Mesto Myjava
Mesto Myjava

Pozvánka na júnové zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave

Primátor Myjavy, Ing. Ľubomír Halabrín, v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave.

To sa uskutoční v pondelok 24. júna 2024 o 13.00 h v zasadačke mestského úradu, číslo dverí 305. Program rokovania bude nasledovný:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Pripomienky a otázky občanov
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok roka 2024
 6. Majetkové prevody
 7. Správa o hospodárení spoločnosti Správa majetku Mesta Myjava, s. r. o. za rok 2023
 8. Ekonomická situácia mesta k 30. 4. 2024
 9. Zmena rozpočtu mesta Myjava č. 3 k 30. 6. 2024
 10. Analýza školských a predškolských zariadení mesta za rok 2023
 11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Myjava O úprave podmienok poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - schválenie
 12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Myjava o poskytovaní finančného príspevku talentovaným žiakom a študentom z rozpočtu mesta Myjava - schválenie
 13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Myjava o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Myjava - schválenie
 14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Myjava o určení názvu ulíc a číslovaní stavieb v meste Myjava - schválenie
 15. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Myjava o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Myjava - schválenie
 16. Správa o činnosti Mládežníckeho parlamentu za rok 2023
 17. Spartak Myjava a. s. - zmeny orgánov spoločnosti
 18. Rôzne
 19. Záver

Ing. Ľubomír Halabrín
primátor Myjavy

Materiály na rokovanie sú postupne zverejňované v sekcii Samospráva - Mestské zastupiteľstvo - Materiály na rokovanie. Online vysielanie rokovania môžete sledovať na youtube kanáli Televízie Myjava a neskrátený záznam bude TVM vysielať aj vo svojom programe. Ten bude takisto dostupný na mestskom webe v sekcii Samospráva - Mestské zastupiteľstvo - Záznamy rokovania.

Dátum zvesenia: 24. 6. 2024 Zodpovedá: I. Vaňová

Úrad pre Ľudí

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27
2
28
1
29
2
30
1
31
1
1
2
2
1
3
2
4
1
5
1
6
1
7
3
8
8
9
2
10 11 12 13 14 15
1
16
17 18 19
2
20
2
21
2
22
2
23
2
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 13. 6. 2024
slabý dážď 17 °C 9 °C
piatok 14. 6. oblačno 18/8 °C
sobota 15. 6. slabý dážď 22/10 °C
nedeľa 16. 6. mierny dážď 21/12 °C

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny

Po - Ut: 8.00 - 16.00 h
St: 8.00 - 17.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozíciíí od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk