Mesto Myjava
Mesto Myjava

Rok 2022

Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, pondelok 12. 12. 2022, 15.00 h

Analýza odpadového hospodárstva v meste Myjava za rok 2021 a porovnanie s rokom 2020

12122022_analyza_odpadoveho_hospodarstva_za_rok_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 571,94 kB
Stiahnuté: 34×
Vložené: 25. 11. 2022

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Myjava na roky 2023 - 2030 s prílohami

12122022_komunitny_plan_socialnych_sluzieb_s_prilohami.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,76 MB
Stiahnuté: 44×
Vložené: 25. 11. 2022

Dôvodová správa k návrhu VZN mesta Myjava o dani z nehnuteľností na rok 2023

12122022_vzn_dan_z_nehnutelnosti_2023_dovodova_sprava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 486,67 kB
Stiahnuté: 133×
Vložené: 25. 11. 2022

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Myjava o dani z nehnuteľností

12122022_navrh_vzn_dan_z_nehnutelnosti_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 345,39 kB
Stiahnuté: 39×
Vložené: 25. 11. 2022

Dôvodová správa k návrhu VZN mesta Myjava o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2023

12122022_vzn_komunalny_odpad_2023_dovodova_sprava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 765,25 kB
Stiahnuté: 56×
Vložené: 25. 11. 2022

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Myjava o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2023

12122022_navrh_vzn_komunalny_odpad_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 541,47 kB
Stiahnuté: 38×
Vložené: 25. 11. 2022

Kronika mesta Myjava za rok 2021 - návrh na schválenie po obsahovej stránke

12122022_kronika_myjavy_za_rok_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 936,28 kB
Stiahnuté: 48×
Vložené: 2. 12. 2022

Návrh rozpočtu mesta Myjava na roky 2023 - 2025

12122022_navrh_rozpoctu_mesta_myjava_na_roky_2023_2025.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,65 MB
Stiahnuté: 22×
Vložené: 28. 11. 2022

Komentár k návrhu rozpočtu mesta Myjava na roky 2023 - 2025

12122022_komentar_k_navrhu_rozpoctu_mesta_myjava_na_rok_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 767,15 kB
Stiahnuté: 23×
Vložené: 28. 11. 2022

Zámery a ciele návrhu rozpočtu mesta Myjava na roky 2023 - 2025

12122022_zamery_a_ciele_navrhu_rozpoctu_mesta_myjava_na_roky_2023_2025.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,02 MB
Stiahnuté: 23×
Vložené: 28. 11. 2022

Skrátený návrh rozpočtu mesta Myjava na rok 2023

12122022_skrateny_navrh_rozpoctu_mesta_myjava_na_rok_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 499,62 kB
Stiahnuté: 17×
Vložené: 28. 11. 2022

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Myjava na roky 2023 - 2025

12122022_stanovisko_hlavneho_kontrolora_k_navrhu_rozpoctu_mesta_myjava_2023_2025.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 799,71 kB
Stiahnuté: 16×
Vložené: 5. 12. 2022

Programový rozpočet mesta Myjava na roky 2023 - 2025

12122022_programovy_rozpocet_2023_2025.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 737,86 kB
Stiahnuté: 11×
Vložené: 20. 1. 2023

Zmena rozpočtu mesta Myjava č. 4 k 30. 11. 2022

12122022_zmena_rozpoctu_c_4_mesta_myjava_k_30_11_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,74 MB
Stiahnuté: 11×
Vložené: 5. 12. 2022

Návrh na doplnenie členov komisií Mestského zastupiteľstva v Myjave

12122022_doplnenie_clenov_komisii_msz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 244,57 kB
Stiahnuté: 23×
Vložené: 5. 12. 2022

Ekonomická situácia mesta Myjava k 31. 10. 2022

12122022_ekonomicka_situacia_mesta_myjava_k_31_10_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 134,29 kB
Stiahnuté: 15×
Vložené: 5. 12. 2022

Stav úverov mesta Myjava k 31. 10. 2022

12122022_stav_uverov_k_31_10_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 153,75 kB
Stiahnuté: 16×
Vložené: 5. 12. 2022

Zadlženosť mesta Myjava k 31. 10. 2022

12122022_zadlzenost_mesta_myjava_k_31_10_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 128,56 kB
Stiahnuté: 13×
Vložené: 5. 12. 2022

Majetkové prevody

12122022_majetkove_prevody.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 474,94 kB
Stiahnuté: 32×
Vložené: 5. 12. 2022

Návrh kultúrnych a športových podujatí usporadúvaných v meste Myjava na rok 2023

12122022_navrh_kulturnych_a_sportovych_podujati_na_rok_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 872,24 kB
Stiahnuté: 25×
Vložené: 5. 12. 2022

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý pol rok 2023

12122022_navrh_planu_kontrolnej_cinnosti_hlavneho_kontrolora_na_prvy_polrok_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 676,39 kB
Stiahnuté: 12×
Vložené: 5. 12. 2022

Návrh plánu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Myjave na rok 2023

12122022_navrh_planu_zasadnuti_mestskeho_zastupitelstva_na_rok_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 588,44 kB
Stiahnuté: 13×
Vložené: 5. 12. 2022

Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 22. 9. 2022, 15.00 h

Majetkové prevody

22092022_majetkove_prevody_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 760,61 kB
Stiahnuté: 76×
Vložené: 20. 9. 2022

Správa o hospodárení spoločnosti Správa majetku Mesta Myjava za rok 2021

22092022_vyrocna_sprava_spolocnosti_sprava_majetku_mesta_myjava_za_rok_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 403,59 kB
Stiahnuté: 56×
Vložené: 7. 9. 2022

Konsolidovaná výročná správa mesta Myjava za rok 2021

22092022_konsolidovana_vyrocna_sprava_mesta_myjava_za_rok_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,11 MB
Stiahnuté: 88×
Vložené: 16. 9. 2022

Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej výročnej správe mesta Myjava za rok 2021

22092022_sprava_auditora_rok_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 272,25 kB
Stiahnuté: 33×
Vložené: 16. 9. 2022

Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Myjava k 30. 6. 2022

22092022_monitorovacia_sprava_programoveho_rozpoctu_k_30_6_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,74 MB
Stiahnuté: 21×
Vložené: 16. 9. 2022

Čerpanie rozpočtu mesta Myjava k 30. 6. 2022

22092022_cerpanie_rozpoctu_k_30_6_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,6 MB
Stiahnuté: 26×
Vložené: 16. 9. 2022

Zmena rozpočtu mesta Myjava č. 3 k 30. 9. 2022

22092022_zmena_rozpoctu_c_3_k_30_9_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,54 MB
Stiahnuté: 35×
Vložené: 16. 9. 2022

Východiská rozpočtu mesta Myjava na rok 2023

22092022_vychodiska_rozpoctu_na_rok_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 503,22 kB
Stiahnuté: 35×
Vložené: 16. 9. 2022

Návrh investičných akcii na rok 2023

22092022_navrh_investicnych_akcii_na_rok_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 963,29 kB
Stiahnuté: 30×
Vložené: 22. 9. 2022

Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Myjava na roky 2023 - 2030

22092022_navrh_komunitneho_planu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,79 MB
Stiahnuté: 58×
Vložené: 7. 9. 2022

Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Myjava na roky 2023 - 2030 - prílohy

22092022_navrh_komunitneho_planu_prilohy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,38 MB
Stiahnuté: 32×
Vložené: 7. 9. 2022

Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 23. 6. 2022, 15.00 h

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok roka 2022.pdf

23062022_navrh_cinnosti_hlavneho_kontrolora_na_druhy_polrok_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 671,04 kB
Stiahnuté: 52×
Vložené: 12. 7. 2022

Majetkové prevody.pdf

23062022_majetkove_prevody.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 893,45 kB
Stiahnuté: 121×
Vložené: 12. 7. 2022

Zmena rozpočtu č. 2 mesta Myjava.pdf

23062022_zmena_rozpoctu_cislo_2_2022_2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 701,13 kB
Stiahnuté: 47×
Vložené: 12. 7. 2022

Ekonomická situácia mesta k 31. 5. 2022.pdf

23062022_ekonomicka_situacia_k_31_5_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 126,38 kB
Stiahnuté: 57×
Vložené: 12. 7. 2022

Stav úverov k 31. 5. 2022.pdf

23062022_stav_uverov_k_31_5_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 126,83 kB
Stiahnuté: 52×
Vložené: 12. 7. 2022

Zadlženosť mesta k 31. 5. 2022.pdf

23062022_zadlzenost_mesta_k_31_5_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 69,23 kB
Stiahnuté: 105×
Vložené: 12. 7. 2022

Návrh VZN o poskytovaní finančnej pomoci občanom mesta Myjava.pdf

08062022_vzn_financna_pomoc_obcanom_navrh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 721,31 kB
Stiahnuté: 153×
Vložené: 12. 7. 2022

Analýza školských a predškolských zariadení mesta za rok 2021.pdf

23062022_analyza_skolskych_a_predskolskych_zariadeni_za_rok_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,34 MB
Stiahnuté: 63×
Vložené: 12. 7. 2022

Správa o hospodárení spoločností Spartak Myjava, a. s. za rok 2021.pdf

23062022_sprava_o_hospodareni_spartaka_myjava_za_rok_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 435,32 kB
Stiahnuté: 83×
Vložené: 12. 7. 2022

Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 21. 4. 2022, 15.00 h

Správa o činnosti neziskovej organizácie Sociálne služby Myjava, n. o. za rok 2021 - správa audítora.pdf

21042022_sprava_auditora_socialne_sluzby_myjava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,26 MB
Stiahnuté: 39×
Vložené: 1. 1. 2022

Správa o činnosti rozpočtovej organizácii mesta ZOS Nezábudka za rok 2021.pdf

21042022_sprava_o_cinnosti_zariadenia_opatrovatelskej_sluzby_nezabudka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 781,13 kB
Stiahnuté: 66×
Vložené: 1. 1. 2022

Správa o činnosti sociálneho zariadenia Komunitné centrum Khamoro, Trokanova 232/2A, Myjava za rok 2021.pdf

21042022_sprava_o_cinnosti_komunitneho_centra_khamoro.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,02 MB
Stiahnuté: 108×
Vložené: 1. 1. 2022

Správa o činnosti neziskovej organizácie Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc, n. o. za rok 2021.pdf

21042022_sprava_o_cinnosti_organizacie_rozvoj_cestovneho_ruchu_myjavskych_kopanic.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,85 MB
Stiahnuté: 61×
Vložené: 1. 1. 2022

Správa o činnosti dobrovoľných hasičských zboroch za rok 2021 - Krúžok mladých hasičov.pdf

21042022_sprava_o_cinnosti_kruzku_mladych_hasicov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 406,24 kB
Stiahnuté: 46×
Vložené: 1. 1. 2022

Správa o činnosti dobrovoľných hasičských zboroch za rok 2021 - DHZ Myjava.pdf

21042022_sprava_o_cinnosti_dhz_myjava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,7 MB
Stiahnuté: 35×
Vložené: 1. 1. 2022

Správa o činnosti dobrovoľných hasičských zboroch za rok 2021 - DHZ Turá Lúka.pdf

21042022_sprava_o_cinnosti_dhz_tura_luka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 168,96 kB
Stiahnuté: 42×
Vložené: 1. 1. 2022

Správa o činnosti dobrovoľných hasičských zboroch za rok 2021 - DHZ Vankovia.pdf

21042022_sprava_o_cinnosti_dhz_vankovia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 399,49 kB
Stiahnuté: 41×
Vložené: 1. 1. 2022

Určenie volebných obvodov a počet poslancov v jednotlivých obvodoch - popis.pdf

21042022_urcenie_volebnych_okrskov_popis.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 188,61 kB
Stiahnuté: 38×
Vložené: 1. 1. 2022

Určenie volebných obvodov a počet poslancov v jednotlivých obvodoch.pdf

21042022_urcenie_volebnych_okrskov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 551,95 kB
Stiahnuté: 191×
Vložené: 1. 1. 2022

Analýza školských a predškolských zariadení mesta za rok 2021

Analýza školských a predškolských zariadení mesta za rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,34 MB
Stiahnuté: 18×
Vložené: 11. 7. 2022

Ekonomická situácia mesta k 31. 5. 2022

Ekonomická situácia mesta k 31. 5. 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 126,38 kB
Stiahnuté: 20×
Vložené: 11. 7. 2022

Majetkové prevody

Majetkové prevody.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 893,45 kB
Stiahnuté: 50×
Vložené: 11. 7. 2022

Návrh dodatku č. 2 k VZN mesta Myjava o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Návrh dodatku č. 2 k VZN mesta Myjava o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 893,96 kB
Stiahnuté: 26×
Vložené: 11. 7. 2022

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok roka 2022

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok roka 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 671,04 kB
Stiahnuté: 34×
Vložené: 11. 7. 2022

Návrh VZN mesta Myjava o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach - nové znenie - dôvodová správa

Návrh VZN mesta Myjava o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach - nové znenie - dôvodová správa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 194,08 kB
Stiahnuté: 41×
Vložené: 11. 7. 2022

Návrh VZN mesta Myjava o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach - nové znenie

Návrh VZN mesta Myjava o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach - nové znenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 802,66 kB
Stiahnuté: 19×
Vložené: 11. 7. 2022

Návrh VZN o poskytovaní finančnej pomoci občanom mesta Myjava

Návrh VZN o poskytovaní finančnej pomoci občanom mesta Myjava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 721,31 kB
Stiahnuté: 61×
Vložené: 11. 7. 2022

Správa o hospodárení spoločností Spartak Myjava, a. s. za rok 2021

Správa o hospodárení spoločností Spartak Myjava, a. s. za rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 435,32 kB
Stiahnuté: 61×
Vložené: 11. 7. 2022

Stav úverov k 31. 5. 2022

Stav úverov k 31. 5. 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 126,83 kB
Stiahnuté: 14×
Vložené: 11. 7. 2022

Zadlženosť mesta k 31. 5. 2022

Zadlženosť mesta k 31. 5. 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 69,23 kB
Stiahnuté: 29×
Vložené: 11. 7. 2022

Zmena rozpočtu č. 2 mesta Myjava

Zmena rozpočtu č. 2 mesta Myjava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 701,13 kB
Stiahnuté: 29×
Vložené: 11. 7. 2022

Zmena rozpočtu mesta Myjava č. 1 k 31. 3. 2022 - skrátená.pdf

21042022_zmena_rozpoctu_k_31_3_3022_skratena.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 697,21 kB
Stiahnuté: 29×
Vložené: 1. 1. 2022

Ekonomická situácia mesta k 28. 2. 2022.pdf

21042022_ekonomicka_situacia_k_28_2_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 124,92 kB
Stiahnuté: 29×
Vložené: 1. 1. 2022

Stav úverov k 28. 2. 2022.pdf

21042022_stav_uverov_k_28_2_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 126,07 kB
Stiahnuté: 33×
Vložené: 1. 1. 2022

Zadlženosť mesta k 28. 2. 2022.pdf

21042022_zadlzenost_mesta_k_28_2_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 67,93 kB
Stiahnuté: 33×
Vložené: 1. 1. 2022

Návrh na schválenie úveru.pdf

21042022_navrh_na_schvalenie_uveru.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 761,63 kB
Stiahnuté: 37×
Vložené: 1. 1. 2022

VZN Mesta Myjava o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Myjava - schválenie.pdf

21042022_vzn_odpadove_vody_nahradne_zasobovanie_schvalenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 285,6 kB
Stiahnuté: 13×
Vložené: 1. 1. 2022

Majetkové prevody.pdf

21042022_majetkove_prevody.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,15 MB
Stiahnuté: 116×
Vložené: 1. 1. 2022

Záverečný účet Mesta Myjava za rok 2021.pdf

21042022_zaverecny_ucet_mesta_myjava_za_rok_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,33 MB
Stiahnuté: 70×
Vložené: 1. 1. 2022

Záverečný účet mesta Myjava za rok 2021 - schválený s uznesením.pdf

21042022_zaverecny_ucet_mesta_myjava_za_rok_2021_schvaleny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,35 MB
Stiahnuté: 55×
Vložené: 1. 1. 2022

Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2021.pdf

21042022_hodnotiaca_sprava_rozpoctu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,93 MB
Stiahnuté: 49×
Vložené: 1. 1. 2022

Správa audítora k účtovnej závierke za rok 2021.pdf

21042022_sprava_auditora_k_uctovnej_zavierke.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 229,52 kB
Stiahnuté: 40×
Vložené: 1. 1. 2022

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2021.pdf

21042022_stanovisko_hlavneho_kontrolora_k_zaverecnemu_uctu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 571,58 kB
Stiahnuté: 43×
Vložené: 1. 1. 2022

Čerpanie rozpočtu mesta Myjava k 31. 12. 2021.pdf

21042022_cerpanie_rozpoctu_mesta_myjava_k_31_12_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,36 MB
Stiahnuté: 37×
Vložené: 1. 1. 2022

Zmena rozpočtu mesta Myjava č. 1 k 31. 3. 2022 - podrobná.pdf

21042022_zmena_rozpoctu_k_31_3_3022_podrobna.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 855,06 kB
Stiahnuté: 34×
Vložené: 1. 1. 2022

Správa o činnosti neziskovej organizácie Sociálne služby Myjava, n. o. za rok 2021.pdf

21042022_sprava_o_cinnosti_organizacie_socialne_sluzby_myjava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,53 MB
Stiahnuté: 72×
Vložené: 1. 1. 2022

Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 3. 3. 2022, 15.00 h

Informácia o náraste výdavkov z dôvodu nekontrolovaného nárastu cien energií – možnosti riešenia, návrh opatrení.pdf

03032022_informacia_o_naraste_vydavkov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 483,63 kB
Stiahnuté: 77×
Vložené: 1. 1. 2022

Dodávky tepla - porovnanie.pdf

03032022_rozdiel_teplo_bpm.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 533,24 kB
Stiahnuté: 34×
Vložené: 1. 1. 2022

Dodávka elektriny - porovnanie.pdf

03032022_porovnanie_elektrina.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 532,63 kB
Stiahnuté: 49×
Vložené: 1. 1. 2022

Dodávka plynu - porovnanie.pdf

03032022_porovnanie_plyn.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 433,67 kB
Stiahnuté: 65×
Vložené: 1. 1. 2022

Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave, štvrtok 10. 2. 2022, 15.00 h

Majetkové prevody.pdf

10022022_majetkove_prevody.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,07 MB
Stiahnuté: 71×
Vložené: 1. 1. 2022

Majetkové prevody - dodatok.pdf

10022022_majetkove_prevody_dodatok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 330,35 kB
Stiahnuté: 41×
Vložené: 1. 1. 2022

Zmena rozpočtu mesta Myjava č. 5 k 31. 12. 2021 - skrtátený materiál.pdf

10022022_zmena_rozpoctu_cislo_5_skratena.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 834,89 kB
Stiahnuté: 38×
Vložené: 1. 1. 2022

Zmena rozpočtu mesta Myjava č. 5 k 31. 12. 2021 - podrobný materiál.pdf

10022022_zmena_rozpoctu_cislo_5_podrobna.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 13,38 MB
Stiahnuté: 38×
Vložené: 1. 1. 2022

Ekonomická situácia mesta.pdf

10022022_ekonomicka_situacia_mesta_31_12_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 277,26 kB
Stiahnuté: 46×
Vložené: 1. 1. 2022

Zadlženosť mesta k 31. 1. 2022.pdf

10022022_zadlzenost_mesta_21_1_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 73,13 kB
Stiahnuté: 31×
Vložené: 1. 1. 2022

Správa o činnosti hlavného kontrolóra za druhý polrok 2021.pdf

10022022_sprava_o_cinnosti_hlavneho_kontrolora_druhy_polrok_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 747,84 kB
Stiahnuté: 13×
Vložené: 1. 1. 2022

Správa o činnosti Mestskej polície Myjava za rok 2021.pdf

10022022_sprava_o_cinnosti_mestskej_policie_myjava_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 719,33 kB
Stiahnuté: 97×
Vložené: 1. 1. 2022

Správa o činnosti Mestskej polície Myjava za rok 2021 - príloha.pdf

10022022_sprava_o_cinnosti_mestskej_policie_myjava_priloha.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 710,07 kB
Stiahnuté: 42×
Vložené: 1. 1. 2022

Správa o činnosti komisií MsZ za rok 2021.pdf

10022022_sprava_o_cinnosti_komisii_msz_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 715,89 kB
Stiahnuté: 25×
Vložené: 1. 1. 2022

Správa o zrealizovaných verejných obstarávaniach za rok 2021.pdf

10022022_sprava_o_realizovanych_verejnych_obstaravaniach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 321,77 kB
Stiahnuté: 36×
Vložené: 1. 1. 2022

Návrh VZN mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2022.pdf

10022022_vzn_financne_prostriedky_prevadzka_mzdy_skoly_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 674,54 kB
Stiahnuté: 19×
Vložené: 1. 1. 2022

Návrh VZN mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2022 - dôvodová správa.pdf

10022022_vzn_financne_prostriedky_prevadzka_mzdy_skoly_2022_dovodova_sprava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 377,07 kB
Stiahnuté: 43×
Vložené: 1. 1. 2022

Dodatok č. 8 VZN mesta Myjava č. 1/2016 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v meste Myjava.pdf

10022022_dodatok_cislo_8_vzn_odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 942,52 kB
Stiahnuté: 37×
Vložené: 1. 1. 2022

VZN mesta Myjava o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Myjava.pdf

10022022_vzn_nahradna_dodavka_vody_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 303,33 kB
Stiahnuté: 21×
Vložené: 1. 1. 2022

Kronika za rok 2020 – schválenie záznamu (po obsahovej stránke).pdf

10022022_kronika_mesta_myjava_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 958 kB
Stiahnuté: 81×
Vložené: 1. 1. 2022
Zobrazené 1-20 z 110

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny

Po - Ut: 8.00 - 16.00 h
St: 8.00 - 17.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozíciíí od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk