Mesto Myjava
Mesto Myjava

Verejná vyhláška - Stavba SA_A1_Myjava - Bradáčova ul.

Spoločnosť ELSPOL - SK s. r. o. ako dodávateľ elektromontážnych prác pre Západoslovenská Distribučná, a. s. informuje obyvateľov mesta Myjava a vlastníkov pozemkov dotknutých realizáciou stavby SA_A1_Myjava, Bradáčova, TS34-03VNK, TS, NNK o vstupe na pozemok v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti.

Verejná vyhláška - Stavba SA_A1_Myjava - Bradáčova ul. (126.76 kB)

Dátum zvesenia: 30. 11. 2022 Zodpovedá: E. Súkupová

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny

Po - Ut: 8.00 - 16.00 h
St: 8.00 - 17.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozíciíí od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk