Mesto Myjava
Mesto Myjava

Tenisové kurty v športovom areáli Myjava

Tenisové kurty v Myjave

Od 26. mája 2023 sú záujemcom z radov verejnosti k dispozícií tenisové kurty v športovom areáli v Myjave.

Pripravené sú dva kurty s antukovým povrchom, ktoré si môžete v prípade záujmu zarezervovať. Postup je nasledovný:

 1. Po odsúhlasení prevádzkového poriadku tenisových kurtov sa vám zobrazí ponuka termínov.
 2. Následne zvolíte konkrétny termín rezervácie a udelíte súhlas so spracovaním osobných údajov.
 3. V poslednom kroku vyplníte kontaktné údaje a vytvoríte rezerváciu. Na záver vám bude zaslaný potvrdzovací mail, v ktorom bude uvedený PIN pre prípad zrušenia rezervovaného termínu.

Ak sa hráč, resp. hráči nedostavia na rezervovaný čas do desiatich minút od začiatku  rezervácie, môže prevádzkovateľ prenajať kurt novému hráčovi, pričom pôvodnému záujemcovi uhradená cena vrátená nebude.

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

Tenisové kurty v športovom areáli Myjava

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 1. Každý návštevník je povinný zoznámiť sa pri vstupe na tenisové kurty mesta Myjava s týmto prevádzkovým poriadkom a dodržiavať jeho ustanovenia. 
 2. Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce prevádzku, ako aj pre osoby, ktoré sa na športovisku nachádzajú a využívajú tenisové kurty na športovú činnosť, resp. na rekreačno-športovú činnosť. 
 3. Tenisové kurty sú určené výlučne pre tenis a trénovanie tenisu. 
 4. Prevádzkovateľom tenisových kurtov je Správa majetku mesta Myjava, s. r. o. 
 5. Užívateľom sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore tenisových kurtov (ďalej len užívateľ).
 6. Hráčom sa rozumie osoba, ktorá aktívne hrá alebo trénuje tenis (ďalej len hráč). 

II. VSTUP DO PRIESTOROV AREÁLU 

 1. Vstup je povolený v čase prevádzkových hodín:

  Apríl, máj, september, október:
  pracovné dni okrem pondelka od 15:00 do 19:00 hod.,
  dni voľna od 10:00 do 19:00 hod.;

  Jún – august:
  pracovné dni okrem pondelka od 15:00 do 20:00 hod.;
  dni voľna od 10:00 do 20:00 hod.
   
 2. Vstup na kurty mimo určených prevádzkových hodín je možné si dohodnúť s prevádzkovateľom na tel. čísle 0907 177 463.
 3. Vstup a spôsobilosť využívať tenisové kurty z titulu zlého počasia alebo technického stavu povrchu ihriska posudzuje prevádzkovateľ.
 4. Deťom do 6 rokov je povolený vstup len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov. 
 5. Po ukončení mimo prevádzkovej doby budú tenisové kurty uzamknuté. 

III. PRENÁJOM TENISOVÝCH KURTOV 

 1. Prenájom tenisových kurtov je možný v rezervačnom systéme prevádzkovateľa na webovej stránke www.smmm.sk.
 2. Cenník prenájmu kurtov je zverejnený na webovej stránke www.smmm.sk a pri vstupe do areálu.
 3. Vstup pre hráčov je na kurty možný po zaplatení v pokladni v športovej hale Myjava.
 4. Členovia Tenisového oddielu TJ Spartak Myjava a škôl na území mesta Myjava majú vstup na tenisové kurty zdarma s povinnosťou rezervácie vstupu v rezervačnom systéme prevádzkovateľa na webovej stránke www.smmm.sk.
 5. Ak sa hráč, resp. hráči, nedostavia na rezervovaný čas do 10 minút od začiatku rezervácie, môže prevádzkovateľ športoviska kurt prenajať novému hráčovi, resp. hráčom, ktorí prejavia záujem o tento termín za vyššie uvedených podmienok. Hráčovi, resp. hráčom, ktorí si pôvodne prenajali tenisový kurt, nebude poplatok za prenájom kurtu vrátený. V prípade nepriaznivého počasia v rezervovanom čase má hráč, resp. hráči, nárok na vrátenie peňazí alebo si môžu po dohode s prevádzkovateľom tenisového kurtu vybrať náhradný termín.
 6. Kľúče od tenisových kurtov návštevník obdrží po zaplatení v pokladni v športovej hale, ktoré po ukončení hracích hodín vráti späť do pokladne, resp. mu budú kurty sprístupnené službukonajúcim členom tenisového oddielu.
 7. Po ukončení hry sú hráč, resp. hráči, povinní upraviť po sebe povrch tenisového kurtu do pôvodného stavu podľa zásad údržby tenisových kurtov, ktoré sú umiestnené v priestoroch kurtov. 

IV. VYLÚČENIE Z NÁVŠTEVY AREÁLU 

 1. Do priestoru areálu majú zakázaný prístup všetky osoby, ktoré trpia akoukoľvek chorobou ohrozujúcou zdravie ostatných návštevníkov.
 2. Zákaz vstupu platí pre osoby pod vplyvom alkoholu a drog.
 3. Z areálu môžu byť vykázané osoby, ktorých návšteva by mohla dokázateľne narušiť poriadok, bezpečnosť a čistotu areálu a ich chovanie je v rozpore s mravnými a spoločenskými zásadami.
 4. Z priestoru areálu môže byť vykázaný užívateľ, ktorý napriek napomenutiu poruší ustanovenia tohto prevádzkového poriadku alebo neuposlúchne pokyny službukonajúceho prevádzkového pracovníka tenisového kurtu.
 5. Podľa povahy priestupku môže prevádzkovateľ požiadať o zakročenie príslušníkov policajného zboru. 
 6. Do areálu je zákaz vstupu so zvieratami a na akýkoľvek bicykloch či trojkolkách.   

V. PREVÁDZKOVÉ POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV 

 1. Užívatelia sú povinní správať sa šetrne k zariadeniu a vybaveniu areálu.
 2. Na tenisový kurt je pre užívateľov a hráčov zakázané vstupovať v nevhodnej obuvi (kopačky, topánky na podpätkoch...)!
 3. Každý užívateľ je povinný uhradiť škody ním zavinené, ktoré by boli spôsobené jeho vinou, ako i na zdraví občanov, tak i na zariadení areálu a ostatných prítomných osôb.
 4. Všetci užívatelia musia dbať o čo najväčšiu čistotu, neobťažovať svojim konaním a správaním ostatných návštevníkov a dbať o osobnú bezpečnosť. Za poranenia a úrazy, ktoré si užívateľ spôsobí vlastnou neopatrnosťou alebo nedodržaním tohto prevádzkového poriadku, nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť.
 5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zničenie, odcudzenie a za akékoľvek znehodnotenie odložených vecí osôb, ktoré vstúpia do areálu.  

VI. V AREÁLI JE ZAKÁZANÉ 

 1. Chodiť do areálu mimo vstupu k tomu určenému, šplhať sa po oplotení, skákať z neho, preliezať ho.
 2. Odhadzovať odpadky a znečisťovať priestory areálu.
 3. Fajčiť v priestoroch areálu, brať so sebou ostré predmety, iné sklenené veci, ktoré sa môžu rozbiť a tým spôsobiť zranenia.
 4. Svojvoľne premiestňovať zariadenia areálu. 

Prevádzkový poriadok je platný od 3. 4. 2023.

     

zdroj: Správa majetku mesta Myjava, s. r. o.

Dátum vloženia: 6. 6. 2022 8:15
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 4. 2024 13:50
Autor: admin prevod

Voľný čas

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
6
7
3
8
2
9
2
10
2
11
2
12
4
13
4
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
4
20
4
21
4
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
31
2
1
1
2
2
3
2
4
1

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 14. 7. 2024
slabý dážď 27 °C 16 °C
pondelok 15. 7. oblačno 30/18 °C
utorok 16. 7. polojasno 29/20 °C
streda 17. 7. jasná obloha 29/18 °C

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny - leto

Po - Ut: 7.00 - 15.00 h
St: 7.00 - 16.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozícií od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk