Mesto Myjava
Mesto Myjava

Rekonstrukce historické stodoly v areálu národní kulturní památky Větrný mlýn Kuželov včetně propagace kulturního dědictví na obou stranách hranice

Rekonstrukce historické stodoly v areálu národní kulturní památky Větrný mlýn Kuželov včetně propagace kulturního dědictví na obou stranách hranice

Rekonstrukce historické stodoly v areálu národní kulturní památky Větrný mlýn Kuželov včetně propagace kulturního dědictví na obou stranách hranice

Základné informácie o projekte:

  • Program: Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika  (Fond malých projektov)
  • Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
  • Prioritná os: 2 Kvalitné životné prostredie
  • Investičná priorita: 3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c)
  • Špecifický ciel: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu
  • Kód malého projektu: CZ/FMP/6c/04/071
  • Konečný užívateľ: Technické muzeum v Brně (ČR)
  • Hlavný cezhraničný partner: Mesto Myjava (SR)                                 
  • Termín realizácie malého projektu: 01.05.2020 – 30.04.2021
  • Celkové výdavky malého projektu: 59 661,00 €, z toho príspevok z Európskej únie (Európskeho fond regionálneho rozvoja): 29 830,50 € (50 %)

Stručný popis, ciele a výsledky malého projektu:

 

Predmetom projektu je rekonštrukcia historickej stodoly v areáli národnej kultúrnej pamiatky Veterný mlyn Kuželov vrátane propagácie kultúrneho dedičstva na oboch stranách hranice. Stodola bude využívaná ako priestor technického zázemia areálu - časť stodoly bude slúžiť na umiestnenie zbierkových predmetov a časť bude vyhradená pre prezentáciu a propagáciu cezhraničného partnera projektu, ktorým je Mesto Myjava návštevníkom areálu. Súčasťou projektu je spoločná propagácia, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie o tunajšom jedinečnom kultúrnom dedičstve prihraničného regiónu. Predmetom propagácie je vytvorenie Roll Up bannerov (umiestnených v pohraničných infocentrách) s tematikou kultúrneho dedičstva prihraničného regiónu (ľudovej architektúry - ČR - Areál veterného mlyna Kuželov a SR - Gazdovský dvor Myjava Tura Lúka - Stála expozícia typickej kopaničiarskej usadlosti z konca 19. storočia). Ďalej bude v rámci propagácie vytvorená spoločná brožúra s informáciami o stavbách ľudovej architektúry v pohraničnom regióne, ktorá bude distribuovaná do prihraničných infocentier.

Dátum vloženia: 30. 4. 2021 8:44
Dátum poslednej aktualizácie: 1. 6. 2022 8:45
Autor:

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny

Po - Ut: 8.00 - 16.00 h
St: 8.00 - 17.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozíciíí od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk