Mesto Myjava
Mesto Myjava

Nová EKO učebňa v Materskej škole Bradáčova

Nová EKO učebňa v Materskej škole Bradáčova na Myjave.

V Materskej škole Bradáčova na Myjave vznikla nová EKO učebňa, ktorá bude slúžiť na výučbu environmentálnych aktivít detí v predškolskom veku. Projekt bol podporený v rámci grantového environmentálneho programu Zelené oči. Ten tvorí súčasť projektu Zelená župa.

Realizácia projektu sa uskutočnila v septembri a októbri tohto roka a škôlka ho realizovala svojpomocne.  EKO učebňa pozostáva zo šiestich samostatných prvkov. Prvým je bylinková špirála z dreva, do ktorej škôlkari zasadili v spolupráci so žiakmi zo 4.B triedy Základnej školy Štúrova ul. rôzne bylinky. Napríklad materinu dúšku, mätu, medovku, šalviu, rozmarín, pažítku, majoránku a iné. Pani učiteľky zároveň pripravili voňavé vrecúška so sušenými bylinkami, aby si deti mohli konkrétnu bylinku ovoňať a následne sa dozvedieť viac o jej využití a možnostiach spracovania.

Druhým zaujímavým prvkom EKO učebne je náučný chodník lesom, kde sa deti dozvedia, čo sa vlastne v takom lese deje.  V spolupráci so šikovnými rodičmi vytvorila škôlka z dreva lesné zvieratká a posedenie pre deti v tvare farebných ceruziek. V tomto "lesnom" priestore sa nachádzajú aj podpníky z rôznych druhov drevín, na ktoré si deti môžu sadnúť, vyskúšať štruktúru kôry, či sa pozrieť podľa letokruhov, ako strom rastie.  Domček pre rodinku ježkov je tiež súčasťou tohto prvku. Zábavnou aktivitou je rozpoznávanie stôp zvierat, potravy z prírodnín určených pre lesnú zver a ich následné priraďovanie k zvieratkám z dreva. Pani učiteľky spolu s deťmi vyrobili maketu mraveniska, na ktorom deti namaľovali chodbičky a môžu sa tu hravou formou učiť o živote mravcov.

Lesný chodníček pokračuje k tretiemu prvku, ktorým je farebná lúka. Na tej budú vysadené kvitnúce lúčne kvety a osadený hmyzí domček. Tu sa deti zoznámia s dôležitou úlohou opeľovačov a ako veľmi sú včielky pre nás užitočné.

Zaujímavou zastávkou bude najmä v jarných a letných mesiacoch malé jazierko so solárnou fontánkou, ktorá tvorí štvrtý prvok projektu. Deti tu budú môcť pozorovať život vo vode.

Pocitový chodník je ďalším, v poradí piatym a veľmi obľúbeným prvkom.  Deti si spolu s pani učiteľkami nazbierali prírodný materiál - šišky, gaštany, mach, do vedierok s lopatkami zasa nabrali štrk, kamienky, piesok i hlinu a týmito prírodninami vyplnili senzomotorický chodník. Zároveň popritom rozlišovali časti živej a neživej prírody. Už sa nevedia dočkať vhodnejšieho počasia, kedy ho vyskúšajú ich bosé nôžky. Chôdza naboso je totiž dôležitá pre správny ortopedický vývin nôh a zároveň prispieva k budovaniu imunity.

Poslednou, šiestou zastávkou EKO učebne sú už exitujúce vyvýšené záhony, kde si každoročne triedy najmä na jar vysádzajú rôznu zeleninku plnú vitamínov.  Súčasťou záhradky sú i ovocné stromčeky a kríky s bobuľovitým ovocím. Deti každý rok na jeseň pomáhajú pri hrabaní opadaného lístia, ktoré sa potom dáva do kompostérov na školskom dvore. Načo nám tieto kompostéry slúžia, to je tiež súčasťou enviromentálnej výchovy detí. Celú EKO učebňu doladia ešte vtáčie búdky, na ktorých tiež usilovne pracovali rodičia a starí rodičia. Na jeseň ich deti s pomocou učiteliek každoročne vešajú na okolité stromy a počas zimy s radosťou prikrmujú vtáčiky. Občas sme príde na návštevu i veverička.

Kolektív Materskej školy Bradáčova sa chce aj touto cestou veľmi pekne poďakovať všetkým rodičom a ich deťom, ktorí boli veľmi nápomocní pri realizácii projektu. Veľké ďakujem patrí aj samotným zamestnancom, pani riaditeľke Ľ. Kozárovej, pani ekonómke L. Hlavatovičovej, pani učiteľkám, ktoré pripravili interaktívne aktivity pre deti, p. údržbárovi, ktorý pomohol so všetkými „chlapskými“ prácami, pani upratovačkám, ktoré sa pravidelne starajú o dvor, aby bol čistý a upravený.

Poďakovanie za spoluprácu patrí aj pánovi Pavlovi Koníkovi, firme MYPRINT s. r. o., ktorá navrhla a vytlačila náučné tabule, spoločnosti STAS Myjava za riečny kameň, Správe majetku mesta Myjava za dovoz dreva a mestu Myjava za návrh projektu v zastúpení Mgr. K. Černákovej a Ing. J. Cablkovej.

Veríme, že deti sa v tomto prostredí budú cítiť príjemne, vytvoria si pozitívny vzťah k prírode a s láskou a úctou sa k nej budú správať nielen v detstve, ale aj v dospelosti.

zdroj: K. Černáková, Oddelenie regionálenho rozvoja mesta Myjava

 

Dátum vloženia: 11. 11. 2022 11:16
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 11. 2022 12:09
Autor: M. Hrin

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny

Po - Ut: 8.00 - 16.00 h
St: 8.00 - 17.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozíciíí od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk