Mesto Myjava
Mesto Myjava

Priamy predaj pozemku v k. ú. Turá Lúka

Mesto Myjava, Námestie M. R. Štefánika 560/4, 907 14  Myjava, IČO: 00309745 zverejňuje svoj  zámer predať svoj majetok formou priameho predaja podľa ustanovenia §9a odst. 1. písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. "O majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov" ako i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 4/2009 Mesta Myjava "O zásadách hospodárenia s majetkom mesta Myjava", v zmysle uznesenia č. 36/02/2023 zo dňa 13. februára 2023.

Predmetom priameho predaja je nehnuteľnosť – pozemok reg. KN "C" novovytvorená parcela číslo 11335/1 o výmere 477 m2 zastavaná plocha a nádvorie, ktorá je vytvorená podľa geometrického plánu č. 139/22, úradne overeným pod č. G1-572/2022 dňa 15. 12. 2022, z pozemkov reg. KN "C": parcely č. 11335 a 11232, zapísaných na liste vlastníctva 1724, v katastrálnom území Turá Lúka, ktorých vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je mesto Myjava, nachádzajúcich sa v miestnej časti Turá Lúka v osade U Belanských v meste Myjava.

Priamy predaj pozemku v k. ú. Turá Lúka (613.59 kB)

Priamy predaj pozemku v k. ú. Turá Lúka - príloha (854.76 kB)

Dátum zvesenia: 5. 4. 2023 Zodpovedá: J. Obeda

Úrad pre Ľudí

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27
1
28
1
1
1
2
2
3
4
4
2
5
2
6
2
7
3
8
2
9
2
10
2
11
3
12
2
13
2
14
2
15
3
16
2
17
3
18
3
19
2
20
3
21
2
22
2
23
3
24
1
25
2
26
1
27
1
28
1
29
2
30
2
31
2
1
4
2
2

Aktuálne počasie

dnes, streda 22. 3. 2023
zamračené 15 °C 7 °C
štvrtok 23. 3. zamračené 16/7 °C
piatok 24. 3. slabý dážď 16/9 °C
sobota 25. 3. slabý dážď 12/7 °C

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny

Po - Ut: 8.00 - 16.00 h
St: 8.00 - 17.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozíciíí od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk