Mesto Myjava
Mesto Myjava

Projekt Odlož mobil a poď von!

Projekt Odlož mobil a poď von!

Projekt s názvom Odlož mobil a poď von! realizovalo v mesiacoch máj až október 2022 Komunitné centrum v Myjave. Zameraný bol primárne na deti a mládež vo veku od 6 až 18 rokov zo sociálne málo podnetného prostredia.

Protipandemické opatrenia v predošlých dvoch rokoch istotne ovplyvnili život každého človeka. Do veľkej miery najmä deti a mládež. Mladá generácia okrem školy, kde bolo navyše vyučovanie nejaký čas realizované dištančnou formou, nemala možnosť stretávať sa s rovesníkmi, alebo sa pravidelne venovať nejakému športu. Väčšinu času trávili doma, svoj voľný čas vypĺňali aktivitami na sociálnych sieťach alebo internete ako takom, prípadne pred televíznou obrazovkou. Hlavným cieľom tohto projektu preto bola aktivizácia cieľovej skupiny cez šport a pohybové aktivity v snahe vytiahnuť ich z virtuálneho sveta do toho reálneho.

Detí a mládežníci boli športovými aktivitami vedení k návratu k pohybu, k zmysluplnému tráveniu voľného času a významnú úlohu tu zohrávala prevencia proti sociálno-patologickým javom. Účasťou na športových aktivitách sa posilňovalo ich zdravie a motivovali sa k novým výzvam.

Komunitné centrum získalo na tento projekt z Nadácie SPP finančný príspevok vo výške 800,- €, pričom 600,- € bolo účelovo viazaných na nákup športového materiálu a 200,- € na zabezpečenie občerstvenia. V rámci projektu boli zakúpené rôzne športové potreby, napríklad kolobežky, lopty, tenisové a bedmintonové sety, prenosné futbalové bránky, plávacie kolesá a rukávniky, stolnotenisové rakety a loptičky.

V rámci projektu boli realizované nasledovné aktivity:

Nepravidelné podujatia

  • Vitaj, leto! – Niekoľkohodinová aktivita na začiatku letného obdobia. Pracovníčky Komunitného centra v spolupráci s niektorými klientmi pripravili pre deti a mládež rôzne športové súťaže, občerstvenie, tvorivé dielne a diskotéku.
  • Opekačka – Popoludnie, v rámci ktorého si matky s deťmi mohli opiecť špekáčik, realizovali sa rozhovory na rôzne témy, deti mali možnosť zahrať si hry ako futbal, volejbal, bedminton, vyskúšať jazdu na kolobežkách a podobne.
  • Športový deň v Trnovcoch – Celodenná aktivita v rekreačnej oblasti Trnovce. V úvode podujatia boli deti a mládež rozdelení do dvoch tímov a počas dňa sa zúčastňovali rôznych, najmä športových činností. Hrali futbal, volejbal, bedminton, absolvovali hod basketbalovou loptou, slalom, beh s loptičkou na tenisovej rakete, skok cez prekážky, štafetu, jazdu na kolobežkách, skákanie na švihadle, preťahovanie lanom a ďalšie aktivity. Za tie získavali body, ktoré boli napokon sčítané a účastníci získali drobné odmeny za svoju aktivitu. Občerstvenie bolo zabezpečené v spolupráci s Reštauráciou Trnovce, ktorá účastníkom zabezpečila teplé jedlo.

Pravidelné podujatia

  • Športové vybavenie bolo využívané takmer denne pri realizácii rôznych pohybových aktivít, či už na neďalekých ihriskách alebo priamo v priestoroch komunitného centra.
  • Zakúpené športové vybavenie je a bude vďačne využívané aj naďalej pri realizácií pravidelných aj nepravidelných športových a pohybových aktivít v Komunitnom centre.

zdroj: K. Černáková, Oddelenie regionálneho rozvoja mesta Myjava

Dátum vloženia: 11. 11. 2022 10:23
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 11. 2022 10:44
Autor: M. Hrin

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny

Po - Ut: 8.00 - 16.00 h
St: 8.00 - 17.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozíciíí od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk