Domov
 
Advertisement

ObrazokMYJAVA, 2. 10. 2015 - Západoslovenská distribučná, a. s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení informuje občanov Myjavy, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú v pondelok 26. 10. 2015 v čase od 8.00 do 9.00 h bez dodávky elektriny nasledovné ulice a lokality:

- U MARKOV č. 770, 776, 777
- U PODZÁMSKYCH č. 829 , 830, 831
- U RYBKOV č. 778 , 779, 780, 780/VO, 781, 782
- U ZIMOV č. 3443/TS , 832, 832/VO, 833, 834, 835, 836, 837, 839, 840, 841, 843, 844, 845
 

ObrazokMYJAVA, 2. 10. 2015  - V piatok 16. októbra 2015 sa pri príležitosti Svetového dňa potravín po druhý raz v rámci Slovenska uskutoční celonárodná aktivita zameraná na podporu kúpy domácich výrobkov pod názvom „Pýtajme si slovenské“. V tento deň si občania budú aktívne objednávať slovenské nápoje a jedlá pripravené zo slovenských surovín v reštauráciách, bistrách, baroch... Budú viac ako inokedy nakupovať v obchodoch slovenské výrobky a takýmto uvedomelým spotrebiteľským prístupom podporia našich poľnohospodárov a výrobcov, zamestnanosť a celú ekonomiku Slovenska. Cieľom druhého ročníka je presvedčiť nás všetkých o dôležitosti aktívneho prístupu k spotrebe slovenských výrobkov a produktov a využívaní tých služieb, ktoré ponúkajú domácu produkciu.
 

ObrazokMYJAVA, 29. 9. 2015 - Televízia Myjava odvysiela vo svojom programe neskrátený záznam rokovania Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo v utorok 29. septembra 2015 o 16.00 h na Mestskom úrade v Myjave. Vysielacie časy sú nasledovné:

- piatok 2. 10. 2015, 20.00 h - celý záznam
- sobota 3. 10. 2015, 20.00 h - celý záznam
- nedeľa 4. 10. 2015, 13.00 h - celý záznam

Záznam bude takisto dostupný na našom webe v sekcii Samospráva - MsZ v Myjave - Záznam rokovania MsZ.
 

ObrazokMYJAVA, 28. 9. 2015 - Mesto Myjava a Centrum tradičnej kultúry Myjava pripravili pre širokú verejnosť prvý ročník Farmárskych trhov, ktoré sa budú konať v sobotu 10. októbra 2015 od 6.00 do 12.00 h v Myjave. Budú súčasťou klasického myjavského trhu a nájdete ich v priestore námestia pri evanjelickom kostole. Atmosféru podujatia budú dotvárať Myjavské heligónky a Heligonkári z Prietrže a okrem iných dobrôt budú k dispozícií aj párance z Pukanca. Srdečne vás na trhy pozývame!
 

ObrazokMYJAVA, 28. 9. 2015 - Mesto Myjava a ZO Slovenského zväzu záhradkárov okresu Myjava vás srdečne pozývajú na 18. ročník výstavy ovocia a zeleniny s názvom Plody myjavskej pahorkatiny 2015. Tá sa uskutoční v priestoroch Kultúrneho domu Samka Dudíka v Myjave v termíne od 14. do 16. októbra 2015. Výstava bude otvorená denne od 9.00 do 19.00 h. Jej oficiálne otvorenie je naplánované na stredu 14. októbra o 15.30 h a vystúpia tu deti z Materskej školy Hoštáky. Pripravené budú aj ukážky aranžovania v podaní pani Viery Gálovej. Ste vítaní!
 

ObrazokMYJAVA, 28. 9. 2015 - V sobotu 26. septembra 2015 sa v centre Myjavy konal 11. ročník tradičného jesenného Michalského jarmoku. Hoci počasie nebolo práve priaznivé, cestu naň si našlo veľa Myjavčanov i návštevníkov z okolia, ktorí mohli okrem iného aj skúsiť šťastie v žrebovateľnom jarmočnom mýte. Organizátori napokon vyžrebovali 30 cien, ktoré už dnes majú svojich majiteľov. Či medzi nich patríte aj vy si môžete skontrolovať na priloženom plagáte s číslami výherných lístkov. Výhercovia si môžu ceny vyzdvihnúť v kancelárií kultúrneho domu do 30. októbra 2015, a to v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 h. Šťastlivcom blahoželáme a sponzorom, ktorí ceny do jarmočného mýta venovali, aj touto cestou ďakujeme!
 

ObrazokMYJAVA, 25. 9. 2015 - Pred niekoľkými týždňami sme vás informovali o zbierke krojovaných a starodávnych bábik na účely ich prezentácie v Kultúrnom dome Samka Dudíka a dnes vám už prinášame pozvánku na výstavu samotnú. Tá sa začne v utorok 29. septembra 2015 a verejnosti bude prístupná do 9. októbra 2015. Pozrieť si ju môžete v pracovných dňoch od 9.00 do 17.00 h. Cieľom tejto výstavy organizovanej mestom Myjava a Jednotou dôchodcov Slovenska v Priepasnom je ukázať návštevníkom zmenšeniny skutočných krojov z regiónov Slovenska i zahraničia s dôrazom na tradičnosť, krásu a jedinečnosť ľudového odevu rôznych národov. Príďte sa pozrieť!
 

ObrazokMYJAVA, 25. 9. 2015 - Primátor Myjavy Pavel Halabrín v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvoláva riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave, ktoré sa uskutoční  v utorok  29. septembra 2015 o 16.00 h vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v  Myjave, 2. poschodie, číslo dverí 305. Program rokovania bude nasledovný:
 

ObrazokMYJAVA, 24. 9. 2015 - Spoločnosť CAPANONE RENT a. s., so sídlom Priemyselná ul. 281/41 Senica ako navrhovateľ pripravovaného zámeru predložil Okresnému úradu Myjava podľa § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) zámer na stavbu ECO SHOPPING PARK MYJAVA. Ide o zisťovacie konanie podľa § 18 ods. 2 písm. b) a § 29 zákona. Mesto Myjava preto v zmysle § 23 odst. 3 zákona informuje verejnosť o tomto zámere, pričom je možné doň nahliadnuť na Mestskom úrade v Myjave, Oddelenie výstavby a životného prostredia, I. poschodie, č. dverí 218.
 

ObrazokMYJAVA, 24. 9. 2015 - V posledných dňoch sme zaregistrovali opäť niekoľko diskusií o možnostiach nahlasovania problémov, s ktorými sa v uliciach Myjavy stretávame. Či už ide o verejné osvetlenie, zeleň, komunikácie, odpad a ďalšie oblasti nášho života. V súvislosti s touto problematikou by sme vám preto radi znova pripomenuli dva systémy, ktoré v našom meste fungujú a môžu byť efektívnym komunikačným nástrojom i prostriedkom riešenia nedostatkov tak zo strany samosprávy, ako aj všetkých občanov. Ide o portál odkazprestarostu.sk a systém citymonitor.sk. Oba fungujú na podobnom princípe. Ako?
 
<< Začiatok < Späť 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalej > Koniec >>

Zobrazené 1 - 10 z 803

Podujatia

03.10.2015 | KD Samka Dudíka
Kollárovci
03.10.2015 | obec Jablonka
Jablonkové kumštovanie
08.10.2015 | štadión Myjava
Kvalifikácia ME 2017: Slovens...
10.10.2015 | Nám. M. R. Štefánika
Farmárske trhy
14.10.2015 | KD Samka Dudíka
Plody myjavskej pahorkatiny
17.10.2015 | KD Samka Dudíka
Koncert Hany Zagorovej

Anketa

Poznáte a využívate niektorý zo systémov na nahlasovanie nedostatkov v Myjave? Ktorý?
 
Ktorý z prvkov kultúrneho vyžitia vám v Myjave najviac chýba a chceli by ste ho posilniť?
 

GalériaPočasie

 

RSS správyMenu

Mapa mesta Myjava

Obrazok
 

Návštevníci

Aktuálne je 3 hostí na stránkach

Štatistiky

Čas: 00:13
Dátum: 04. 10. 2015
Členovia: 46
Správy: 1148
Návštevníci: 19407370

Spolupráca


Obrazok

Obrazok

festivaly 


 
 
Advertisement

© 2015 Oficiálna stránka mesta Myjava
Created by LMDizajn.