Mesto Myjava
Mesto Myjava

Oznámenie o dražbe č. 91/2022 - byt na Ul. Milana Marečka

Aukčná spoločnosť, s. r. o., Kopčianska ul. 10, 851 01 Bratislava zverejňuje oznámenie o dražbe č. 91/2022 v zmysle ust. § 17 zákona č. 527/2022 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov, predmetom ktorej sú nehnuteľnosti v k. ú. Myjava - byt č. 1 nachádzajúci sa na prízemí bytového domu so súpisným číslom 972, vchod č. 6, na Ul. Milana Marečka v Myjave.

Oznámenie o dražbe č. 91/2022 - byt na Ul. Milana Marečka (3.02 MB)

Dátum zvesenia: 30. 11. 2022 Zodpovedá: E. Valášková

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny

Po - Ut: 8.00 - 16.00 h
St: 8.00 - 17.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozíciíí od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk