Mesto Myjava
Mesto Myjava

Revitalizácia sídliska Vŕšok

Revitalizácia sídliska Vŕšok

Revitalizácia sídliska Vŕšok

Základné informácie o projekte

 

 • prijímateľ: Mesto Myjava
 • poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení Trenčiansky samosprávny kraj
 • operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
 • prioritná os: 4- Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
 • špecifický cieľ: 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku
 • dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP:  05.03.2018
 • celkové oprávnené výdavky: 571 697,94 eur
 • poskytnutá výška NFP (EU +ŠR): 543 113,04 eur
 • výška spolufinancovania: 28 584,90 eur

Opis projektu

 

Sídlisko, ktoré je predmetom projektu je rozdelené opticky komunikáciou na dva vnútrobloky, a to komunikačnou cestou ulica Jánošíkova. S tým súvisí aj rozdelenie projektu na dve hlavné aktivity, a to vnútroblok 1 a vnútroblok 2:

 

Vnútroblok 1 je ohraničený  ulicami Partizánska, Viestova, Jánošíkova po predajňu LIDL. V rámci obslužnosti  sa využíva slepá ulica 8. apríla, ktorá je prístupovou komunikáciou do tohto vnútrobloku. Komunikačné plochy slúžia obyvateľom sídliska Vŕšok časť Vnútroblok 1 k zabezpečeniu prístupu k jednotlivým obytným blokom a vzhľadom na značnú výškovú členitosť sídliska  zabezpečujú celkovú priechodnosť pre chodcov.

 

Vnútroblok 2 je územie ohraničené ulicami Partizánka, Jánošíkova, SNP a Jablonská ulica. V rámci obslužnosti  sa využíva slepá ulica SNP, ktorá je prístupovou komunikáciou do časti tohto vnútrobloku. Komunikačné plochy slúžia obyvateľom sídliska Vŕšok časť Vnútroblok 2 k zabezpečeniu prístupu k jednotlivým obytným blokom a vzhľadom na značnú výškovú členitosť sídliska  zabezpečujú celkovú priechodnosť pre chodcov. 

 

V rámci každého vnútrobloku bude riešených 5 stavebných objektov, ktoré budú realizované v rámci jedného verejného obstarávania v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní so zohľadnením princípov možnosti delenia zákazky na časti. Ide o objekty:

 • SO 01 Rekonštrukcia komunikačných a spevnených plôch  
 • SO 02 Rekonštrukcia kontajnerových stojísk 
 • SO 03 Mestský mobiliár 
 • SO 04 Rekonštrukcia a vybudovanie detských ihrísk 
 • SO 05 Verejná zeleň 

 

Predpokladaný začiatok fyzickej realizácie prác je 3/2019 s termínom ukončenia 11/2019.

Dátum vloženia: 31. 3. 2019 3:25
Dátum poslednej aktualizácie: 6. 6. 2022 3:26

Mesto

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26
2
27
2
28
2
29
2
1
3
2
3
3
3
4
2
5
2
6
3
7
2
8
2
9
3
10
1
11
1
12
1
13
1
14
2
15
1
16
2
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
3
23
2
24
2
25
3
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
31
2

Aktuálne počasie

dnes, sobota 2. 3. 2024
zamračené 10 °C 7 °C
nedeľa 3. 3. zamračené 12/7 °C
pondelok 4. 3. zamračené 12/7 °C
utorok 5. 3. slabý dážď 12/7 °C

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny

Po - Ut: 8.00 - 16.00 h
St: 8.00 - 17.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozíciíí od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk