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 93,34 kB

Žiadosť stavebníka o určenie (zmenu, zrušenie) súpisného alebo orientačného čísla na stavbu.pdf

supisne_a_orientacne_cislo_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 41,85 kB

Životné prostredie

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia vodnej stavby.pdf

navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia_vodnej_stavby_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 33,49 kB

Požiadavka na orez drevín vo verejnej zeleni.pdf

poziadavka_na_orez_drevin_vo_verejnej_zeleni_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,56 kB

Žiadosť o vydanie povolenia na vodnú stavbu a na vydanie povolenia na odber podzemnej vody.pdf

ziadost_o_vydanie_vodopravneho_povolenia_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 329,34 kB

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia.pdf

povolenie_stavby_maleho_zdroja_znecistovania_august_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 73,67 kB

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia.pdf

suhlas_na_uzivanie_maleho_zdroja_znecistovania_august_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 69,24 kB
Zobrazené 21-40 z 67

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny

Po - Ut: 8.00 - 16.00 h
St: 8.00 - 17.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozíciíí od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk