Mesto Myjava
Mesto Myjava

Urbanisticko-architektonická súťaž Nová Myjava

Mesto Myjava, ako verejný obstarávateľ, vyhlasuje ku dňu 8. 12.2022 verejnú anonymnú jednokolovú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov na komplexné riešenie časti mesta - zóny „Nová Myjava“, ktorá z časti zmenila svoj pôvodný účel autobusovej stanice predovšetkým pre zamestnancov v priemysle.

Účelom tejto urbanisticko-architektonickej súťaže je získať komplexné riešenie návrhu riešeného územia a prestavby plôch autobusovej stanice na polyfunkčnú zónu s prevahou bývania pri rešpektovaní záväzných regulatívov Územného plánu mesta Myjava v znení jeho Zmien a doplnkov (ďalej ÚPN-M a ZaD). Navrhované riešenie, predovšetkým v časti vymedzenej ulicami Novomestská a Milana Marečka, by malo nadviazať na existujúcu zástavbu s prevládajúcou obytnou funkciou.

Cieľom súťaže návrhov je komplexné vyriešenie zóny s novými návrhmi z hľadiska funkcií, t.j. obytná, občianska vybavenosť, športovo-rekreačná, riešenie všetkých druhov dopravy: (automobilová, pešia, cyklistická, dopravná obsluha a parkovanie) vrátane urbanistických, architektonických,  krajinárskych a environmentálnych návrhov riešenia.

Zámerom mesta Myjava ako vyhlasovateľa súťaže návrhov je predovšetkým obstaranie územnoplánovacej dokumentácie zóny pre územie – časť mesta Nová Myjava. Jedným z hlavných cieľov je na mieste súčasnej autobusovej stanice (AS SAM) na Novomestskej ulici situovať novú obytnú zónu. Zároveň urbanisticky, územným plánom zóny vyriešiť vymedzené územie – zónu Nové Myjava. Riešené územie je v súčasnosti polyfunkčné s prevládajúcimi funkciami bývania a plôch s prevládajúcou vysokou zeleňou na svahu stúpajúcom od centra mesta k železničnej trati a k plochám priemyslu.

Riešené územie má výmeru 9,00 hektárov a je vymedzené:

  • zo severu Ul. Kpt. M. Uhra,
  • z východu železničnou traťou Nové Mesto nad Váhom – Myjava vedenou na násype nad terénom,
  • z juhu a juhu miestnou komunikáciou do miestnej časti Žaboškreky,
  • juhovýchodu zástavbou na Ul. Novomestská,
  • zo západu Ul. Trokanova.

Verejná anonymná kombinovaná urbanisticko-architektonická súťaž návrhov Nová Myjava - Zadanie (431.74 kB)

Verejná anonymná kombinovaná urbanisticko-architektonická súťaž návrhov Nová Myjava - súťažné podmienky (2.38 MB)

Zverejnenie súťaže Nová Myjava na portáli archinfo.sk

Dátum zvesenia: 16. 3. 2023 Zodpovedá: J. Sluková

Úrad pre Ľudí

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26
3
27
2
28
2
29
2
30
2
31
2
1
2
2
2
3
2
4
1
5
1
6
1
7
2
8
1
9
1
10
2
11
2
12
2
13
2
14
2
15
3
16
2
17
2
18
2
19
3
20
2
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
3
27
2
28
1
29
1
30
1
31
1
1 2 3 4 5

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 29. 1. 2023
takmer jasno -2 °C -6 °C
pondelok 30. 1. sneženie 1/-5 °C
utorok 31. 1. sneženie 1/-1 °C
streda 1. 2. sneženie 2/0 °C

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny

Po - Ut: 8.00 - 16.00 h
St: 8.00 - 17.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozíciíí od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk