Mesto Myjava
Mesto Myjava

Oznámenie o utvorení volebných obvodov k referendu, ktoré sa bude konať dňa 21. januára 2023

Počet volebných obvodov: 9

 • Volebný obvod č. 1, ktorý zahŕňa ulice: Javorinská, Záhradnícka, Samka Dudíka, Petra Tvrdého, Milana Marečka, Janka Cádru, Vajanského, Goláňova, Hviezdoslavova, Trokanova, Sládkovičova, kpt. Miloša Uhra, Nádražná, Továrenská, Novomestská, Žaboškreky, Krajňanská, I. SNR
  Volebná miestnosť -  turistická ubytovňa, Trokanova ul. č. 7
 • Volebný obvod č. 2, ktorý zahŕňa ulice:
  Hodžova, Bradáčova, Štúrova, Staromyjavská, Trnovská, Pri Lesíku, Bodnárova, Buchlovská, Pirte
  Volebná miestnosť - Základná škola, Štúrova ul. č. 18
 • Volebný obvod č. 3, ktorý zahŕňa ulice: Nám. M. R. Štefánika, 1. mája
  Volebná miestnosť -  Kultúrny dom Samka Dudíka, Partizánska ul. č. 17
 • Volebný obvod č. 4, ktorý zahŕňa ulice: Dolná štvrť, Siváčkovia, Tehelná, Brezovská, Pažite, Michala Šimonoviča, Hurbanova č. 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 40, 44, Závršky, Pakanská, Hlinícka
  Volebná miestnosť -  Centrum voľného času, Dolná štvrť, č. 368/23
 • Volebný obvod č. 5, ktorý zahŕňa ulice: Partizánska č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 35, Krmanova, Komenského, Jablonská, U Zemanov, Pažického, Kamenné
  Volebná miestnosť - Gymnázium, Jablonská ul. č. 5
 • Volebný obvod č. 6, ktorý zahŕňa ulice: Partizánska č. 19, 21, 23, 25, 27, 29, Jánošíkova, 8. apríla, SNP, Viestova
  Volebná miestnosť - Stredná priemyselná škola, Ul. SNP č. 8
 • Volebný obvod č. 7, ktorý zahŕňa ulice: Bednárova, Gromovova, generála Svobodu, Duklianska, Čsl. armády, Zory Lackovej, Gegeľovská, Zuzky Zgurišky, Hoštáky, Hurbanova č. 1, 2, 2/A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 20/A Moravská, profesora Varsíka
  Volebná miestnosť - Úrad práce, soc. vecí a rodiny, Nám. M. R. Štefánika 561/6  
 • Volebný obvod č. 8, ktorý zahŕňa ulice: mestská časť Turá Lúka, súp. č. 1 - 450 + mestská časť Turá Lúka „U Vankov“, súp. č. 751 – 882, Malejov“ a „Junasovia“, súp. č. 621 – 750 (z volebného obvodu č. 10)
  Volebná miestnosť - Základná škola s materskou školou, č. d. 131, Turá Lúka
 • Volebný obvod č. 9, ktorý zahŕňa ulice: mestská časť Turá Lúka „U Belanských“, súp. č. 451 - 620
  Volebná miestnosť - budova Požiarnej zbrojnice „U Belanských“, č. d. 539
 • Ruší sa volebný obvod č. 10, ktorý prechádza do volebného obvodu č. 8.

V Myjave dňa 7. 10. 2022

Pavel Halabrín
primátor mesta

Dátum zvesenia: 21. 1. 2023 Zodpovedá: J. Sluková

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny

Po - Ut: 8.00 - 16.00 h
St: 8.00 - 17.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozíciíí od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk