Mesto Myjava
Mesto Myjava

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním - Vrbovce, Kamenec

Číslo registratúrneho záznamu: SOÚ 41,O/2024Vrb.(138/23)

Na základe písomného určenia stavebného úradu zo dňa 9. 11. 2023 pod číslom OU N-OVBP2-2023/050445-002 Okresným úradom Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, obec Vrbovce ako príslušný určený stavebný úrad podľa § 119 ods. 2 v spojení s § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov po doplnení podania, v súlade s ustanovením § 36 ods. 4. stavebného zákona

oznamuje

začatie územného konania líniovej stavby verejnou vyhláškou a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň  2. 7. 2024 o 11.30 hod. so zrazom účastníkov konania na Obecnom úrade Vrbovce, 906 06 Vrbovce č. 424. Do podkladov podania možno nahliadnuť v Spoločnej obecnej úradovni so sídlom v Myjave, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava, I. poschodie, číslo dverí 217 v pracovné dni pondelok a utorok v čase od 8.00 do 16.00 h, v stredu od 8.00 do 17.00 h, v piatok od 7.00 do 14.00 h a pri ústnom konaní.

Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom konaní. V tej istej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Na námietky podané po termíne ústneho pojednávania stavebný úrad neprihliadne. V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním - Vrbovce, Kamenec Typ: PDF dokument, Veľkosť: 241.5 kB

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním - Vrbovce, Kamenec - situácia Typ: PDF dokument, Veľkosť: 1.83 MB

Dátum zvesenia: 15. 6. 2024 Zodpovedá: A. Pančiaková

Úrad pre Ľudí

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
6
7
3
8
2
9
2
10
2
11
2
12
4
13
4
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
4
20
4
21
4
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
31
2
1
1
2
2
3
2
4
1

Aktuálne počasie

dnes, piatok 12. 7. 2024
mierny dážď 32 °C 19 °C
sobota 13. 7. slabý dážď 25/17 °C
nedeľa 14. 7. slabý dážď 28/16 °C
pondelok 15. 7. polojasno 30/18 °C

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny - leto

Po - Ut: 7.00 - 15.00 h
St: 7.00 - 16.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozícií od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk