Mesto Myjava
Mesto Myjava

Pozvánka na februárové zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave

Primátor Myjavy, Ing. Ľubomír Halabrín, v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave, ktoré sa uskutoční v pondelok 26. februára 2024 o 13.00 h v zasadačke mestského úradu, číslo dverí 305. Program rokovania bude nasledovný:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
 3. Pripomienky a otázky občanov
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2023
 6. Majetkové prevody
 7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Myjava v určených dňoch v kalendárnom roku 2024
 8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Myjava o zákaze umiestnenia hier a kasín na území mesta Myjava
 9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní finančného príspevku pre mladé talenty a jednotlivcov z rozpočtu mesta Myjava
 10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Myjava
 11. Návrh dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Myjava - zvýšenie úhrady za stravu v DSS
 12. Ročná správa Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Myjava za rok 2023
 13. Správa o poskytnutí finančnej pomoci z rozpočtu mesta Myjava za rok 2023
 14. Ekonomická situácia mesta k 31. 12. 2023
 15. Zmena rozpočtu mesta Myjava č. 6 k 31. 12. 2023
 16. Čerpanie rozpočtu za rok 2023 a hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2023
 17. Schválenie predloženia žiadosti o príspevok - Športový areál Myjava, Turá Lúka, návrh na zmenu uznesenia
 18. Návrh na predloženie žiadosti o dotáciu na územnoplánovaciu dokumentáciu
 19. Správa o činnosti Mestskej polície Myjava za rok 2023
 20. Správa o činnosti komisií MsZ za rok 2023
 21. Správa o zrealizovaných verejných obstarávaniach za rok 2023
 22. Informácia o pripravovanom výberovom konaní na obsadenie pozície riaditeľa rozpočtovej organizácie ZOS Nezábudka
 23. Rôzne
 24. Záver

Ing. Ľubomír Halabrín
primátor Myjavy

Materiály na rokovanie sú postupne zverejňované v sekcii Samospráva - Mestské zastupiteľstvo - Materiály na rokovanie. Online vysielanie rokovania môžete sledovať na youtube kanáli Televízie Myjava a neskrátený záznam bude TVM vysielať aj vo svojom programe. Ten bude takisto dostupný na mestskom webe v sekcii Samospráva - Mestské zastupiteľstvo - Záznamy rokovania.

Dátum zvesenia: 26. 2. 2024 Zodpovedá: Ľ. Halabrín

Úrad pre Ľudí

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26
2
27
2
28
2
29
2
1
3
2
3
3
3
4
2
5
2
6
3
7
2
8
2
9
3
10
1
11
1
12
1
13
1
14
2
15
1
16
2
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
3
23
2
24
2
25
3
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
31
2

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 3. 3. 2024
oblačno 11 °C 6 °C
pondelok 4. 3. slabý dážď 13/6 °C
utorok 5. 3. polojasno 10/4 °C
streda 6. 3. oblačno 9/2 °C

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny

Po - Ut: 8.00 - 16.00 h
St: 8.00 - 17.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozíciíí od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk