Mesto Myjava
Mesto Myjava

Mestské jasle Myjava

Mestské jasle Myjava sú zariadenie starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Myjava.

Zariadenie starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa je určené pre deti od 1 do 3 rokov. Nemá právnu subjektivitu a je organizačnou jednotkou mesta, ktoré patrí pod Oddelenie sociálnych služieb mesta Myjava.

Zariadenie poskytuje ambulantnú formu starostlivosti (denný pobyt) o dieťa počas prevádzky zariadenia  v súlade s § 32b zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách s kapacitou 15 miest.

Kvalifikovaný personál sa u detí snaží rozvíjať schopnosti, vytvárať podmienky na vlastnú aktivitu detí, pri ktorej si rozvíjajú myslenie, pamäť, pozornosť, rozširuje slovná zásoba, zdokonaľuje reč, pričom vhodnými didaktickými pomôckami a hračkami podnecuje u detí tvorivosť, predstavivosť, zdokonaľuje pohybové zručnosti a motoriku. Deti si postupne osvojujú hygienické a stravovacie návyky, a to v pokojnom a príjemnom prostredí Mestských jasieľ Myjava.


Nástup do Mestských jaslí Myjava

Nástup do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa začína adaptačným procesom, ktorý považujeme za jeden z najdôležitejších procesov, kedy sa dieťa prispôsobuje novým podmienkam a zmenám. Naším hlavným cieľom je čo najprirodzenejšou cestou zabezpečiť prechod z domáceho prostredia do kolektívu detí.

Adaptácia prebieha individuálne podľa potrieb dieťaťa a rodiča počas prvého týždňa. V prvých dňoch môže byť rodič s dieťaťom priamo v Mestských jasliach a až v konečnej fáze sa prejde na pobyt dieťaťa bez rodiča.

Deň je rozdelený do pravidelných blokov v rámci každého dňa. Tým je zabezpečený pravidelný režim, ktorý je pre deti veľmi dôležitý. V dennom harmonograme je zahrnutý čas na spoločné hry detí, vzdelávanie, pobyt vonku, čas na relaxáciu a odpočinok, pravidelnú stravu a hygienu.

Čo potrebuje vaše dieťa pri nástupe do Mestských jasieľ? 

 • 2 x náhradné oblečenie
 • náhradné pyžamo
 • papuče
 • vrecúško, do ktorého sa zmestí špinavé oblečenie
 • vlhčené obrúsky
 • papierové vreckovky
 • plienky
 • toaletný papier
 • kópia kartičky poistenca
 • V letných mesiacoch je rodič povinný pred nástupom do jasličiek natrieť dieťa opaľovacím krémom a zabezpečiť mu pokrývku hlavy.

Prosíme rodičov, aby všetky uvedené veci mali deti podpísané.

V zariadení starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa sa poskytujú:

 • bežné úkony starostlivosti o dieťa,
 • stravovanie,
 • výchova.

Pred nástupom do zariadenia musí mať dieťa uhradený paušálny poplatok 150,- €/170,- € a stravu za 2 mesiace


Denný program

Režim dňa pre deti od 1 roka do 3 rokov v zmysle vyhlášky č. 527/2007 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.

 • Prevádzková doba je v čase od 6.30 do 16.30 hod.
 • Dieťa je možné priviesť do jaslí do 7.30 hod. daného dňa.
 • V prípade, ak dieťa príde neskôr, je potrebné to oznámiť personálu do 7.30 hod.
 • Do 7.30 h je možné odhlásiť dieťa zo stravy v daný deň.

6.30 - 7.30 hod.

 • príchod detí
 • osobná hygiena
 • pohybové a relaxačné cvičenia

7.30 - 8.30 hod.

 • hry a hrové činnosti

8.30 - 9.00 hod.

 • desiata

9.00 - 10.00 hod.

 • osobná hygiena
 • hry a hrové činnosti

10.00 - 11.00 hod.

 • pobyt vonku

11.00 - 11.30 hod.

 • obed

11.30 - 12.00 hod.

 • osobná hygiena
 • príprava na odpočinok

12.00 - 13.30 hod.

 • odpočinok na ležadle
 • prípadne individuálne aktivity

13.30 - 14.00 hod.

 • osobná hygiena

14.00 - 14.30 hod.

 • olovrant

14.30 - 16.30 hod.

 • osobná hygiena
 • voľné hry detí
 • postupný odchod detí domov

Cenník

Deti s trvalým pobytom v meste Myjava

 • Paušálny poplatok pri celodennej starostlivosti (6.30 - 16.30 h) - 150,00 €
 • Paušálny poplatok pri poldennej starostlivosti (6.30 - 11.30 h) - 100,00 €
 • Paušálny poplatok pri poldennej starostlivosti (11.30 - 16.30 h) - 100,00 €

Paušálny poplatok sa uhrádza bez ohľadu na počet dní dochádzky dieťaťa.

 • Prevádzkový poplatok - 8,00 €/deň

Prevádzkový poplatok sa uhrádza podľa skutočnej dochádzky dieťaťa do zariadenia.

 • Prevádzka kuchyne - 6,00 €/mesiac

Prevádzka kuchyne sa uhrádza bez ohľadu na počet dní dochádzky dieťaťa.

Stravná jednotka - 2,10 €/deň, z toho:

 • desiata = 0,50 €/deň
 • obed = 1,20 €/deň
 • olovrant= 0,40 €/deň

Deti, ktoré nemajú trvalý pobyt v meste Myjava uhrádzajú k paušálnemu poplatku + 20,00 €.

Úhrada za stravnú jednotku sa platí spolu s paušálnym poplatkom za prevádzku kuchyne podľa skutočne odobratej stravy. Stravná jednotka obsahuje podávanie jedla trikrát denne - desiata, obed, olovrant.

Spôsob platenia úhrady za stravné a prevádzku kuchyne sa stanovuje nasledovne:

 • Bezhotovostne na účet Materskej školy, Bradáčova 773/30, ktorá bude zabezpečovať stravovanie - platba za stravné sa uhrádza najneskôr do 20 dňa za nasledujúci mesiac, t. j. do 20 dňa v mesiaci predchádzajúceho mesiaca, v ktorom sa stravovanie poskytuje. Preplatky budú vrátené v mesiacoch júl – august.
 • Poštovou poukážkou - platba sa uhrádza v danom mesiaci, v ktorom sa stravovanie poskytuje.

Spôsob platenia úhrady za paušálny a prevádzkový poplatok (bežné úkony starostlivosti o dieťa a výchova) sa stanovuje nasledovne:

 • bezhotovostne na účet mesta
 • v hotovosti v pokladni MsÚ Myjava

Splatnosť úhrady za starostlivosť v detských jasliach je do 15 dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.

Podrobnosti o spôsobe úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa upravia v zmluve o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby.


Kontakt

Mestské jasle Myjava
Bradáčova ul. 773/30
907 01 Myjava

tel.: 034 621 20 10
e-mail: jasle@myjava.sk

Žiadosť o umiestnenie dieťaťa do Mestských jaslí je záujemcom k dispozícií na Mestskom úrade Myjava, Oddelenie sociálnych služieb, č. dverí 105 a 10 alebo si ju môžete stiahnuť z odkazu uvedeného nižšie.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie môžete kontaktovať Oddelenie sociálnych služieb mesta Myjava osobne alebo telefonicky na číslach 034/ 6907 119 (Mgr. Jana Gáliková), 034 6907 327 (Mgr. Martina Bakošová).


Dokumenty na stiahnutie

Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa s prílohami Typ: PDF dokument, Velkosť: 235.47 kB

Prihláška na stravovanie v Mestských jasliach Myjava Typ: PDF dokument, Velkosť: 576.49 kB

Úrad pre Ľudí

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
6
7
3
8
2
9
2
10
2
11
2
12
4
13
4
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
6
20
5
21
5
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
3
28
3
29
2
30
2
31
2
1
1
2
2
3
2
4
1

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 18. 7. 2024
jasná obloha 28 °C 15 °C
piatok 19. 7. polojasno 28/18 °C
sobota 20. 7. zamračené 24/17 °C
nedeľa 21. 7. jasná obloha 28/15 °C

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny - leto

Po - Ut: 7.00 - 15.00 h
St: 7.00 - 16.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozícií od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk