Mesto Myjava
Mesto Myjava

Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Myjave

Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Myjave

Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Myjave

Základné informácie o projekte

  • prijímateľ: Mesto Myjava
  • poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR
  • operačný program: Kvalita životného prostredia
  • prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
  • špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
  • dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP: 25.4.2017
  • celkové oprávnené výdavky: 748 564,72 €
  • poskytnutá výška NFP (EU+štátny rozpočet): 711 136,48 €
  • výška spolufinancovania : 37 428,24 €

Opis projektu

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy mestského úradu realizáciou optimálnej kombinácie opatrení vyplývajúcich z energetického auditu s dosiahnutím globálneho ukazovateľa energetickej triedy A1. Rekonštrukcia zameraná na zlepšenie tepelnej ochrany objektu verejnej budovy mestského úradu a na jej celkovú energetickú úsporu bude v rozsahu: zlepšenia tepelno-technických vlastností obalových konštrukcií – zateplenie obvodového plášťa, stropu pivničných priestorov, zateplenie podlahy podkrovia, kompletná výmena okien a dverí v obvodových konštrukciách, kompletná výmena elektroinštalácie, zdrojov osvetlenia, rekonštrukcia vykurovania a ohrevu teplej úžitkovej vody, rekonštrukcia vzduchotechniky. Realizáciou projektu sa dosiahne aj bezbariérovosť objektu vďaka novému výťahu. Plánovaná úspora energie na vykurovanie podľa energetického auditu sa opatreniami dostane na úroveň 75,4 %. Projekt je spolufinancovaný  Európskou úniou.

Dátum vloženia: 25. 4. 2017 3:57
Dátum poslednej aktualizácie: 6. 6. 2022 3:59
Autor:

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny

Po - Ut: 8.00 - 16.00 h
St: 8.00 - 17.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozíciíí od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk