Mesto Myjava
Mesto Myjava

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby - SA_A1_ES Myjava - Vrbovce, úsek 16, SOK, VNV

Číslo registratúrneho záznamu: SOÚ 9,R/2023Vrb.(28/2022)

Obec Vrbovce ako príslušný určený stavebný úrad podľa ust. §119 ods. 1 v spojení s § 117, ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov posúdila a prerokovala návrh v zmysle § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladilo stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdilo námietky a vyjadrenia účastníkov konania. Na základe tohto posúdenia podľa §§ 39 a 39a stavebného zákona vydáva Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby SA A1 ES Myjava-Vrbovce, úsek 16, SOK, VNV

SO 26.1 – Samonosný optický kábel

SO 26.2 – Úložný optický kábel

v katastrálnych územiach Myjava, Turá Lúka , Vrbovce , Brestovec , tak ako je zakreslené vo výkrese - situácia stavby, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia pre navrhovateľa.

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby - SA_A1_ES Myjava - Vrbovce, úsek 16, SOK, VNV (451.87 kB)

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby - SA_A1_ES Myjava - Vrbovce, úsek 16, SOK, VNV - výkres (2.4 MB)

Dátum zvesenia: 5. 2. 2023 Zodpovedá: A. Pančiaková

Úrad pre Ľudí

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26
3
27
2
28
2
29
2
30
2
31
2
1
2
2
2
3
2
4
1
5
1
6
1
7
2
8
1
9
1
10
2
11
2
12
2
13
2
14
2
15
3
16
2
17
2
18
2
19
3
20
2
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
3
27
2
28
1
29
1
30
1
31
1
1 2 3 4 5

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 29. 1. 2023
takmer jasno -2 °C -6 °C
pondelok 30. 1. sneženie 1/-5 °C
utorok 31. 1. sneženie 1/-1 °C
streda 1. 2. sneženie 2/0 °C

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny

Po - Ut: 8.00 - 16.00 h
St: 8.00 - 17.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozíciíí od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk