Mesto Myjava
Mesto Myjava

Voľby do europarlamentu 2024

Informácie pre voliča k voľbám do Európskeho parlamentu v roku 2024 na webovej stránke Ministerstva vnútra SR


ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 9. februára 2024
o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 86 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyhlasujem

voľby do Európskeho parlamentu a

určujem

 1. deň ich konania na sobotu 8. júna 2024,
 2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 5. marca 2024,
 3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 9. apríla 2024 a lehotu na ich prvé zasadanie do 26. apríla 2024.

Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 15 poslancov.

Peter Pellegrini v. r. 

Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu v roku 2024 Typ: PDF dokument, Velkosť: 186.9 kB

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v slovenskom jazyku Typ: PDF dokument, Velkosť: 213.17 kB

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v anglickom jazyku Typ: PDF dokument, Velkosť: 25.43 kB


Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024

V zmysle zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 8 ods. 1 volebné okrsky určujem okrsky a volebné miestnosti v meste Myjava nasledovne:

 • Volebný obvod/okrsok č. 1, ktorý zahŕňa ulice: Javorinská, Záhradnícka, Samka Dudíka, Petra Tvrdého, Milana Marečka, Janka Cádru, Vajanského, Goláňova, Hviezdoslavova, Trokanova, Sládkovičova, kpt. Miloša Uhra, Nádražná, Továrenská, Novomestská, Žaboškreky, Krajňanská, I. SNR, Bočná

  volebná miestnosť - Spoločenské centrum MYajVY, Ul. M. Marečka 283, Myjava
   
 • Volebný obvod/okrsok č. 2, ktorý zahŕňa ulice: Hodžova, Bradáčova, Štúrova, Staromyjavská, Trnovská, Pri Lesíku, Bodnárova, Buchlovská, Pirte

  volebná miestnosť - Základná škola, Štúrova ul. č. 18, Myjava
   
 • Volebný obvod/okrsok č. 3, ktorý zahŕňa ulice: Nám. M. R. Štefánika, 1. mája

  volebná miestnosť - Kultúrny dom Samka Dudíka, Partizánska ul. č. 17, Myjava
   
 • Volebný obvod/okrsok č. 4, ktorý zahŕňa ulice: Dolná štvrť, Siváčkovia, Tehelná, Brezovská, Pažite, Michala Šimonoviča, Hurbanova č. 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 40, 44, Závršky, Pakanská, Hlinícka

  volebná miestnosť -  Centrum voľného času, Dolná štvrť č. 368/23, Myjava
   
 • Volebný obvod/okrsok č. 5, ktorý zahŕňa ulice: Partizánska č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 35, 39,  Krmanova, Komenského, Jablonská, U Zemanov, Pažického, Kamenné

  volebná miestnosť - Gymnázium, Jablonská ul. č. 5, Myjava
   
 • Volebný obvod/okrsok č. 6, ktorý zahŕňa ulice: Partizánska č. 19, 21, 23, 25, 27, 29, Jánošíkova, 8. apríla, SNP, Viestova

  volebná miestnosť - Stredná priemyselná škola, Ul. SNP č. 8, Myjava
   
 • Volebný obvod/okrsok č. 7, ktorý zahŕňa ulice: Bednárova, Gromovova, generála Svobodu, Duklianska, Čsl. armády, Zory Lackovej, Gegeľovská, Zuzky Zgurišky, Hoštáky, Hurbanova č. 1, 2, 2/A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 20/A Moravská, profesora Varsíka

  volebná miestnosť -  Úrad práce, soc. vecí a rodiny, Nám. M. R. Štefánika 561/6, Myjava
   
 • Volebný obvod/okrsok č. 8, ktorý zahŕňa ulice: mestská časť Turá Lúka, súp. č. 1 - 450, Malejov a Junasovia, súp. č. 621 - 750

  volebná miestnosť – Cirkevná škola Turá Lúka, č. d. 99, Turá Lúka
   
 • Volebný obvod/okrsok č. 9, ktorý zahŕňa ulice: mestská časť Turá Lúka U Belanských, súp. č. 451 - 620

  volebná miestnosť - budova Požiarnej zbrojnice U Belanských, č. d. 539, Turá Lúka - U Belanských
   
 • Volebný obvod/okrsok č. 10, ktorý zahŕňa ulice: mestská časť Turá Lúka U Vankov, súp. č. 751 - 882

  volebná miestnosť - budova Požiarnej zbrojnice U Vankov, č. d. 807, Turá Lúka - U Vankov

V Myjave 4. 3. 2024

Ing. Ľubomír Halabrín
primátor mesta Myjava


ADRESY A KONTAKTY PRE KOREŠPONDENCIU OHĽADOM VOLIEB DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU V ROKU 2024

Mesto Myjava zverejňuje k voľbám do Európskeho parlamentu v roku 2024 nasledovné elektronické adresy:

 • Na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: ingrid.vanova@myjava.sk

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie - voľby do Európskeho parlamentu 2024 Typ: PDF dokument, Veľkosť: 357.97 kB


ADRESY A KONTAKTY PRE KOREŠPONDENCIU OHĽADOM VOLIEB DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU V ROKU 2024

Mesto Myjava zverejňuje k voľbám do Európskeho parlamentu v roku 2024 elektronickú adresu na účely podávania žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: emilia.valaskova@myjava.sk.

Termíny:

 • začiatok vydávania hlasovacích preukazov - streda 24. 4. 2024
 • ukončenie zasielania hlasovacích preukazov poštou - štvrtok 23. 5. 2024, pričom žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí byť doručená do pondelka 20. 5. 2024
 • ukončenie vydávania hlasovacích preukazov osobne - piatok 7. 6. 2024 o 14.00 h

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia dňa 8. 6. 2024 Typ: PDF dokument, Veľkosť: 187.9 kB

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia dňa 8. 6. 2024 a splnomocnenie na jeho prevzatie Typ: PDF dokument, Veľkosť: 250.08 kB


Určenie plagátovacích plôch pre účely volebnej kampane – Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024   

Mesto Myjava v súlade s ustanovením čl. II ods. 3 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Myjava č. 3/2017 na umiestňovanie volebných plagátov v meste Myjava počas volebnej kampane

určuje

za mestské plagátovacie plochy na verejnom priestranstve v meste pre účely výlepu plagátov v rámci volebnej kampane pre voľby do Európskeho parlamentu pre rok  2024:

 • mestské informačné stojany určené osobitne na tento účel na Námestí M. R. Štefánika – parková plocha oproti budove Mestského úradu Myjava

Uvedené výlepové plochy budú osobitne označené.

Pre vylepovanie volebných plagátov na týchto plochách platia nasledovné pravidlá:

 • Plocha na vylepovanie volebných plagátov je rozdelená medzi jednotlivé kandidujúce politické strany, politické hnutia a koalície (ďalej len kandidujúce strany) v súlade so zásadou rovnosti. Každému prináleží ¼ jedného mestského informačného stojanu.
 • Volebné plagáty môže kandidujúca strana umiestňovať len na takto určenú plochu a nesmie ju prekročiť. Umiestnenie na výlepovej ploche si určuje kandidujúca strana sama, pričom výlep je povinná zrealizovať na dosiaľ inou kandidujúcou stranou neobsadenú plochu. Rezervácie výlepových plôch sa nevykonávajú.
 • Umiestňovanie plagátov si zabezpečuje kandidujúca strana na vlastné náklady.
 • Za obsah plagátov a ich vzhľad zodpovedá kandidujúca strana.
 • Určená plagátovacia plocha sa poskytuje kandidujúcim stranám bezplatne.

Ing. Ľubomír Halabrín
primátor mesta Myjava


Zoznam vyžrebovaných čísiel kandidátnych listín pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024

 1. Slovenský PATRIOT
 2. MySlovensko
 3. Demokrati
 4. Magyar Szövetség - Maďarská aliancia
 5. SDKÚ - DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
 6. Spájame Občanov Slovenska - SOSK
 7. Pirátska strana - Slovensko
 8. SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA
 9. Socialisti.sk
 10. Slovenská národná strana
 11. REPUBLIKA
 12. Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
 13. SRDCE vlastenci a dôchodcovia - SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA
 14. Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko
 15. ZDRAVÝ ROZUM
 16. Komunistická strana Slovenska
 17. Kresťanská únia
 18. SMER - sociálna demokracia
 19. Kresťanskodemokratické hnutie
 20. Sloboda a Solidarita
 21. Progresívne Slovensko
 22. SLOVENSKO, ZA ĽUDÍ
 23. HLAS - sociálna demokracia
 24. Volt Slovensko

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu 2024 v Myjave

V sobotu 8. júna 2024 sa na Slovensku i v ďalších európskych krajinách uskutočnili voľby do Európskeho parlamentu. Priamo v Myjave využilo svoje volebné právo 3191 voličov. Účasť tak dosiahla hodnotu 35,72%.

Víťazom eurovolieb sa v meste Myjava stala strana Progresívne Slovensko - PS, ktorá získala 1012 hlasov (32,08%). Na druhom mieste skončila strana SMER-SD s 866 hlasmi (27,45%). Ako tretia v poradí sa umiestnila strana Republika s 378 hlasmi (11,98%). Na štvrtom mieste figuruje strana HLAS-SD, ktorej dôverovalo 277 voličov (8,78%). Za Hlasom nasleduje Sloboda a solidarita - SaS, ktorá získala 233 hlasov (7,38%). Pomyselná piata priečka patrí členom strany Demokrati, ktorí v Myjave oslovili 130 voličov (4,312%). Koalícia Slovensko, Za ľudí si na konto pripísala 72 hlasov (2,28%). Kresťanskodemokratické hnutie - KDH dostalo 56 hlasov (1,77%), za ním nasleduje Slovenská národná strana - SNS, ktorej prejavilo dôveru 49 voličov (1,55%). No a napokon tu máme stranu Zdravý rozum- ZR, ktorej hodilo do volebnej urny svoj hlas 27 voličov (0,85%).

Súhrn výsledkov volieb do Európskeho parlamentu 2024 nájdete na stránke www.volbysr.sk.


Zápisnice okrskových volebných komisií v Myjave - voľby do Európskeho parlamentu, 8. 6. 2024

Zápisnice okrskových volebných komisií v Myjave - voľby do Európskeho parlamentu, 8. 6. 2024

Zápisnica z volebného okrsku č. 1 - voľby do Európskeho parlamentu, sobota 8. 6. 2024 Typ: PDF dokument, Veľkosť: 4.07 MB

Zápisnica z volebného okrsku č. 2 - voľby do Európskeho parlamentu, sobota 8. 6. 2024  Typ: PDF dokument, Veľkosť: 3.42 MB

Zápisnica z volebného okrsku č. 3 - voľby do Európskeho parlamentu, sobota 8. 6. 2024  Typ: PDF dokument, Veľkosť: 3.6 MB

Zápisnica z volebného okrsku č. 4 - voľby do Európskeho parlamentu, sobota 8. 6. 2024  Typ: PDF dokument, Veľkosť: 3.76 MB

Zápisnica z volebného okrsku č. 5 - voľby do Európskeho parlamentu, sobota 8. 6. 2024  Typ: PDF dokument, Veľkosť: 4.23 MB

Zápisnica z volebného okrsku č. 6 - voľby do Európskeho parlamentu, sobota 8. 6. 2024  Typ: PDF dokument, Veľkosť: 4.22 MB

Zápisnica z volebného okrsku č. 7 - voľby do Európskeho parlamentu, sobota 8. 6. 2024  Typ: PDF dokument, Veľkosť: 3.84 MB

Zápisnica z volebného okrsku č. 8 - voľby do Európskeho parlamentu, sobota 8. 6. 2024  Typ: PDF dokument, Veľkosť: 3.97 MB

Zápisnica z volebného okrsku č. 9 - voľby do Európskeho parlamentu, sobota 8. 6. 2024  Typ: PDF dokument, Veľkosť: 3.17 MB

Zápisnica z volebného okrsku č. 10 - voľby do Európskeho parlamentu, sobota 8. 6. 2024  Typ: PDF dokument, Velkosť: 3.29 MB

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
6
7
3
8
2
9
2
10
2
11
2
12
4
13
4
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
6
20
5
21
5
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
3
28
3
29
2
30
2
31
2
1
1
2
2
3
2
4
1

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 18. 7. 2024
jasná obloha 28 °C 15 °C
piatok 19. 7. polojasno 28/18 °C
sobota 20. 7. zamračené 24/17 °C
nedeľa 21. 7. jasná obloha 28/15 °C

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny - leto

Po - Ut: 7.00 - 15.00 h
St: 7.00 - 16.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozícií od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk