Mesto Myjava
Mesto Myjava

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania - EP Group

Číslo registratúrneho záznamu: 772/14065 / 2023/MY/SOU

Mesto Myjava ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje oznámením v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona začatie stavebného konania verejnou vyhláškou, ktoré bude vyvesené 15 dní na verejnej tabuli mesta Myjava a pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a súčasne žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa sa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania. Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia oznámenia, ktoré začína plynúť dňom zvesenia verejnej vyhlášky. Na neskoršie podané námietky a pripomienky sa neprihliadne.

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania - stavba MYJAVA, MPP - kiosková TS mds58 (246.17 kB)

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania - stavba MYJAVA, MPP - kiosková TS mds58 - nákres (870.19 kB)

Dátum zvesenia: 2. 6. 2023 Zodpovedá: Správca Webu

Úrad pre Ľudí

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29
1
30
1
31
1
1
1
2
1
3
5
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
10
2
11
1
12
1
13
1
14
2
15
2
16
2
17
2
18
2
19 20 21 22 23
1
24 25
1
26 27 28 29 30 1 2

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 8. 6. 2023
slabý dážď 21 °C 12 °C
piatok 9. 6. mierny dážď 20/13 °C
sobota 10. 6. mierny dážď 21/13 °C
nedeľa 11. 6. polojasno 20/12 °C

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny

Po - Ut: 8.00 - 16.00 h
St: 8.00 - 17.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozíciíí od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk