Mesto Myjava
Mesto Myjava

Pozvánka na septembrové zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave

Pozvánka na septembrové rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave.

Primátor Myjavy, Ing. Ľubomír Halabrín, v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave.

To sa uskutoční v pondelok 25. septembra 2023 o 13.00 h v zasadačke Mestského úradu Myjava, miestnosť číslo 305. Program rokovania bude nasledovný:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Pripomienky a otázky občanov
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2023
 6. Návrh programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Myjava na roky 2024 - 2030
 7. Majetkové prevody
 8. Konsolidovaná výročná správa za rok 2022
 9. Ekonomická situácia mesta Myjava k 31. 7. 2023
 10. Správa o plnení rozpočtu mesta Myjava a monitorovacia správa programového rozpočtu k 30. 6. 2023
 11. Zmena rozpočtu č. 4 mesta Myjava k 30. 9. 2023
 12. Návrh na schválenie preklenovacieho úveru na prefinancovanie realizácie projektov „Manažment údajov mesta Myjava“ a „Malé zlepšenie E-gov služieb mesta Myjava“
 13. Návrh VZN mesta Myjava o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia ovzdušia
 14. Návrh dodatku č. 1 k VZN mesta Myjava o poskytovaní sociálnej služby „Sociálny taxík Myjava“
 15. Návrh VZN mesta Myjava o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách a o dani za užívanie verejného priestranstva na trvalé a dočasné parkovanie motorových vozidiel na území mesta Myjava
 16. Návrh VZN mesta Myjava – Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Myjava – zmena a úprava prílohy č. 1
 17. Návrh VZN mesta Myjava o dani z nehnuteľnosti
 18. Návrh VZN mesta Myjava o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 19. Návrh investičných akcií mesta v roku 2024
 20. Východiská rozpočtu mesta na rok 2024
 21. Návrh Zmien a doplnkov UPN 1/2023
 22. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Štúrova Myjava“ a zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu v rámci výzvy OP Slovensko
 23. Informácia o výsledkoch kontroly NKÚ zameranej na kontrolu projektu zelenej infraštruktúry „Revitalizácia sídliska Vŕšok“
 24. Rôzne
 25. Záver

Ing. Ľubomír Halabrín
primátor Myjavy

Pripomíname, že všeobecne záväzné nariadenia sú prerokovávané dvojkolovo. Teda najskôr sa predkladá návrh, ktorý možno pripomienkovať a upravovať a schvaľovať ho poslanci budú až na ďalšom rokovaní. Materiály na rokovanie sú postupne zverejňované v sekcii Samospráva - Mestské zastupiteľstvo - Materiály na rokovanie. Online vysielanie rokovania môžete sledovať na youtube kanáli Televízie Myjava a neskrátený záznam bude TVM vysielať aj vo svojom programe. Ten bude takisto dostupný na mestskom webe v sekcii Samospráva - Mestské zastupiteľstvo - Záznamy rokovania.

Dátum vloženia: 7. 9. 2023 12:22
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 9. 2023 12:28
Autor: M. Hrin

Úrad pre Ľudí

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25
1
26
1
27
3
28
2
29
3
30
4
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
4
8
2
9
2
10
2
11
2
12
2
13
2
14
3
15
2
16
2
17
2
18
3
19
2
20
2
21
2
22
1
23
1
24
1
25
2
26
1
27
1
28
2
29
1
30
1
31
1
1
1
2
1
3
1
4
2
5
1

Aktuálne počasie

dnes, streda 4. 10. 2023
slabý dážď 18 °C 11 °C
štvrtok 5. 10. oblačno 18/9 °C
piatok 6. 10. polojasno 17/8 °C
sobota 7. 10. zamračené 21/10 °C

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny

Po - Ut: 8.00 - 16.00 h
St: 8.00 - 17.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozíciíí od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk