Domov
 
Advertisement

ObrazokMYJAVA, 27. 8. 2014 - Mesto Myjava a spoločnosť Brantner Slovakia oznamujú občanom Myjavy, že harmonogram zvozu komunálneho odpadu sa z dôvodu štátnych sviatkov v piatok 29. augusta a v pondelok 1. septembra 2014 meniť nebude. Bude vykonávaný štandardne, ako v pracovných dňoch v súlade s platným zvozovým kalendárom.
 

ObrazokMYJAVA, 26. 8. 2014 - Krajské zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom riadnom zasadnutí v pondelok 25. augusta 2014 rokovalo okrem iného aj o pláne opráv komunikácii II. a III. triedy, ktoré by mali byť realizované ešte v roku 2014. Myjavskému okresu boli schválené štyri položky vo finančnom objeme 299 600,- €, čo predstavuje 22,4% z celkovej sumy 1 338 430,- € určenej na túto problematiku. Podľa materiálu zastupiteľstva pôjde o nasledovné lokality:

1. cesta III/499 26 (neopravený úsek s početnými výtlkmi a sieťovým rozpadom)
    - Krajné (km 8,800 - 9,600) - dĺžka úseku 800 m - plocha 5500 m2 - predpokladané náklady 84 500,- €
2. cesta III/581 24 (výtlky, sieťový rozpad vozovky) - Štemberek - Brestovec (km 3,000 - 3,630)
    - dĺžka úseku 630 m - plocha 2565 m2 - predpokladané náklady 45 100,- €
3. cesta III/581 3 (výtlky, sieťový rozpad) - Brestovec (km 1,400 - 1,850) - dĺžka úseku 450 m
    - plocha 2565 m2 - predpokladané náklady 40 000,- €
4. cesta III/499 46 (rozpadnutý kryt, sieťový rozpad) - Myjava - Vankovia (km 0,00 - 1,700)
    - dĺžka úseku 1700 m - plocha 8000 m2 - predpokladané náklady 130 000,- €.
 

ObrazokMYJAVA, 21. 8. 2014 - Dnes uplynulo 46. rokov od osudnej noci z 20. na 21. augusta 1968, kedy na územie bývalého Československa vnikli vojská piatich krajín Varšavskej zmluvy, aby tu "zachránili socializmus". Okupácia vojskami Sovietskeho zväzu, Poľska, Maďarska, Bulharska a čiastočne NDR spôsobila vtedajšiemu Československu škody za asi 1,4 miliardy korún. Tie neskôr narástli prakticky trojnásobne. Zahynulo 108 ľudí. "Oslobodzujúce a dočasne umiestnené" vojská tu napokon zostali až do pádu komunistického režimu v roku 1989, ich definitívny odsun bol ukončený v júni 1991. Ako spomienku na udalosti invázie vám prinášame fotografie prejazdu vojsk z 21. augusta 1968 Myjavou. Ich autorom je Ing. Branislav Zrutta. Za poskytnutie záberov ďakujeme!
 

ObrazokMYJAVA, 20. 8. 2014 - Mesto Myjava v súlade s nariadeniami zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí zverejňuje aktuálny počet obyvateľov mesta. Ku dňu 20. 8. 2014 má mesto Myjava 11 811 obyvateľov. Ostatné informácie o príprave a priebehu komunálnych volieb vyhlásených predsedom Národnej rady Slovenskej republiky na sobotu 15. novembra 2014 nájdete v samostatnej sekcii hlavného menu stránky s názvom Komunálne voľby 2014. Tu budú informácie pre občanov i kandidátov priebežne dopĺňané.
 

ObrazokMYJAVA, 18. 8. 2014 - Poslanci Mestského zastupiteľstva v Myjave dostali na svojom augustovom rokovaní z Odboru majetkoprávneho, financii a daní informáciu o aktuálnej ekonomickej situácii samosprávy a zadlženosti mesta. Nasledovné údaje, ktoré vám predkladáme, sú spracované od roku 2010 a dokumentujú bežné príjmy (BP) predošlého roka, dlh mesta vo finančnom vyjadrení, istinu, ročné splátky - úroky, percentuálne vyjadrenie dlhu, dlhovú službu a dlh na jedného obyvateľa. Najvýraznejšie zhoršenie ekonomickej situácie vidno v roku 2011, po dnes už všeobecne známom odstúpení Ministerstva pôdohospodárstva SR, ako riadiaceho orgánu regionálneho operačného programu, od zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške viac ako 2,4 milióna eur na rekonštrukciu Zariadenia opatrovateľskej služby Nezábudka. Z prehľadu spracovaného k 31. 7. 2014 vyplýva, že hlavné ekonomické ukazovatele sú dnes už lepšie, ako boli pred samotným vypovedaním zmluvy v decembri 2010. Samozrejme, napriek postupnému zlepšovaniu situácie, stále ešte sú problémy, s ktorými sa musí mesto vyrovnávať, ako napríklad splatenie základného imania Správe majetku mesta Myjava, či úhrada záväzkov z obchodného styku.
 

ObrazokMYJAVA, 18. 8. 2014 - Televízia Myjava odvysiela vo svojom programe neskrátený záznam riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Myjave, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 14. augusta 2014 o 15.00 h vo veľkej zasadacej miestnosti na Mestskom úrade v Myjave. Vysielacie časy sú nasledovné:

- štvrtok 21. 8. 2014, 20.00 h - celý záznam
- piatok 22. 8. 2014, 20.00 h - celý záznam
- sobota 23. 8. 2014, 20.00 h - celý záznam
- nedeľa 24. 8. 2014, 13.00 h - celý záznam

Záznam nájdete takisto zverejnený na našom webe v sekcii Samospráva - MsZ v Myjave - Záznam rokovania MsZ.
 
<< Začiatok < Späť 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalej > Koniec >>

Zobrazené 1 - 6 z 508

Podujatia

28.08.2014 | Nám. M. R. Štefánika
Spomienka na SNP
13.09.2014 | Gazdovský dvor
Deň sliviek
14.09.2014 | mesto Myjava
Kopaničiarska desiatka
27.09.2014 | Nám. M. R. Štefánika
XI. Michalský jarmok
17.10.2014 | KD Samka Dudíka
MY DANCE 2014
19.10.2014 | KD Samka Dudíka
Hana Zagorová - koncert

Anketa

Aké komunikačné kanály najčastejšie využívate na komunikáciu so samosprávou?
 
Bavilo by vás premietanie starších filmov v letnom kine Trnovce?
 

GalériaRSS správyMenu

Mapa mesta Myjava

Obrazok
 

Návštevníci

Aktuálne je 10 hostí na stránkach

Štatistiky

Čas: 23:18
Dátum: 29. 08. 2014
Členovia: 46
Správy: 887
Návštevníci: 13457445

Spolupráca


Obrazok

Obrazok


festivaly

zoznamrealit
 
 
Advertisement

© 2014 Oficiálna stránka mesta Myjava
Created by LMDizajn.