Mesto Myjava
Mesto Myjava

Sociálne služby

 

Oddelenie sociálnych služieb Mesta Myjava

 • Zabezpečuje činnosť v oblasti rozvoja sociálnych služieb, sociálnej prevencie, sociálneho poradenstva a sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately.
 • Podieľa sa na rozvoji sociálnych služieb v Meste Myjava a tvorí komunitný plán sociálnych služieb.

 

Činnosť oddelenia zabezpečujú traja pracovníci:

vedúca oddelenia:                        Mgr. Jana Gáliková
tel. kontakt:                                     034/6907 119
e-mail:                                             jana.galikova@myjava.sk

starostlivosť o seniorov:             Mgr. Andrea Zríniová
tel. kontakt:                                     034/6907 118
e-mail:                                            andrea.zriniova@myjava.sk

starostlivosť o deti a rodinu:      Mgr. Martina Bakošová
tel. kontakt:                                    034/6907 327
e-mail:                                            martina.bakosova@myjava.sk

 

Činnosť oddelenia podľa cieľových skupín obyvateľov

1. Starostlivosť o sociálne odkázaných občanov

 • Občania bez prístrešia.
 • Občania pozbavení spôsobilosti na právne úkony.
 • Občania sociálne vylúčení, ohrození sociálnym vylúčením.

2. Starostlivosť o deti a rodinu

 • Deti a rodina
 • Deti umiestnené v ústavnej starostlivosti a mladí dospelí prepustení z ústavnej starostlivosti.

3. Starostlivosť o seniorov

 • Osamelí seniori.
 • Seniori v domácom prostredí.
 • Seniori v zariadeniach.

4. Starostlivosť o občanov s ťažkým zdravotným postihnutím.

 • terénne sociálne šetrenia, vyhľadáva občanov odkázaných na poskytovanie soc. služieb,
 • sociálnu posudkovú činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu (PDF žiadosť o posúdenie odkázanosti + PDF potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti),
 • vybavuje žiadosti a rozhoduje o priznaní jednorazových dávok a opakovaných príspevkov ako:
  •  jednorazové dávky v hmotnej núdzi (PDF žiadosť)
  •  jednorazová finančná pomoc (PDF žiadosť)
  •  návratné pôžičky
  •  príspevok na stravovanie dôchodcov (PDF žiadosť)
  •  príspevok na „sociálny taxík“ (PDF žiadosť)
  •  príspevok na úhradu dane za garáž (PDF žiadosť)
  •  príspevok na dopravu, na tvorbu úspor a obnovu rodinných pomerov dieťaťa umiestneného v ústavnej starostlivosti,
 • zabezpečuje opatrovateľskú službu,
 • plní funkciu osobitného príjemcu dávok v hmotnej núdzi, prídavkov na deti, invalidných,
  či starobných dôchodkov,
 • plní funkciu opatrovníka občanom pozbaveným spôsobilosti na právne úkony, zodpovedá
  za vynakladanie finančných prostriedkov a podáva správy o vynakladaní finančných prostriedkov príslušným súdom,
 • podáva správy o povesti na občanov na dožiadanie súdov, policajných a iných orgánov,
 • zabezpečuje a spravuje agendu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a sanácie rodiny v rozsahu aký má zabezpečovať mesto v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z.

 

Vyjadrenie o súlade s koncepciou § 78 b ods. 9 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

Mesto Myjava v zmysle § 83 ods. 8 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách vydáva písomné vyjadrenie o súlade s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Myjava poskytovateľovi sociálnej služby v:

 • Nocľahárni,
 • Zariadení pre seniorov,
 • Zariadení opatrovateľskej služby
 • Dennom stacionári.

Súlad predloženej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku podľa § 78b) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Myjava sa bude posudzovať na základe vopred určených a zverejnených kritérií.

Súčasťou žiadosti poskytovateľa sociálnej služby o vyjadrenie súladu žiadosti o poskytnutie finančného príspevku s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Myjava bude jeho vyhlásenie o pravdivosti údajov, ktoré bude neoddeliteľnou súčasťou žiadosti.

Náklady

Ekonomicky oprávnené náklady komunitného centra za rok 2017

Ekonomicky oprávnené náklady komunitného centra za rok 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 40,53 kB

Ekonomicky oprávnené náklady komunitného centra za rok 2018

Ekonomicky oprávnené náklady komunitného centra za rok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 321,41 kB

Ekonomicky oprávnené náklady Sociálnych služieb Myjava za rok 2017

Ekonomicky oprávnené náklady Sociálnych služieb Myjava za rok 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 45,47 kB

Ekonomicky oprávnené náklady Sociálnych služieb Myjava za rok 2018

Ekonomicky oprávnené náklady Sociálnych služieb Myjava za rok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 311,49 kB

Ekonomicky oprávnené náklady Sociálnych služieb Myjava za rok 2019

Ekonomicky oprávnené náklady Sociálnych služieb Myjava za rok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 311,48 kB

Ekonomicky oprávnené náklady Sociálnych služieb Myjava za rok 2020

Ekonomicky oprávnené náklady Sociálnych služieb Myjava za rok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 269,67 kB

Ekonomicky oprávnené náklady ZOS Nezábudka za rok 2017

Ekonomicky oprávnené náklady ZOS Nezábudka za rok 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,97 kB

Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v zariadeniach v pôsobnosti mesta Myjava v roku 2016

Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v zariadeniach v pôsobnosti mesta Myjava v roku 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 37,42 kB

Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v zariadeniach v pôsobnosti mesta Myjava v roku 2017

Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v zariadeniach v pôsobnosti mesta Myjava v roku 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 27,41 kB

Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v zariadeniach v pôsobnosti mesta Myjava v roku 2018

Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v zariadeniach v pôsobnosti mesta Myjava v roku 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 824,69 kB

Dokumenty

Charakteristika kritérií, pokyny k vyplneniu

Charakteristika kritérií, pokyny k vyplneniu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 344,06 kB

Žiadosť o vydanie vyjadrenia

Žiadosť o vydanie vyjadrenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 581,04 kB

Vyhlásenie o pravdivosti údajov

Vyhlásenie o pravdivosti údajov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 322,79 kB

Úrad pre Ľudí

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2
3
3
4
3
5
1
6
1
7
1
8
2
9
2
10
4
11
4
12
2
13
2
14
2
15
3
16
3
17
3
18
4
19
2
20
2
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
3
27
2
28
2
29
2
30
2
31
2
1
2

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 8. 12. 2022
mierny dážď 6 °C 5 °C
piatok 9. 12. slabý dážď 5/1 °C
sobota 10. 12. slabé sneženie 2/0 °C
nedeľa 11. 12. slabé sneženie 0/-4 °C

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny

Po-St: 8:00-16:00 h
Št-Pi: 7:00-15:00 h
Obedňajšia prestávka: 11:30-12:00 h

 

POZOR! Počas mesiacov júl a august sú úradnéí hodiny každý deň od 7.00 do 15.00 h.


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk