Mesto Myjava
Mesto Myjava

Rok 2020

1. zmena rozpočtu Mesta Myjava v roku 2020 k 30.6.2020 RO č. 1/2020.pdf

msz_25062020_prva_zmena_rozpoctu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,14 MB
Stiahnuté: 192×
Vložené: 1. 1. 2020

3. zmena rozpočtu Mesta Myjava v roku 2019 k 30.11.2019 RO č. 3/2019.pdf

msz06022020_zmena_rozpoctu_c_3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,59 MB
Stiahnuté: 218×
Vložené: 1. 1. 2020

4. zmena rozpočtu Mesta Myjava v roku 2019 k 31.12.2019 RO č. 4/2019.pdf

msz06022020_zmena_rozpoctu_c_4.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,03 MB
Stiahnuté: 224×
Vložené: 1. 1. 2020

Analýza školských a predškolských zariadení mesta zo rok 2019.pdf

msz_25062020_analyza_skolstvo_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,05 MB
Stiahnuté: 212×
Vložené: 1. 1. 2020

Čerpanie rozpočtu Mesta Myjava k 31. 12. 2019.pdf

msz_14052020_cerpanie_rozpoctu_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,34 MB
Stiahnuté: 176×
Vložené: 1. 1. 2020

Dôvodová správa k návrhu dodatku č. 1 k VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2020.pdf

bod8_dovodova_sprava_k_dodatku_c_1_VZN_o_urceni_vysky_na_prevadzku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 95,09 kB
Stiahnuté: 211×
Vložené: 1. 1. 2020

Dôvodová správa k návrhu VZN o dani z nehnuteľnosti.pdf

msz102020_dovodova_sprava_vzn_nehnutelnosti_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 440,17 kB
Stiahnuté: 173×
Vložené: 1. 1. 2020

Dôvodová správa k návrhu VZN o odpadoch.pdf

msz102020_dovodova_sprava_vzn_odpady_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 590,99 kB
Stiahnuté: 373×
Vložené: 1. 1. 2020

Dôvodová správa k úprave VZN o dani z nehnuteľností.pdf

bod10_dovodova_sprava_VZN_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 125,93 kB
Stiahnuté: 428×
Vložené: 1. 1. 2020

Dôvodová správa k zmene VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné odpady.pdf

bod9_Dovodova_sprava_VZN_KO_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 203,33 kB
Stiahnuté: 225×
Vložené: 1. 1. 2020

Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2019.pdf

msz_14052020_hodnotiaca_sprava_programoveho_rozpoctu_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 737,59 kB
Stiahnuté: 191×
Vložené: 1. 1. 2020

II. zmena rozpočtu za rok 2020 k 30. 9. 2020.pdf

msz102020_druha_zmena_rozpoctu_v_roku_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,36 MB
Stiahnuté: 192×
Vložené: 1. 1. 2020

Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019.pdf

msz102020_konsolidovana_uctovna_zavierka_za_rok_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,26 MB
Stiahnuté: 229×
Vložené: 1. 1. 2020

Konsolidovaná výročná správa za rok 2019.pdf

msz102020_konsolidovana_vyrocna_sprava_za_rok_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,65 MB
Stiahnuté: 355×
Vložené: 1. 1. 2020

Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí MsZ dňa 22.10.2020.pdf

bod4_kontrola_uznesen_oktober_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 421,6 kB
Stiahnuté: 191×
Vložené: 1. 1. 2020

Kontrola plnenia uznesení.pdf

msz06022020_kontrola_plnenia_uzneseni.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,02 MB
Stiahnuté: 243×
Vložené: 1. 1. 2020

Majetkové prevody - dodatok + prílohy.pdf

msz_14052020_majetkove_prevody_dodatok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 10,71 MB
Stiahnuté: 264×
Vložené: 1. 1. 2020

Majetkové prevody.pdf

majetkove_prevody.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 544,48 kB
Stiahnuté: 238×
Vložené: 1. 1. 2020

Majetkové prevody.pdf

msz102020_majetkove_prevody.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 567,43 kB
Stiahnuté: 303×
Vložené: 1. 1. 2020

Majetkové prevody.pdf

msz_25062020_majetkove_prevody.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 456,03 kB
Stiahnuté: 187×
Vložené: 1. 1. 2020

Majetkové prevody.pdf

msz_14052020_majetkove_prevody.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 490,59 kB
Stiahnuté: 157×
Vložené: 1. 1. 2020

Majetkové prevody.pdf

msz06022020_majetkove_prevody.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,05 MB
Stiahnuté: 119×
Vložené: 1. 1. 2020

Návrh - možnosti riešenia komunálnych služieb v meste Myjava.pdf

msz06022020_navrh_komunalne_sluzby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 612,14 kB
Stiahnuté: 158×
Vložené: 1. 1. 2020

Návrh - možnosti riešenia parkovacej politiky v meste Myjava.pdf

msz06022020_moznosti_parkovacia_politika.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 512,19 kB
Stiahnuté: 762×
Vložené: 1. 1. 2020

Návrh dodatku č. 1 k VZN Mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2020.pdf

bod8_Dodatok_c_1_ k_VZN__o_urceni_vysky_dotacie_na_prevadzku..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 149,88 kB
Stiahnuté: 115×
Vložené: 1. 1. 2020

Návrh Dodatku č. 3 k VZN Mesta Myjava Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Myjava.pdf

msz_25062020_vzn_cintoriny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,39 MB
Stiahnuté: 2,153×
Vložené: 1. 1. 2020

Návrh Dodatku č. 5 VZN Mesta Myjava o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v meste Myjava.pdf

msz_26052020_vzn_odpad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 422,34 kB
Stiahnuté: 128×
Vložené: 1. 1. 2020

Návrh investičných akcií mesta v roku 2021.pdf

msz102020_navrh_investicnych_akcii_na_rok_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 775,22 kB
Stiahnuté: 135×
Vložené: 1. 1. 2020

Návrh na schválenie návratnej finančnej výpomoci od MF SR.pdf

msz102020_navrh_na_schvalenie_navratnej_pozicky_mf_sr.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 304,1 kB
Stiahnuté: 120×
Vložené: 1. 1. 2020

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 1. polrok 2021.pdf

bod5_návrh_planu_kontrolnej_cinnosti_HK_na_1_polrok_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 181,89 kB
Stiahnuté: 101×
Vložené: 1. 1. 2020

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok roku 2020.pdf

msz_25062020_plan_hk_druhy_polrok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 636,98 kB
Stiahnuté: 105×
Vložené: 1. 1. 2020

Návrh rozpočtu mesta Myjava na roky 2021-2023.pdf

bod11_navrh_rozpoctu_2021-2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,61 MB
Stiahnuté: 127×
Vložené: 1. 1. 2020

Návrh rozpočtu mesta Myjava pre rok 2021.pdf

bod11_navrh_rozpoctu_mesta_Myjava_pre_rok_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,29 MB
Stiahnuté: 140×
Vložené: 1. 1. 2020

Návrh VZN Mesta Myjava o dani z nehnuteľností.pdf

bod10_VZN_ dan_z_nehnutelnosti_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 105,25 kB
Stiahnuté: 173×
Vložené: 1. 1. 2020

Návrh VZN Mesta Myjava o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf

bod9_navrh_VZN_Mesta_Myjava_o_poplatu_za_KO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 259,18 kB
Stiahnuté: 130×
Vložené: 1. 1. 2020

Návrh VZN Mesta Myjava o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf

msz102020_navrh_vzn_odpady_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 461,9 kB
Stiahnuté: 179×
Vložené: 1. 1. 2020

Návrh VZN o dani z nehnuteľností.pdf

msz102020_navrh_na_schvalenie_navratnej_pozicky_mf_sr.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 304,1 kB
Stiahnuté: 167×
Vložené: 1. 1. 2020

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2004 o Územnom pláne mesta Myjava, VZN 8/2008 a Dodatok k VZN 8/2008 - dôvodová správa.pdf

msz06022020_vzn_uzemny_plan_myjava_dovodova_sprava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 781,04 kB
Stiahnuté: 110×
Vložené: 1. 1. 2020

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2004 o Územnom pláne mesta Myjava, VZN 8/2008 a Dodatok k VZN 8/2008 - grafická príloha, 1.časť.pdf

msz06022020_vz_uzemny_plan_myjava_priloha_graficka_1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 20,94 MB
Stiahnuté: 111×
Vložené: 1. 1. 2020

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2004 o Územnom pláne mesta Myjava, VZN 8/2008 a Dodatok k VZN 8/2008 - grafická príloha, 2.časť.pdf

msz06022020_vz_uzemny_plan_myjava_priloha_graficka_2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 22,3 MB
Stiahnuté: 96×
Vložené: 1. 1. 2020

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2004 o Územnom pláne mesta Myjava, VZN 8/2008 a Dodatok k VZN 8/2008 - grafická príloha, 3.časť.pdf

msz060220202_vzn_uzemny_plan_myjava_priloha_graficka_3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 23,16 MB
Stiahnuté: 120×
Vložené: 1. 1. 2020

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2004 o Územnom pláne mesta Myjava, VZN 8/2008 a Dodatok k VZN 8/2008 - grafická príloha, 4.časť.pdf

msz060220202_vzn_uzemny_plan_myjava_priloha_graficka_4.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 16,35 MB
Stiahnuté: 96×
Vložené: 1. 1. 2020

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2004 o Územnom pláne mesta Myjava, VZN 8/2008 a Dodatok k VZN 8/2008 - textová príloha.pdf

msz060220202_vzn_uzemny_plan_myjava_priloha_textova.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,37 MB
Stiahnuté: 284×
Vložené: 1. 1. 2020

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2004 o Územnom pláne mesta Myjava, VZN 8/2008 a Dodatok k VZN 8/2008.pdf

msz06022020_vzn_uzemny_plan_myjava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 566,96 kB
Stiahnuté: 209×
Vložené: 1. 1. 2020

Návrhu programového rozpočtu na roky 2021 – 2023 vrátane ukazovateľov.pdf

Navrh_programoveho_rozpoctu_na_roky_2021_2023_vrátane_mernych_ukazovatelov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 407,1 kB
Stiahnuté: 121×
Vložené: 1. 1. 2020

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Myjava k návrhu rozpočtu mesta Myjava na rok 2021.pdf

bod11_stanovisko_k_navrhu_rozpoctu_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 291,71 kB
Stiahnuté: 165×
Vložené: 1. 1. 2020

Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva Myjava na rok 2021.pdf

bod12_navrh_planu_zasadnuti_na_rok_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 141,88 kB
Stiahnuté: 133×
Vložené: 1. 1. 2020

Porovnanie úľavy na poplatku za komunálne odpady v roku 2021 podľa veku.pdf

bod9_Pripomienka_k_VZN_KO_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 105,94 kB
Stiahnuté: 136×
Vložené: 1. 1. 2020

Poznámky ku konsolidovanej výročnej správe za rok 2019.pdf

msz102020_poznamky_ku_kvs_za_rok_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1003,93 kB
Stiahnuté: 144×
Vložené: 1. 1. 2020

Programový rozpočet Mesta Myjava - zámery a ciele 2021-2023.pdf

bod11_ programovy_rozpocet_zamery_a_ciele.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,19 MB
Stiahnuté: 154×
Vložené: 1. 1. 2020

Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2019.pdf

msz102020_sprava_nezavisleho_auditora.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 512,07 kB
Stiahnuté: 154×
Vložené: 1. 1. 2020

Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31. 12. 2019.pdf

msz_14052020_sprava_auditora.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,5 MB
Stiahnuté: 139×
Vložené: 1. 1. 2020

Správa o činnosti hlavného kontrolóra za druhý polrok 2019.pdf

msz_06022020_sprava_kontrolor_druhy_polrok_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 664,29 kB
Stiahnuté: 94×
Vložené: 1. 1. 2020

Správa o činnosti hlavného kontrolóra za prvý polrok 2020.pdf

msz102020_sprava_hlavneho_kontrolora_za_prvy_polrok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 905,33 kB
Stiahnuté: 108×
Vložené: 1. 1. 2020

Správa o činnosti komisií MsZ za rok 2019.pdf

msz06022020_sprava_cinnost_komisii.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 714,93 kB
Stiahnuté: 125×
Vložené: 1. 1. 2020

Správa o činnosti Mestskej polície Myjava za rok 2019.pdf

msz06022020_cinnost_msp_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 411,11 kB
Stiahnuté: 337×
Vložené: 1. 1. 2020

Správa o činnosti neziskovej organizácie Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc, n. o. za rok 2019.pdf

msz_14052020_vyrocna_sprava_rozvoj_cestovneho_ruchu_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,93 MB
Stiahnuté: 167×
Vložené: 1. 1. 2020

Správa o činnosti neziskovej organizácie Sociálne služby Myjava, n. o. za rok 2019.pdf

msz_14052020_sprava_auditora_vyrocna_sprava_socialne_sluzby_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 9,43 MB
Stiahnuté: 166×
Vložené: 1. 1. 2020

Správa o činnosti sociálneho zariadenia Komunitné centrum Khamoro, Trokanova 232/2A, Myjava za rok 2019.pdf

msz_14052020_vyrocna_sprava_komunitne_centrum_khamoro_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 9,92 MB
Stiahnuté: 356×
Vložené: 1. 1. 2020

Správa o činnosti Zariadenia opatrovateľskej služby „Nezábudka“ za rok 2019.pdf

msz_25062020_zos_vyrocna_sprava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,86 MB
Stiahnuté: 266×
Vložené: 1. 1. 2020

Správa o hospodárení spoločnosti s majetkovou účasťou mesta za rok 2019 - Samšport, s. r. o.pdf

msz102020_vyrocna_sprava_samsport_za_rok_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,57 MB
Stiahnuté: 173×
Vložené: 1. 1. 2020

Správa o hospodárení spoločnosti s majetkovou účasťou mesta za rok 2019 - Spartak Myjava a. s.pdf

msz102020_vyrocna_sprava_spartak_za_rok_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 456,12 kB
Stiahnuté: 147×
Vložené: 1. 1. 2020

Správa o hospodárení spoločnosti s majetkovou účasťou mesta za rok 2019 - Správa majetku Mesta Myjava, s. r. o.pdf

msz102020_vyrocna_sprava_smmm_za_rok_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 575,51 kB
Stiahnuté: 141×
Vložené: 1. 1. 2020

Správa o plnení rozpočtu Mesta Myjava a monitorovacia správa programového rozpočtu k 30. 6. 2020.pdf

msz102020_cerpanie_rozpoctu_a_monitorovacia_sprava_k_30_6_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,5 MB
Stiahnuté: 130×
Vložené: 1. 1. 2020

Správa o prijatých rozhodnutiach a opatreniach počas mimoriadnej situácie.pdf

msz_14052020_suhrn_opatreni_pocas_mimoriadnej_situacie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 558,19 kB
Stiahnuté: 156×
Vložené: 1. 1. 2020

Správa o zrealizovaných verejných obstarávaniach za rok 2019.pdf

msz06022020_verejne_obstaravania_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 368,51 kB
Stiahnuté: 224×
Vložené: 1. 1. 2020

Stanovenie podmienok pre vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra mesta.pdf

msz_25062020_vyberove_konanie_kontrolor.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 576,62 kB
Stiahnuté: 152×
Vložené: 1. 1. 2020

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu.pdf

msz_14052020_stanovisko_kontrolora.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 593,43 kB
Stiahnuté: 133×
Vložené: 1. 1. 2020

Vyhodnotenie komunitného plánu sociálnych služieb mesta Myjava.pdf

msz_14052020_vyhodnotenie_komunitneho_planu_socialnych_sluzieb_2018_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 754,83 kB
Stiahnuté: 114×
Vložené: 1. 1. 2020

Východiská rozpočtu na rok 2021.pdf

msz102020_vychodiska_rozpoctu_na_rok_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,27 MB
Stiahnuté: 133×
Vložené: 1. 1. 2020

Základné podmienky riešenia komunálnych služieb v meste Myjava – príprava k verejnému obstarávaniu.pdf

msz_14052020_podmienky_riesenia_komunalnych_sluzieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 818,31 kB
Stiahnuté: 217×
Vložené: 1. 1. 2020

Záverečný účet Mesta Myjava za rok 2019.pdf

msz_14052020_zaverecny_ucet_mesta_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,66 MB
Stiahnuté: 113×
Vložené: 1. 1. 2020

Zmena rozpočtu mesta Myjava.pdf

bod7_zmena_rozpoctu_c_3_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,29 MB
Stiahnuté: 130×
Vložené: 1. 1. 2020

Zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra mesta Myjava.pdf

msz102020_kandidati_na_hlavneho_kontrolora.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 246,1 kB
Stiahnuté: 195×
Vložené: 1. 1. 2020

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
6
7
3
8
2
9
2
10
2
11
2
12
4
13
4
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
6
20
5
21
5
22
2
23
2
24
2
25
2
26
3
27
3
28
3
29
2
30
2
31
2
1
1
2
2
3
2
4
1

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 22. 7. 2024
slabý dážď 30 °C 18 °C
utorok 23. 7. zamračené 26/17 °C
streda 24. 7. jasná obloha 25/15 °C
štvrtok 25. 7. polojasno 22/12 °C

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny - leto

Po - Ut: 7.00 - 15.00 h
St: 7.00 - 16.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozícií od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk