Mesto Myjava
Mesto Myjava

Pozvánka na decembrové rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave

Decembrové rokovanie mestského zastupiteľstva.

Primátor Myjavy, Ing. Ľubomír Halabrín, v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave.

To sa uskutoční v pondelok 4. decembra 2023 o 13.00 h v zasadačke Mestského úradu Myjava, miestnosť číslo 305. Program rokovania bude nasledovný:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Pripomienky a otázky občanov
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2024
 6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa ruší VZN o Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Myjava
 7. Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Myjava
 8. Majetkové prevody
 9. Ekonomická situácia mesta k 30. 9. 2023
 10. Zmena rozpočtu č. 5 Mesta Myjava k 30. 11. 2023
 11. Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Myjava na roky 2024 - 2030 - schválenie
 12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Myjava o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Myjava, Štatút Mestských jasieľ Myjava
 13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Myjava - Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Myjava – zmena a úprava prílohy č. 1 - schválenie
 14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Myjava o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia ovzdušia - schválenie
 15. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Myjava o dani z nehnuteľnosti - schválenie
 16. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Myjava o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - schválenie
 17. Návrh akčného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Myjava na rok 2024
 18. Návrh viacročného rozpočtu mesta Myjava na roky 2024 - 2026, stanovisko hlavného kontrolóra
 19. Návrh plánu kultúrnych a športových podujatí na rok 2024
 20. Návrh plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2024
 21. Protest prokurátora k VZN č. 4/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie v školách a školských zariadeniach
 22. Návrh nového Všeobecne záväzného nariadenia mesta Myjava o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach
 23. Rôzne
 24. Záver

Ing. Ľubomír Halabrín
primátor Myjavy

Pripomíname, že všeobecne záväzné nariadenia sú prerokovávané dvojkolovo. Teda v tomto prípade boli na septembrové rokovanie predložené návrhy, ktoré bolo možné pripomienkovať a upravovať a na decembrovom rokovaní už budú poslanci rozhodovať o ich schválení. Materiály na rokovanie sú postupne zverejňované v sekcii Samospráva - Mestské zastupiteľstvo - Materiály na rokovanie. Online vysielanie rokovania môžete sledovať na youtube kanáli Televízie Myjava a neskrátený záznam bude TVM vysielať aj vo svojom programe. Ten bude takisto dostupný na mestskom webe v sekcii Samospráva - Mestské zastupiteľstvo - Záznamy rokovania.

Dátum vloženia: 16. 11. 2023 9:12
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 11. 2023 9:40
Autor: M. Hrin

Úrad pre Ľudí

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27
3
28
4
29
4
30
5
1
5
2
4
3
4
4
2
5
3
6
4
7
4
8
3
9
3
10
4
11
2
12
2
13
3
14
3
15
3
16
4
17
4
18
2
19
2
20
2
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
31
2

Aktuálne počasie

dnes, utorok 5. 12. 2023
zamračené 0 °C -6 °C
streda 6. 12. slabé sneženie 0/-4 °C
štvrtok 7. 12. slabé sneženie 0/-2 °C
piatok 8. 12. zamračené 0/-3 °C

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny

Po - Ut: 8.00 - 16.00 h
St: 8.00 - 17.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozíciíí od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk