Mesto Myjava
Mesto Myjava

Sociálne služby

 

Oddelenie sociálnych služieb Mesta Myjava

 • Zabezpečuje činnosť v oblasti rozvoja sociálnych služieb, sociálnej prevencie, sociálneho poradenstva a sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately.
 • Podieľa sa na rozvoji sociálnych služieb v Meste Myjava a tvorí komunitný plán sociálnych služieb.

 

Činnosť oddelenia zabezpečujú traja pracovníci:

vedúca oddelenia:                        Mgr. Jana Gáliková
tel. kontakt:                                     034/6907 119
e-mail:                                             jana.galikova@myjava.sk

starostlivosť o seniorov:             Mgr. Andrea Zríniová
tel. kontakt:                                     034/6907 118
e-mail:                                            andrea.zriniova@myjava.sk

starostlivosť o deti a rodinu:      Mgr. Martina Bakošová
tel. kontakt:                                    034/6907 327
e-mail:                                            martina.bakosova@myjava.sk

 

Činnosť oddelenia podľa cieľových skupín obyvateľov

1. Starostlivosť o sociálne odkázaných občanov

 • Občania bez prístrešia.
 • Občania pozbavení spôsobilosti na právne úkony.
 • Občania sociálne vylúčení, ohrození sociálnym vylúčením.

2. Starostlivosť o deti a rodinu

 • Deti a rodina
 • Deti umiestnené v ústavnej starostlivosti a mladí dospelí prepustení z ústavnej starostlivosti.

3. Starostlivosť o seniorov

 • Osamelí seniori.
 • Seniori v domácom prostredí.
 • Seniori v zariadeniach.

4. Starostlivosť o občanov s ťažkým zdravotným postihnutím.

 • terénne sociálne šetrenia, vyhľadáva občanov odkázaných na poskytovanie soc. služieb,
 • sociálnu posudkovú činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu (PDF žiadosť o posúdenie odkázanosti + PDF potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti),
 • vybavuje žiadosti a rozhoduje o priznaní jednorazových dávok a opakovaných príspevkov ako:
  •  jednorazové dávky v hmotnej núdzi (PDF žiadosť)
  •  jednorazová finančná pomoc (PDF žiadosť)
  •  návratné pôžičky
  •  príspevok na stravovanie dôchodcov (PDF žiadosť)
  •  príspevok na „sociálny taxík“ (PDF žiadosť)
  •  príspevok na úhradu dane za garáž (PDF žiadosť)
  •  príspevok na dopravu, na tvorbu úspor a obnovu rodinných pomerov dieťaťa umiestneného v ústavnej starostlivosti,
 • zabezpečuje opatrovateľskú službu,
 • plní funkciu osobitného príjemcu dávok v hmotnej núdzi, prídavkov na deti, invalidných,
  či starobných dôchodkov,
 • plní funkciu opatrovníka občanom pozbaveným spôsobilosti na právne úkony, zodpovedá
  za vynakladanie finančných prostriedkov a podáva správy o vynakladaní finančných prostriedkov príslušným súdom,
 • podáva správy o povesti na občanov na dožiadanie súdov, policajných a iných orgánov,
 • zabezpečuje a spravuje agendu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a sanácie rodiny v rozsahu aký má zabezpečovať mesto v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z.

 

Vyjadrenie o súlade s koncepciou § 78 b ods. 9 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

Mesto Myjava v zmysle § 83 ods. 8 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách vydáva písomné vyjadrenie o súlade s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Myjava poskytovateľovi sociálnej služby v:

 • Nocľahárni,
 • Zariadení pre seniorov,
 • Zariadení opatrovateľskej služby
 • Dennom stacionári.

Súlad predloženej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku podľa § 78b) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Myjava sa bude posudzovať na základe vopred určených a zverejnených kritérií.

Súčasťou žiadosti poskytovateľa sociálnej služby o vyjadrenie súladu žiadosti o poskytnutie finančného príspevku s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Myjava bude jeho vyhlásenie o pravdivosti údajov, ktoré bude neoddeliteľnou súčasťou žiadosti.

Náklady

Ekonomicky oprávnené náklady Sociálnych služieb Myjava za rok 2023

ekonomicky_opravnene_naklady_socialne_sluzby_za_rok_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 129,66 kB

Finančný príspevok na prevádzku podľa §77 ods.2 zákona o soc. službách za rok 2023

financny_prispevok_na_prevadzku_dss_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 95,99 kB

Ekonomicky oprávnené náklady Sociálnych služieb Myjava za rok 2022

ekonomicky_opravnene_naklady_socilane_sluzby_za_rok_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 131,15 kB

Ekonomicky oprávnené náklady Sociálnych služieb Myjava za rok 2020

Ekonomicky oprávnené náklady Sociálnych služieb Myjava za rok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 269,67 kB

Ekonomicky oprávnené náklady Sociálnych služieb Myjava za rok 2019

Ekonomicky oprávnené náklady Sociálnych služieb Myjava za rok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 311,48 kB

Ekonomicky oprávnené náklady Sociálnych služieb Myjava za rok 2018

Ekonomicky oprávnené náklady Sociálnych služieb Myjava za rok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 311,49 kB

Ekonomicky oprávnené náklady Sociálnych služieb Myjava za rok 2017

Ekonomicky oprávnené náklady Sociálnych služieb Myjava za rok 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 45,47 kB

Ekonomicky oprávnené náklady komunitného centra za rok 2018

Ekonomicky oprávnené náklady komunitného centra za rok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 321,41 kB

Ekonomicky oprávnené náklady komunitného centra za rok 2017

Ekonomicky oprávnené náklady komunitného centra za rok 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 40,53 kB

Ekonomicky oprávnené náklady ZOS Nezábudka za rok 2017

Ekonomicky oprávnené náklady ZOS Nezábudka za rok 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,97 kB

Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v zariadeniach v pôsobnosti mesta Myjava v roku 2018

Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v zariadeniach v pôsobnosti mesta Myjava v roku 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 824,69 kB

Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v zariadeniach v pôsobnosti mesta Myjava v roku 2017

Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v zariadeniach v pôsobnosti mesta Myjava v roku 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 27,41 kB

Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v zariadeniach v pôsobnosti mesta Myjava v roku 2016

Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v zariadeniach v pôsobnosti mesta Myjava v roku 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 37,42 kB

Dokumenty

Charakteristika kritérií, pokyny k vyplneniu

Charakteristika kritérií, pokyny k vyplneniu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 344,06 kB

Žiadosť o vydanie vyjadrenia

Žiadosť o vydanie vyjadrenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 581,04 kB

Vyhlásenie o pravdivosti údajov

Vyhlásenie o pravdivosti údajov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 322,79 kB

Úrad pre Ľudí

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
6
7
3
8
2
9
2
10
2
11
2
12
4
13
4
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
6
20
5
21
5
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
3
28
3
29
2
30
2
31
2
1
1
2
2
3
2
4
1

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 18. 7. 2024
jasná obloha 28 °C 15 °C
piatok 19. 7. polojasno 28/18 °C
sobota 20. 7. zamračené 24/17 °C
nedeľa 21. 7. jasná obloha 28/15 °C

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny - leto

Po - Ut: 7.00 - 15.00 h
St: 7.00 - 16.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozícií od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk