Mesto Myjava
Mesto Myjava

Ako by mala fungovať zimná údržba?

Ako by mala fungovať zimná údržba?

Mesto Myjava a spoločnosť BRANTNER Slovakia – prevádzka Myjava pripravili ešte v novembri dokument s názvom Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií a vybraných plôch na území mesta Myjava v zimnom období 2022/2023.

Ten definuje základné povinnosti a postupy údržby miestnych komunikácií v zimnom období. Údržbu na území mesta Myjava zabezpečuje správca miestnych komunikácií, teda samospráva. Samotná zimná údržba je realizovaná prostredníctvom zmluvnej organizácie, spoločnosti BRANTNER Slovakia, s. r. o.

Základným podkladom pre riešenie zjazdnosti miestnych komunikácií je intenzita meteorologických javov a poveternostných podmienok rozdelená do troch stupňov.
Tým prvým stupňom je stav pohotovosti, ktorý samospráva vyhlasuje pri očakávanej zvýšenej zrážkovej činnosti, mrznúcom mrholení a daždi, či pri snežení a zosilnenom vetre. Teda pri predpovedi javov, ktoré majú vplyv na zjazdnosť komunikácií. Tiež pri zvýšenom výskyte prekážok v zjazdnosti komunikácií spôsobených vplyvmi počasia, ktoré nemôže vodič predvídať a pri šmykľavosti na pozemných komunikáciách v ojedinelých miestach spôsobených námrazou alebo zamŕzaním stekajúcej vody.

Stav pohotovosti sa vyhlasuje podľa predpovede počasia Slovenským hydrometeorologickým ústavom spravidla od 15.00 hod. pracovného dňa. Ak príde k zmene predpovede, zlepšeniu poveternostných podmienok a zjazdnosti komunikácií, stav pohotovosti sa odvoláva.

Druhým stupňom je stav pohotovosti spojený so zimnou údržbou, kedy sa z dôvodu pretrvávajúcich snehových zrážok vytvárajúcich na komunikáciách neutlačenú snehovú vrstvu nad 5 cm tvoriacu prekážku pre vozidlá do pracovného nasadenia uvádzajú technické prostriedky a pracovné sily. Ich úlohou je odstraňovať vytvárajúce sa snehové jazyky a záveje, zabezpečovať prejazdnú šírku jazdného pruhu pre každý smer, eliminovať šmykľavosť vozovky spôsobenú utlačenou snehovou vrstvou, rozmočeným snehom, mrznúcim mrholením a dažďom a podobne.

Pri druhom stupni sa do terénu nasadzujú všetky technické prostriedky a pracovné sily zmluvnej organizácie ako aj ostatných organizácií, ktoré zabezpečujú výkon zimnej údržby pre zmluvnú organizáciu.

A napokon tu máme tretí stupeň - stav ohrozenia, ktorý samospráva vyhlasuje pri pretrvávajúcich vytrvalých snehových zrážkach vytvárajúcich prekážky pre všetky motorové vozidlá, pri zvýšenom výskyte miest, na ktorých je prejazdná šírka len jedného jazdného pruhu pre oba smery bez riadenia dopravy, pri silnom vetre vytvárajúcom záveje, alebo súvislé snehové jazyky znemožňujúce prejazd komunikácií a ďalšie.

Koordináciu riešenia kalamitnej situácie pri vyhlásenom treťom stupni zabezpečuje primátor, respektíve ním poverená osoba. Pri stave ohrozenia môže primátor nasadiť všetky dostupné prostriedky a pracovné sily organizácií.

Ak nastane situácia, kedy treba do terénu vyslať techniku i pracovné sily zabezpečujúce schodnosť a prejazdnosť miestnych komunikácii pre peších a vozidlá, tie začínajú s prácami v tých častiach mesta, ktoré sú zaradené do 1. stupňa dôležitosti. Celkovo sú v operačnom pláne definované štyri stupne, pričom 4. stupeň sú neudržiavané komunikácie. V prílohe operačného plánu je každej miestnej komunikácií priradený príslušný stupeň dôležitosti, rovnako tak pre chodníky, schody a lávky, a to podľa ich dopravného využitia, frekventovanosti, významu a lokality. Zjednodušené povedané, o dôležitosti rozhoduje napríklad to, či sú cesty alebo chodníky vo svahu, kde je riziko šmyku vyššie, ako na rovine, či je v blízkosti škola so zvýšeným pohybom detí, či ide o bežnú sídliskovú komunikáciu, alebo je cesta dôležitá pre prístup trebárs do nemocnice, pre zásobovanie a podobne. Ak chcete vedieť, v akom stupni dôležitosti sa nachádza vaša lokalita alebo ulica, môžete si to pozrieť v prílohe pod týmto článkom.

Operačný plán takisto definuje časový limit pre začatie vykonávania zimnej údržby od zistenia zhoršeného stavu zjazdnosti komunikácie. Ten je v prípade komunikácií zaradených do 1. stupňa dôležitosti určený záväzne najneskôr do 60 minút. Od tohto času sa potom odvíjajú limity pre 2. a 3. stupeň, ktoré sú už variabilné, pretože závisia od času potrebného na výkon zimnej služby v úsekoch 1. stupňa dôležitosti. Opäť laicky povedané, technika nasadená v teréne musí najskôr odhrnúť alebo posypať ulice a cesty zaradené do 1. stupňa a až potom sa môže presunúť do ďalších lokalít. A je rozdiel, ak povedzme vytrvalo sneží a trvá to podstatne dlhšie, ako keď sú zrážky minimálne alebo žiadne a práce postupujú rýchlejšie.

Čo sa týka posýpania, to je zabezpečované strojovo a ručne a je limitované prístupnosťou chodníkov a komunikácií napríklad zaparkovanými vozidlami. Samozrejme, technika dokáže posypať podstatne väčšiu plochu a rýchlejšie, ako pracovníci s posypovým materiálom, ktorí túto činnosť vykonávajú vlastnou silou, ale nedostane sa všade. Ľuďom to zasa trvá podstatne dlhšie a nie je ich veľa. A nezanedbateľným faktorom sú aj v tomto prípade ekonomické ukazovatele, ktoré sú v posledných mesiacoch vzhľadom na rast cien, infláciu, energie, či pohonné hmoty ešte dôležitejšie, ako v minulosti. Hoci sa mesto snaží zabezpečovať služby aj v oblasti zimnej údržby komunikácií v rámci finančných, personálnych a technických možností, ktoré má, tak nie vždy to asi bude ideálne. Preto ak sa v praxi stretnete s tým, že niektoré úseky nie sú dobre udržiavané, posypané, prosíme, nahláste túto skutočnosť na Oddelenie výstavby a životného prostredia, konkrétne pani Ivane Kubíkovej – tel.: 034/6907 218, mail: ivana.kubikova@myjava.sk, prípadne na dispečing mestskej polície a situáciu budeme riešiť.

Pre zaistenie údržby miestnych komunikácií v aktuálnej zimnej sezóne má Myjava k dispozícií zhruba 300 ton drveného kameniva a 36 ton technickej soli. V prípade potreby môžu byť posypový materiál a soľ po odsúhlasení mestom počas zimy doplnené.

Kontrolu zjazdnosti komunikácií v rámci vyhlásenia jednotlivých stupňov operačného plánu zimnej údržby vykonáva zmluvná organizácia prostredníctvom dispečera alebo jeho priameho nadriadeného, respektíve vedúceho prevádzky. Priebežnú kontrolu zjazdnosti komunikácií a realizáciu výkonov údržby zmluvnou organizáciou vykonáva poverený pracovník mesta Myjava a Mestskej polície Myjava. Od kontroly možno výnimočne upustiť v prípade, ak je počasie suché, ustálené, teplota neklesne pod 2 C° a keď súčasne nie sú v obvode oblasti s rozdielnymi stavmi počasia – najmä Turá Lúka, časť Vankovia, Junasovia, U Belanských a Malejov.

Pasport miestnych komunikácií, parkovísk, chodníkov, schodíšť, mostov, lávok, zastávok SAD, nástupíšť SAD a ostatných komunikácií a priestranstiev so zaradením do stupňa dôležitosti (476.09 kB)

zdroj: Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií a vybraných plôch na území mesta Myjava v zimnom období 2022/2023
ilustračné foto: pexels.com

Prílohy

pasport_komunikaci_podla_stupna_dolezitosti_zimna_udrzba.pdf

pasport_komunikaci_podla_stupna_dolezitosti_zimna_udrzba.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 476,09 kB
Dátum vloženia: 19. 12. 2022 10:17
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 12. 2022 10:42
Autor: M. Hrin

Úrad pre Ľudí

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27
2
28
1
29
2
30
1
31
1
1
2
2
1
3
2
4
1
5
1
6
1
7
3
8
8
9
2
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19
2
20
2
21
2
22
2
23
2
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1

Aktuálne počasie

dnes, piatok 14. 6. 2024
oblačno 19 °C 8 °C
sobota 15. 6. takmer jasno 22/10 °C
nedeľa 16. 6. mierny dážď 22/13 °C
pondelok 17. 6. jasná obloha 24/13 °C

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny

Po - Ut: 8.00 - 16.00 h
St: 8.00 - 17.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozíciíí od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk