Mesto Myjava
Mesto Myjava

V sobotu nás čaká referendum, hlasovacie miestnosti sa otvoria o 7.00 h

V sobotu nás čaká referendum.

Aj v Myjave, rovnako ako v ostatných slovenských mestách a obciach, budeme môcť v sobotu 21. januára 2023 využiť svoje občianske právo a zapojiť sa do referenda vyhláseného prezidentkou SR, Zuzanou Čaputovou práve na tento termín.

Referendum sa v Myjave koná v deviatich volebných obvodoch v čase od 7.00 h do 22.00 h. Oprávnení voliči v ňom budú rozhodovať o otázke:

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

 • v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;
 • v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie: „b) predčasným skončením volebného obdobia,“. Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);
 • v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;
 • v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;
 • v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie: „n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;
 • v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;
 • Čl. 98 odsek 2 znie: „Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?"

Právo hlasovať v referende má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t. j. ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕši 18 rokov veku. Volič môže voliť na území Slovenskej republiky vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu. Ten si ešte stále môžu záujemcovia vybaviť, ale už len osobne. A to najneskôr v posledný pracovný deň pred konaním referenda, teda v piatok 20. 1. 2023, v úradných hodinách obce. Konkrétne na Myjave si možno hlasovací preukaz vybaviť na Oddelení evidencie obyvateľstva u pani Emílie Valáškovej. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

Tento hlasovací preukaz si v prípade potreby oprávnený volič príde vybaviť sám alebo tak môže urobiť prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom, pričom žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi: meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Ak by nastala situácia, že sa oprávnený volič chce na referende zúčastniť, ale má kvôli ochoreniu COVID-19 ku dňu vykonania referenda nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 alebo v deň konania referenda žije s takýmto oprávneným voličom v spoločnej domácnosti, môže požiadať o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi špeciálnej okrskovej volebnej komisie. Žiadosť podáva sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to výlučne telefonicky v úradných hodinách okresného úradu:

 • pondelok: 8.00 – 15.00 h
 • utorok: 8.00 – 15.00 h
 • streda: 8.00 – 17.00 h
 • štvrtok: 8.00 – 15.00 h
 • piatok: 8.00 – 12.00 h

Telefonický kontakt na zapisovateľa špeciálnej okrskovej volebnej komisie je 0918 861 714. Prijímanie žiadostí o špeciálne hlasovanie je možné v termíne od 16. do 20. januára 2023. V posledný pracovný deň predo dňom konania referenda, t. j. v piatok 20. januára 2023, je možné podať žiadosť najneskôr do 12.00 hodiny.

Volebné obvody v Myjave k referendu, ktoré sa bude konať v sobotu 21. januára 2023

 • Volebný obvod č. 1, ktorý zahŕňa ulice: Javorinská, Záhradnícka, Samka Dudíka, Petra Tvrdého, Milana Marečka, Janka Cádru, Vajanského, Goláňova, Hviezdoslavova, Trokanova, Sládkovičova, kpt. Miloša Uhra, Nádražná, Továrenská, Novomestská, Žaboškreky, Krajňanská, I. SNR
  Volebná miestnosť -  turistická ubytovňa, Trokanova ul. č. 7
 • Volebný obvod č. 2, ktorý zahŕňa ulice: Hodžova, Bradáčova, Štúrova, Staromyjavská, Trnovská, Pri Lesíku, Bodnárova, Buchlovská, Pirte
  Volebná miestnosť - Základná škola, Štúrova ul. č. 18
 • Volebný obvod č. 3, ktorý zahŕňa ulice: Nám. M. R. Štefánika, 1. mája
  Volebná miestnosť -  Kultúrny dom Samka Dudíka, Partizánska ul. č. 17
 • Volebný obvod č. 4, ktorý zahŕňa ulice: Dolná štvrť, Siváčkovia, Tehelná, Brezovská, Pažite, Michala Šimonoviča, Hurbanova č. 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 40, 44, Závršky, Pakanská, Hlinícka
  Volebná miestnosť -  Centrum voľného času, Dolná štvrť, č. 368/23
 • Volebný obvod č. 5, ktorý zahŕňa ulice: Partizánska č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 35, Krmanova, Komenského, Jablonská, U Zemanov, Pažického, Kamenné
  Volebná miestnosť - Gymnázium, Jablonská ul. č. 5
 • Volebný obvod č. 6, ktorý zahŕňa ulice: Partizánska č. 19, 21, 23, 25, 27, 29, Jánošíkova, 8. apríla, SNP, Viestova
  Volebná miestnosť - Stredná priemyselná škola, Ul. SNP č. 8 - Vchod do volebnej miestnosti je od parkoviska školy, nie cez hlavný vchod!
 • Volebný obvod č. 7, ktorý zahŕňa ulice: Bednárova, Gromovova, generála Svobodu, Duklianska, Čsl. armády, Zory Lackovej, Gegeľovská, Zuzky Zgurišky, Hoštáky, Hurbanova č. 1, 2, 2/A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 20/A Moravská, profesora Varsíka
  Volebná miestnosť - Úrad práce, soc. vecí a rodiny, Nám. M. R. Štefánika 561/6  
 • Volebný obvod č. 8, ktorý zahŕňa ulice: mestská časť Turá Lúka, súp. č. 1 - 450 + mestská časť Turá Lúka „U Vankov“, súp. č. 751 – 882, Malejov“ a „Junasovia“, súp. č. 621 – 750 (z volebného obvodu č. 10)
  Volebná miestnosť - Základná škola s materskou školou, č. d. 131, Turá Lúka
 • Volebný obvod č. 9, ktorý zahŕňa ulice: mestská časť Turá Lúka „U Belanských“, súp. č. 451 - 620
  Volebná miestnosť - budova Požiarnej zbrojnice „U Belanských“, č. d. 539
Dátum vloženia: 17. 1. 2023 10:47
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 1. 2023 10:39
Autor: M. Hrin

Úrad pre Ľudí

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26
3
27
2
28
2
29
2
30
2
31
2
1
2
2
2
3
2
4
1
5
1
6
1
7
2
8
1
9
1
10
2
11
2
12
2
13
2
14
2
15
3
16
2
17
2
18
2
19
3
20
2
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
3
27
2
28
1
29
1
30
1
31
1
1 2 3 4 5

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 29. 1. 2023
takmer jasno -2 °C -6 °C
pondelok 30. 1. sneženie 1/-5 °C
utorok 31. 1. sneženie 1/-1 °C
streda 1. 2. sneženie 2/0 °C

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny

Po - Ut: 8.00 - 16.00 h
St: 8.00 - 17.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozíciíí od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk