Mesto Myjava
Mesto Myjava

Rok 2021

Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 9. 12. 2021, 15.00 h

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2022.pdf

msz09122021_navrh_cinnosti_hlavneho_kontrolora_prvy_polrok_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 677,45 kB
Stiahnuté: 73×
Vložené: 1. 1. 2021

Majetkové prevody.pdf

msz09122021_majetkove_prevody.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 393,79 kB
Stiahnuté: 65×
Vložené: 1. 1. 2021

Návrh obchodnej verejnej súťaže - príloha číslo 1.pdf

msz09122021_obchodna_verejna_sutaz_priloha_1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 713,13 kB
Stiahnuté: 67×
Vložené: 1. 1. 2021

Návrh obchodnej verejnej súťaže - príloha číslo 2.pdf

msz09122021_obchodna_verejna_sutaz_priloha_2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 981,17 kB
Stiahnuté: 89×
Vložené: 1. 1. 2021

Návrh obchodnej verejnej súťaže - príloha číslo 3.pdf

msz09122021_obchodna_verejna_sutaz_priloha_3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 871,29 kB
Stiahnuté: 100×
Vložené: 1. 1. 2021

Zmena rozpočtu č. 4 k 30. 11. 2021.pdf

msz09122021_stvrta_zmena_rozpoctu_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,16 MB
Stiahnuté: 65×
Vložené: 1. 1. 2021

Zmena rozpočtu č. 4 k 30. 11. 2021 - skrátená verzia.pdf

msz09122021_stvrta_zmena_rozpoctu_2022_skratena.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 698,4 kB
Stiahnuté: 72×
Vložené: 1. 1. 2021

Ekonomická situácia mesta Myjava k 31. 10. 2021.pdf

msz09122021_ekonomicka_situacia_19_11_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 125,03 kB
Stiahnuté: 68×
Vložené: 1. 1. 2021

Zadlženosť mesta Myjava k 31. 10. 2021.pdf

msz09122021_zadlzenost_mesta_31_10_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 68,24 kB
Stiahnuté: 87×
Vložené: 1. 1. 2021

Stav úverov mesta Myjava k 31. 10. 2021.pdf

msz09122021_stav_uverov_31_10_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 108,14 kB
Stiahnuté: 62×
Vložené: 1. 1. 2021

Návrh viacročného rozpočtu mesta Myjava na roky 2022 - 2024.pdf

msz09122021_navrh_rozpoctu_2022_2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,7 MB
Stiahnuté: 144×
Vložené: 1. 1. 2021

Návrh viacročného rozpočtu mesta Myjava na roky 2022 - 2024 - ukazovatele.pdf

programovy_rozpocet_2022_2024_ukazovatele.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 734,43 kB
Stiahnuté: 110×
Vložené: 1. 1. 2021

Dôvodová správa návrhu rozpočtu mesta Myjava.pdf

msz09122021_dovodova_sprava_navrh_rozpoctu_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 680,93 kB
Stiahnuté: 76×
Vložené: 1. 1. 2021

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu.pdf

msz09122021_stanovisko_hlavneho_kontrolora_k_navrhu_rozpoctu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 796,15 kB
Stiahnuté: 64×
Vložené: 1. 1. 2021

Pripomienky a návrhy poslancov k návrhu rozpočtu.pdf

msz09122021_pripomienky_poslancov_k_rozpoctu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 108,42 kB
Stiahnuté: 99×
Vložené: 1. 1. 2021

Návrh rozpočtu mesta Myjava na rok 2022 - skrátená verzia.pdf

msz09122021_navrh_rozpoctu_2022_skrateny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 444,75 kB
Stiahnuté: 109×
Vložené: 1. 1. 2021

Programový rozpočet mesta Myjava - zámery a ciele.pdf

msz09122021_programovy_rozpocet_2022_2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1003,41 kB
Stiahnuté: 81×
Vložené: 1. 1. 2021

Návrh VZN o dani z nehnuteľností + dôvodová správa.pdf

msz09122021_navrh_vzn_dan_z_nehnutelnosti_a_dovodova_sprava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 396,84 kB
Stiahnuté: 85×
Vložené: 1. 1. 2021

Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady + dôvodová správa.pdf

msz09122021_navrh_vzn_odpady_a_dovodova_sprava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 527,54 kB
Stiahnuté: 89×
Vložené: 1. 1. 2021

Dodatok č. 7 VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v meste Myjava.pdf

msz09122021_dodatok_cislo_7_vzn_odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 509,64 kB
Stiahnuté: 58×
Vložené: 1. 1. 2021

Dôvodová správa k návrhu Dodatku č. 1 k VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Myjava.pdf

msz09122021_dovodova_sprava_dodatok_vzn_socialne_sluzby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 425,45 kB
Stiahnuté: 49×
Vložené: 1. 1. 2021

Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Myjava.pdf

msz09122021_navrh_vzn_otvaracie_hodiny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 188,85 kB
Stiahnuté: 80×
Vložené: 1. 1. 2021

Dôvodová správa k návrhu VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Myjava.pdf

msz09122021_dovodova_sprava_vzn_prevadzkove_hodiny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 170,9 kB
Stiahnuté: 56×
Vložené: 1. 1. 2021

Návrh plánu kultúrnych a športových podujatí na rok 2022.pdf

msz09122021_plan_kulturnych_podujati_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 664,49 kB
Stiahnuté: 553×
Vložené: 1. 1. 2021

Návrh plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2022.pdf

msz09122021_navrh_planu_rokovani_msz_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 476,02 kB
Stiahnuté: 95×
Vložené: 1. 1. 2021

Informácia a návrh na menovanie kandidáta na post riaditeľa ZŠ Myjava, Štúrova ul.pdf

msz09122021_menovanie_riaditela_zs_sturova.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 309,04 kB
Stiahnuté: 125×
Vložené: 1. 1. 2021

Informácia o vykonaní kontroly plnenia opatrení z kontroly majetkových účastí samosprávy v obchodných spoločnostiach.pdf

msz09122021_vysledky_kontroly_nku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 548,5 kB
Stiahnuté: 41×
Vložené: 1. 1. 2021

Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 23. 9. 2021, 15.00 h

Organizačný poriadok Mestskej polície Myjava - schválenie.pdf

msz23092021_organizacny_poriadok_msp_myjava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 563,4 kB
Stiahnuté: 75×
Vložené: 1. 1. 2021

Organizačný poriadok Mestskej polície Myjava - dôvodová správa.pdf

msz23092021_organizacny_poriadok_msp_myjava_dovodova_sprava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 181,83 kB
Stiahnuté: 50×
Vložené: 1. 1. 2021

Správa o činnosti hlavného kontrolóra za prvý polrok 2021.pdf

msz23092021_sprava_hlavneho_kontrolora_za_prvy_polrok_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 846,44 kB
Stiahnuté: 28×
Vložené: 1. 1. 2021

Konsolidovaná výročná správa mesta Myjava za rok 2020.pdf

msz23092021_konsolidovana_vyrocna_sprava_za_rok_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,07 MB
Stiahnuté: 64×
Vložené: 1. 1. 2021

Správa nezávislého audítora k výročnej správe mesta Myjava za rok 2020.pdf

msz23092021_sprava_auditora_za_rok_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 273,94 kB
Stiahnuté: 49×
Vložené: 1. 1. 2021

Zmena rozpočtu mesta Myjava č. 3. - komplexný materiál.pdf

msz23092021_zmena_rozpoctu_c_3_velky_material.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,52 MB
Stiahnuté: 41×
Vložené: 1. 1. 2021

Zmena rozpočtu mesta Myjava č. 3 - stručný prehľad.pdf

msz23092021_zmena_rozpoctu_c_3_kratky_material.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 266,14 kB
Stiahnuté: 49×
Vložené: 1. 1. 2021

Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Myjava k 30. 6. 2021.pdf

msz23092021_monitorovacia_sprava_rozpoctu_komplet.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,69 MB
Stiahnuté: 33×
Vložené: 1. 1. 2021

Východiská rozpočtu mesta Myjava na rok 2022.pdf

msz23092021_vychodiska_rozpoctu_na_rok_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 441,49 kB
Stiahnuté: 47×
Vložené: 1. 1. 2021

Informácia o projekte - Ako sa gazdovalo kedysi.pdf

msz23092021_informacia_o_projekte_ako_sa_gazdovalo_kedysi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 743,15 kB
Stiahnuté: 46×
Vložené: 1. 1. 2021

Informácia o projekte - Modernizácia vybavenia kultúrneho domu.pdf

msz23092021_informacia_o_projekte_modernizacia_vybavenia_kulturneho_domu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 628,37 kB
Stiahnuté: 77×
Vložené: 1. 1. 2021

Informácia o projekte - Modernizácia športovej infraštruktúry.pdf

msz23092021_infomacia_o_projekte_modernizacia_sportovej_infrastruktury.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 606,19 kB
Stiahnuté: 60×
Vložené: 1. 1. 2021

Návrh na predĺženie platnosti Komunitného plánu Sociálnych služieb.pdf

msz23092021_predlzenie_platnosti_komunitneho_planu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,1 MB
Stiahnuté: 105×
Vložené: 1. 1. 2021

Majetkové prevody.pdf

msz23092021_majetkove_prevody.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 805,79 kB
Stiahnuté: 79×
Vložené: 1. 1. 2021

Návrh na menovanie riaditeľov ZOS, ZUŠ a MŠ do funkcií.pdf

msz23092021_menovanie_riaditelov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 408,35 kB
Stiahnuté: 66×
Vložené: 1. 1. 2021

Ekonomická situácia mesta.pdf

msz23092021_ekonomicka_situacia_mesta_31_8_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 124,87 kB
Stiahnuté: 65×
Vložené: 1. 1. 2021

Zadlženosť mesta k 31. 8. 2021.pdf

msz23092021_zadlzenost_mesta_31_8_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 68,21 kB
Stiahnuté: 56×
Vložené: 1. 1. 2021

Stav úverov k 31. 8. 2021.pdf

msz23092021_stav_uverov_31_8_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 108,68 kB
Stiahnuté: 45×
Vložené: 1. 1. 2021

Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 24. 6. 2021, 15.00 h

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok roka 2021.pdf

msz24062021_navrh_cinnosti_hlavneho_kontrolora_na_druhy_polrok_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 660,05 kB
Stiahnuté: 34×
Vložené: 1. 1. 2021

Majetkové prevody.pdf

msz24062021_majetkove_prevody.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 471,96 kB
Stiahnuté: 49×
Vložené: 1. 1. 2021

Zmena rozpočtu č. 2 mesta Myjava k 30. 6. 2021.pdf

msz24062021_druha_zmena_rozpoctu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 826,39 kB
Stiahnuté: 59×
Vložené: 1. 1. 2021

Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Myjava.pdf

msz24062021_navrh_vzn_otvaracie_hodiny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,8 MB
Stiahnuté: 33×
Vložené: 1. 1. 2021

Návrh Dodatku č. 6 VZN mesta Myjava o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v meste Myjava.pdf

msz24062021_navrh_vzn_odpady_dodatok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 488,43 kB
Stiahnuté: 58×
Vložené: 1. 1. 2021

Návrh Dodatku č. 6 VZN mesta Myjava o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v meste Myjava - kompletné znenie so zapracovaným dodatkom, č. 6.pdf

msz24062021_navrh_vzn_odpady_cele_znenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 719,84 kB
Stiahnuté: 156×
Vložené: 1. 1. 2021

Analýza školských a predškolských zariadení mesta zo rok 2020.pdf

msz24062021_analyza_skolskych_a_predskolskych_zariadeni_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,13 MB
Stiahnuté: 65×
Vložené: 1. 1. 2021

Správa o hospodárení spoločnosti Správa majetku Mesta Myjava, s. r. o. za rok 2020.pdf

msz24062021_vyrocna_sprava_sprava_majetku_mesta_myjava_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 379,05 kB
Stiahnuté: 54×
Vložené: 1. 1. 2021

Správa o hospodárení spoločností s majetkovou účasťou mesta za rok 2020 - Samšport.pdf

msz24062021_sprava_o_hospodareni_samsport_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,25 MB
Stiahnuté: 49×
Vložené: 1. 1. 2021

Správa o hospodárení spoločností s majetkovou účasťou mesta za rok 2020 - Spartak Myjava.pdf

msz24062021_sprava_o_hospodareni_spartak_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,42 MB
Stiahnuté: 58×
Vložené: 1. 1. 2021

Správa o činnosti Zariadenia opatrovateľskej služby NEZÁBUDKA za rok 2020.pdf

msz24062021_vyrocna_sprava_zos_nezabudka_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,88 MB
Stiahnuté: 181×
Vložené: 1. 1. 2021

Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Myjava.pdf

msz24062021_vyhodnotenie_komunitneho_planu_socialnych_sluzieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 640,9 kB
Stiahnuté: 49×
Vložené: 1. 1. 2021

Ekonomická situácia mesta.pdf

msz24062021_ekonomicka_situacia_mesta_k_31_5_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 123,69 kB
Stiahnuté: 43×
Vložené: 1. 1. 2021

Stav úverov k 30. 4. 2021.pdf

msz24062021_stav_uverov_k_30_4_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 108,31 kB
Stiahnuté: 33×
Vložené: 1. 1. 2021

Zadlženosť mesta Myjava k 30. 4. 2021.pdf

msz24062021_zadlzenost_mesta_k_30_4_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 69,04 kB
Stiahnuté: 46×
Vložené: 1. 1. 2021

Návrh na zmenu organizácie dopravy v meste Myjava - parkovanie vozidiel s hmotnosťou nad 3 tony.pdf

msz24062021_zmena_organizacie_dopravy_v_meste_myjava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 651,28 kB
Stiahnuté: 46×
Vložené: 1. 1. 2021

Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, utorok 8. 6. 2021, 15.00 h

Prevod akcií spoločnosti Spartak Myjava, a. s.pdf

msz08062021_odkupenie_akcii_spartaka_myjava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 570,63 kB
Stiahnuté: 34×
Vložené: 1. 1. 2021

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 22. 4. 2021, 15.00 h

Majetkové prevody.pdf

msz22042021_majetkove_prevody.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 521,04 kB
Stiahnuté: 34×
Vložené: 1. 1. 2021

Zmena rozpočtu mesta Myjava č. 1 k 31. 3. 2021.pdf

msz22042021_prva_zmena_rozpoctu_v_roku_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 353,71 kB
Stiahnuté: 29×
Vložené: 1. 1. 2021

Zmena rozpočtu mesta Myjava č. 1 k 31. 3. 2021 - skrátená verzia.pdf

msz22042021_prva_zmena_rozpoctu_v_roku_2020_skratene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 253,26 kB
Stiahnuté: 28×
Vložené: 1. 1. 2021

Správa o činnosti neziskovej organizácie Sociálne služby Myjava, n. o. za rok 2020.pdf

msz22042021_vyrocna_sprava_soc_sluzby_za_rok_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,62 MB
Stiahnuté: 104×
Vložené: 1. 1. 2021

Správa o činnosti sociálneho zariadenia Komunitné centrum Khamoro, Trokanova 232/2A, Myjava za rok 2019.pdf

msz22042021_vyrocna_sprava_khamoro.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,33 MB
Stiahnuté: 172×
Vložené: 1. 1. 2021

Správa o činnosti neziskovej organizácie Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc, n. o. za rok 2020.pdf

msz22042021_vyrocna_sprava_rcrmk.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,03 MB
Stiahnuté: 82×
Vložené: 1. 1. 2021

Správa audítora k účtovnej závierke organizácie Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc, n. o. za rok 2020.pdf

msz22042021_sprava_auditora_k_rocnej_uzavierke_rcrmk_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 8,63 MB
Stiahnuté: 52×
Vložené: 1. 1. 2021

Ekonomická situácia mesta.pdf

msz22042021_ekonomicka_situacia_mesta.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 294,91 kB
Stiahnuté: 33×
Vložené: 1. 1. 2021

Stav úverov k 28. 2. 2021.pdf

msz22042021_stav_uverov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 447,58 kB
Stiahnuté: 40×
Vložené: 1. 1. 2021

Zadlženosť mesta k februáru 2021.pdf

msz22042021_zadlzenost_mesta.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 68,23 kB
Stiahnuté: 44×
Vložené: 1. 1. 2021

Návrh VZN mesta o spôsobe prideľovania nájomných bytov v meste Myjava.pdf

msz22042021_navrh_vzn_pridelovanie_bytov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 850,46 kB
Stiahnuté: 53×
Vložené: 1. 1. 2021

Záverečný účet mesta Myjava za rok 2020.pdf

msz22042021_zaverecny_ucet_mesta_za_rok_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 715,41 kB
Stiahnuté: 47×
Vložené: 1. 1. 2021

Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2020.pdf

msz22042021_hodnotiaca_sprava_rozpoctu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 795,81 kB
Stiahnuté: 44×
Vložené: 1. 1. 2021

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Myjava za rok 2020.pdf

msz22042021_stanovisko_hlavneho_kontrolora_k_zaverecnemu_uctu_za_rok_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 519,35 kB
Stiahnuté: 51×
Vložené: 1. 1. 2021

Správa o činnosti DHZ Myjava za rok 2020.pdf

msz22042021_sprava_o_cinnosti_dhz_myjava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,58 MB
Stiahnuté: 55×
Vložené: 1. 1. 2021

Správa o činnmosti krúžku Mladý hasič za rok 2020.pdf

msz22042021_sprava_o_cinnosti_mlady_hasic.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 356,94 kB
Stiahnuté: 56×
Vložené: 1. 1. 2021

Správa o činnosti DHZ Turá Lúka za rok 2020.pdf

msz22042021_sprava_o_cinnosti_dhz_tura_luka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 302,4 kB
Stiahnuté: 38×
Vložené: 1. 1. 2021

Správa o činnosti DHZ Belanský a Vankovia.pdf

msz22042021_sprava_o_cinnosti_dhz_belansky_vankovia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 402,43 kB
Stiahnuté: 108×
Vložené: 1. 1. 2021

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 18. 2. 2021, 15.00h

Dôvodová správa k VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, MŠ a šk. zariadení na r. 2021.pdf

7_dovodova_sprava_prevadzka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 135,08 kB
Stiahnuté: 53×
Vložené: 1. 1. 2021

Príloha k VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, MŠ a šk. zariadení na r. 2021.pdf

7_priloha_k_vzn.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 159,4 kB
Stiahnuté: 44×
Vložené: 1. 1. 2021

Majetkové prevody.pdf

BOD č. 5 Majetkové prevody.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 356,61 kB
Stiahnuté: 77×
Vložené: 1. 1. 2021

Zmena rozpočtu mesta Myjava č. 4.pdf

6_zmena_rozpoctu_c_4.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,6 MB
Stiahnuté: 57×
Vložené: 1. 1. 2021

Ekonomikcá situácia k 31. 12. 2020.pdf

8_ekonomicka_situacia_k_31122020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 144,06 kB
Stiahnuté: 45×
Vložené: 1. 1. 2021

Stav úverov, pôžičiek, ostatných závazkov, ŠFRB, k 31. 12. 2020.pdf

8_myjava_stav-uverov_poziciek_sfrb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 107,62 kB
Stiahnuté: 50×
Vložené: 1. 1. 2021

Zadĺženosť mesta.pdf

8_zadlzenost.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 67,76 kB
Stiahnuté: 55×
Vložené: 1. 1. 2021

Mesto a COVID - informácie.pdf

10_mesto_a_covid.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 197,84 kB
Stiahnuté: 43×
Vložené: 1. 1. 2021

Správa o činnosti Soc. a zdrav. komisie za r. 2020.pdf

sprava_o_cinnosti_komieise_soc_veci.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 107,3 kB
Stiahnuté: 51×
Vložené: 1. 1. 2021

Správa o činnosti Komisie pre fin, rozp. a majetok za r. 2020..pdf

sprava_o_cinnosti_komisia_pre_financie_rok_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 107,82 kB
Stiahnuté: 54×
Vložené: 1. 1. 2021

Správa o činnosti Komisie školstva za r. 2020.pdf

sprava_o_cinnosti_komisia_skolstva_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 79,04 kB
Stiahnuté: 51×
Vložené: 1. 1. 2021

Správa o činnosti Komisie výstavby,ŽP, rozvoja mesta za r. 2020.pdf

sprava_o_cinnosti_komisia_vystavby_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 193,79 kB
Stiahnuté: 46×
Vložené: 1. 1. 2021

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
3
2
1
3
2
4
1
5
2
6
3
7
2
8
1
9
1
10
1
11
1
12
2
13
4
14
2
15
2
16
3
17
2
18
2
19
4
20
6
21
3
22
2
23
2
24
2
25
3
26
3
27
3
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1
2
1
3
4
4
1

Aktuálne počasie

dnes, utorok 30. 5. 2023
zamračené 22 °C 10 °C
streda 31. 5. jasná obloha 21/8 °C
štvrtok 1. 6. zamračené 22/10 °C
piatok 2. 6. jasná obloha 21/11 °C

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny

Po - Ut: 8.00 - 16.00 h
St: 8.00 - 17.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozíciíí od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk