Mesto Myjava
Mesto Myjava

Kolobežkári, hasiči, školáci, modelári a ďalší potrebujú každý váš hlas!

Hlasuj za myjavské projekty!

V stredu 15. mája 2024 sa začalo hlasovanie za projekty, ktoré uspeli v Participatívnom - komunitnom rozpočte Trenčianskeho samosprávneho kraja. Okres Myjava tu má prihlásených deväť zámerov a každý z nich potrebuje vašu podporu.

Hlasovať za ne môžete v termíne od 15. do 30. mája 2024, a to prostredníctvom bezplatného SMS hlasovania. Pozor! Z jedného telefónneho čísla je možné zaslať len jednu SMS pre jeden projekt. Hlasovanie môžete zrealizovať nasledovne:

 • Nájdete si projekty z okresu Myjava na stránke https://pakr.hlasobcanov.sk/all-projects
 • Tu si vyberiete jeden projekt a kliknete na tlačidlo Hlasovať.
 • Vyplníte požadované údaje, telefónne číslo a kliknete na tlačidlo Poslať overovací kód.
 • Overovací kód, ktorý vám bude doručený vo forme SMS, vpíšte do tabuľky a odošlete.
 • Hotovo, zahlasované.

No a aké zámery týkajúce sa Myjavy a okolia môžete svojou bezplatnou SMS podporiť a umožniť im získať dotáciu od TSK vo do výške 2200,- € na projekt?

 • Vytvorme podmienky pre športovo-rekondičné kolobežkovanie na Myjave
  predkladateľ: Telovýchovná jednota Spartak Myjava
  lokalita: mesto Myjava
  požadovaná suma: 2 200,00 €

  Cieľom projektu je nákup športovo-turistických kolobežiek a pomôcok pre Kolobežkársky oddiel TJ Spartak Myjava. Zámerom projektu je odkloniť sa na čas od pretekárskeho poňatia kolobežkovania a pracovať na propagácií tohto športu, implementácií výučby kolobežkovania na školách, či medzi seniormi prostredníctvom naplánovaných podujatí. Prioritnou skupinou sú žiaci druhého stupňa základných škôl. Druhou skupinou sú ľudia stredného a vyššieho veku. Ich šancou je spoznať kolobežku nielen ako nástroj na športové vyžitie, ale aj ako rehabilitačnú pomôcku. Taktiež je tu predpoklad krásnych medzigeneračných väzieb pri voľnom čase trávenom s deťmi či vnukmi s použitím toho istého dopravného prostriedku.
   
 • Rozšírenie hasičskej súťaže v Myjave
  predkladateľ: Marta Gotthardová - NAJ
  lokalita: futbalový štadión Spartaka Myjava
  požadovaná suma: 2 200,00 €

  Krúžok malých hasičov vznikol v roku 2019 v Myjave na podnet p. Gottharda. Ten začal oslovovať rodičov a starých rodičov, ktorí sa aktívne zapájali do činnosti dobrovoľných hasičských zborov v okolí s touto myšlienkou viesť k tejto športovej a spoločensky prospešnej aktivite ďalšiu generáciu. Krúžok pôsobí pri DHZ Myjava a jeho základňu tvorí 20 detí z regiónu vo veku od 3 do 10 rokov. Deti trénujú 3-krát týždenne. Svojou činnosťou sa postupne dostali do povedomia verejnosti či už na klasických (dospeláckych) súťažiach ako zaujímavý detský účastník alebo za posledné roky i v hasičskej disciplíne beh na 60 m cez prekážky alebo výstup na cvičnú hasičskú vežu. Medzi úspechy členov patrí niekoľko prvenstiev a popredných miest nielen v Stredoslovenskej hasičskej lige, či Slovenskej lige, ale i postup na Majstrovstvá Slovenska. Dostali sa do povedomia detského hasičského športu na Slovensku i v blízkom zahraničí, a preto považujú za dôležité posunúť svoju činnosť a stať sa pravidelným organizátorom hasičskej súťaže pre deti v Myjave. Minulý rok úspešne zrealizovali 1. ročník Myjafských 60-tok - Memoriálu Karola Gottharda. Prvá súťaž tohto druhu v Myjave sa stretla s pozitívnym ohlasom. Z tohto dôvodu by radi zrealizovali ďalší ročník súťaže, ktorý by rozšírili o ďalšiu hasičskú disciplínu, a tou je štafeta 4 x 60m, ktorá by mala byť zaradená taktiež do Slovenského ligového kola v týchto štafetách.
   
 • Brlôžtek
  predkladateľ: OZ Priatelia Základnej školy Kostolné
  lokalita: obec Kostolné
  požadovaná suma: 2 200,00 €

  Ide o slávnostné otvorenie miestnosti Brlôžtek so zámerom usporiadať verejné spoločenské podujatie venované deťom a ich rodičom. Akcia je rozdelená na niekoľko častí:
  Teoretická časť - beseda o detskom temperamente a zručnostiach s lektorkou.
  Praktická časť - rozvoj kritického myslenia, EQ a softskills cez hry a aktivity s lektorkou.
  Kreatívno-poznávacia časť - uvedenie do činnosti miestnosť Brlôžtek, kde budú môcť deti aktívne tráviť svoj čas. Cieľová skupina rodičia a deti od 3 - 10 rokov.
   
 • Kopanice v kroji 2024
  predkladateľ: Folklórne Kopanice
  lokalita: Košariská
  požadovaná suma: 2 200,00 €

  Kopanice v kroji sú regionálnym podujatím s nadregionálnou účasťou, ktorého zámerom je prezentovanie rôznorodosti tradičného ľudového odevu Myjavskej oblasti, oboznamovanie a vzdelávanie sa s tradičnými postupmi a technikami viažucimi sa k jeho výrobe a údržbe a vytváranie prostredia pre medzigeneračnú spoluprácu pri udržiavaní relevantnosti tradičného ľudového odevu v súčasnosti. Inovatívnosť projektu tkvie okrem iného i v tom, že realizačný tím tvorí asi 70 dobrovoľníkov prevažne z radov miestnej mládeže, ktorí sa tak aktívne zapájajú do plnenia zámerov projektu.
   
 • Bádateľská výprava za Milanom Štefánikom
  predkladateľ: Odkaz Štefánik o. z.
  lokalita: Brezová pod Bradlom, areál Bradlo - Infobod, ale aj priamo v základných a stredných školách kraja
  požadovaná suma: 2 190,00 €

  Húževnatosť, vytrvalosť, odvaha a odhodlanie sú princípy práce Milana Rastislava Štefánika, ktoré sú inšpiráciou aj v dnešnej dobe. Vďaka audio-vizuálnym prezentáciám - projektoru vhodnému aj do exteriéru - si žiaci základných a stredných škôl, ako aj verejnosť uvedomí a zrozumiteľne pochopí veľký príbeh malého Slováka. Prínosom prezentácií na tému Bádateľská výprava za Milanom Štefánikom je nielen prehĺbenie vedomostí o najväčšom Slovákovi, ale aj schopnosť žiť podľa podobných princípov aj dnes.
   
 • Podpora regenerácie a rehabilitácie športovcov
  predkladateľ: Telovýchovná jednota Spartak Myjava
  lokalita: Myjava
  požadovaná suma: 2 200,00 €

  Účelom projektu je zdôraznenie dôležitosti a potreby regenerácie a rehabilitácie u športujúcich detí a mládeže. Vytvorením regeneračno-rehabilitačnej linky sa vytvorí prostredie pre obyvateľov mesta Myjava, kde budú môcť po športovom výkone zregenerovať svoje telo. Bezplatnou dostupnosťou zariadení a kvalitných prístrojov pre deti a mládež sa vytvoria rovnaké podmienky pre všetky deti a mládež a budú sa tak zmierňovať sociálne rozdiely športujúcich detí, pre ktorých je regenerácia často finančne nákladnou záležitosťou. Z tohto dôvodu ju deti a mládež neabsolvujú dostatočne často. Prístroje a zariadenia, ktoré by autori chceli v rámci realizácie zakúpiť, považujú za inovatívne a veľmi efektívne v oblasti súčasnej modernej rehabilitácie a potréningovej regenerácie. Taktiež všetky navrhované pomôcky a zariadenia sú vybrané po konzultácií s trénermi a fyzioterapeutmi.
   
 • Dni Štefánika
  predkladateľ: Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika
  lokalita: Košariská - Brezová p. Bradlom - Myjava
  požadovaná suma: 2 200,00 €

  Cieľom projektu je v spolupráci s inými spoločenskými organizáciami, štátnou a verejnou správou a organizáciami, ktoré vyvíjajú kultúrne, ale aj športové aktivity, podporovať záujem verejnosti, predovšetkým z radov mládeže, o bližšie poznanie života a diela M. R. Štefánika. Projekt Štefánikove dni bude realizovaný počas 3 dní, z ktorých prvý a tretí deň budú venované hlavne kultúre a druhý deň predovšetkým športovým aktivitám. Hlavné aktivity budú doplnené sprievodným programom pre rodiny s deťmi, občerstvením pre účastníkov všetkých podujatí. Štefánikove dni sa budú konať na viacerých miestach súbežne - v Košariskách, kde sa M. R. Štefánik narodil, v novootvorenom vzdelávacom centre Albertínka, v Brezovej pod Bradlom (námestie a Mohyla) a na Myjave. Deti, mládež, rodičia detí aj starí rodičia, široká verejnosť aj odborná verejnosť, uniformované zložky. Autori chcú poukázať na to, že aj v tak malej krajine akou je Slovensko máme veľa výnimočných ľudí, ktorí sú uznávaní vo svete.
   
 • O myjavský erb
  predkladateľ: Mesto Myjava
  lokalita: Kultúrny dom Samka Dudíka
  požadovaná suma: 1 980,00 €

  Súťažná výstava plastikových a papierových modelov nazvaná O myjavský erb sa prvýkrát uskutočnila v roku 2017. Za jej vznikom stáli miestni modelári z kopaničiarskeho kraja, ktorí sa rozhodli predstaviť krásu a príťažlivosť modelárskeho umenia širšej verejnosti a nadviazať na niekdajšie modelárske tradície v regióne. V roku 2023 sa konal jej 5. ročník a celkovo bolo na nej 121 vystavujúcich súťažiacich z celého Slovenska a Česka. Ponuku výstavy O myjavský erb dopĺňajú workshopy, predaj modelov a modelárskeho sortimentu. V roku 2024 chcú autori v tradícií pokračovať a usporiadať 6. ročník tejto súťažnej výstavy. Záujem o podujatie každý rok narastá, či už v počte vystavených modelov alebo počte návštevníkov, kde sú zastúpené všetky vekové kategórie.
   
 • Sviatok piva
  predkladateľ: Mesto Myjava
  lokalita: Nám. M. R. Štefánika, Myjava
  požadovaná suma: 2 200,00 €

  Sviatok piva Myjava je podujatie, ktoré má za sebou šesť riadnych ročníkov a v tomto roku plánujú autori zorganizovať ďalší. Znova pôjde o otvorené podujatie pre širokú verejnosť bez vstupného, ktoré symbolicky ukončuje letnú sezónu. Ráta sa s účasťou deviatich, maximálne desiatich pivovarov. Stálicami sú domáce, respektíve regionálne remeselné pivovary z Myjavy, Starej Turej, či Senice, ostatné sa obmieňajú, aby návštevníkom organizátori každý rok ponúkli niečo nové. Podujatie Sviatok piva dáva možnosť lokálnym remeselným pivovarom, nie veľkým korporátnym značkám, takisto kvalitným regionálnym prevádzkovateľom street-foodu pochváliť sa svojou produkciou a ponúka návštevníkom hudobnú produkciu, ktorá sa na iných podujatiach v Myjave neobjavuje.

zdroj a grafika: tsk.sk

Dátum vloženia: 15. 5. 2024 10:18
Dátum poslednej aktualizácie: 15. 5. 2024 11:01
Autor: M. Hrin

Úrad pre Ľudí

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29
2
30
4
1
4
2
1
3
3
4
2
5
2
6
2
7
2
8
3
9
2
10
3
11
4
12
2
13
2
14
2
15
2
16
2
17
2
18
4
19
3
20
2
21
2
22
3
23
2
24
2
25
2
26
1
27
2
28
1
29
2
30
1
31
1
1
2
2
1

Aktuálne počasie

dnes, piatok 31. 5. 2024
mierny dážď 19 °C 12 °C
sobota 1. 6. mierny dážď 18/11 °C
nedeľa 2. 6. slabý dážď 19/11 °C
pondelok 3. 6. mierny dážď 19/13 °C

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny

Po - Ut: 8.00 - 16.00 h
St: 8.00 - 17.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozíciíí od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk