Mesto Myjava
Mesto Myjava

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave.

Primátor Myjavy Pavel Halabrín v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave.

To sa uskutoční vo štvrtok 24. novembra 2022 o 15.00 h v obradnej sále mestského úradu na 1. poschodí. Program zasadnutia bude nasledovný:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Informácia predsedu mestskej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce
 4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta, odovzdanie insígnií
 5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva
 6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
 7. Voľba mandátovej komisie
 8. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
 9. Príhovor novozvoleného primátora
 10. Menovanie do funkcie zástupcu primátora Myjavy
 11. Zriadenie komisií mestského zastupiteľstva, voľba predsedov a členov komisií
 12. Voľba sobášiacich
 13. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva
 14. Rôzne
 15. Záver

Pavel Halabrín
primátor Myjavy

Materiály na rokovanie sú zverejňované v sekcii Samospráva - Mestské zastupiteľstvo - Materiály na rokovanie. Online vysielanie rokovania môžete sledovať na youtube kanáli Televízie Myjava a neskrátený záznam bude TVM vysielať aj vo svojom programe. Ten bude takisto dostupný na mestskom webe v sekcii Samospráva - Mestské zastupiteľstvo - Záznamy rokovania.

Dátum vloženia: 16. 11. 2022 13:49
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 11. 2022 14:04
Autor: M. Hrin

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny

Po - Ut: 8.00 - 16.00 h
St: 8.00 - 17.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozíciíí od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk