Mesto Myjava
Mesto Myjava

Projekty realizované v meste Myjava s podporou EÚ v období rokov 2007 - 2013

Projekty realizované v meste Myjava s podporou EÚ v období rokov 2007 - 2013

Poradie Názov
projektu
Schéma
pomoci
Názov
opatrenia
Celkové
oprávnené výdavky (v €)
Poskytnutá suma (v €) Rok podpisu zmluvy  
1. Modernizácia
ZŠ Viestova ul.
Regionálny
operačný
program
1.1 Infraštruktúra
vzdelávania
1 408 924,04 1 338 477,84 2009
2. Materská škola Myjava,
Ul. SNP - modernizácia
Regionálny
operačný
program
1.1 Infraštruktúra
vzdelávania

688 180,18

653 771,17 2009
3.

Pozrime sa
cez hranice
z výšky
(výstavba troch rozhľadní)

Program cezhraničnej spolupráce
SR - ČR
2007 -2013

1.5 Rozvoj
cezhraničného
turizmu

65 338,-
celkové
výdavky
partnerov:
195 576,-

62 071,10
poskytnutá
suma pre partnerov:
166 239,60

2009
4. Regionálne centrum
pre zhodnotenie
biologicky
rozložiteľného
odpadu
v meste Myjava
OP Životné prostredie

4.2 Podpora aktivít
v oblasti
separovaného
zberu,
Podpora aktivít
na zhodnocovanie odpadov

2 978 048,87 2 829 146,43 2009
5. Vybudovanie poldra Svacenícky jarok OP Životné prostredie 2.1 Preventívne
opatrenia
na ochranu
pred povodňami
2 384 362,96 2 265 144,81 2010
6. Zóna - Centrum
mesta
Myjava -
Námestie
M. R. Štefánika
Regionálny
operačný
program
4.1 Regenerácia
sídiel
1 317 421,02 1 251 549,97 2010
7. Vybudovanie
vodovodu
Malejov
OP Životné prostredie 1.1 Zásobovanie obyvateľstva
pitnou vodou
z verejných
vodovodov
1 591 688,64 1 512 104,21 2011
8. Modernizácia
verejného
priestranstva -
areál Padelky
Program rozvoja vidieka
2007 - 2013
cez os 4 Leader
4.2 Obnova a
rozvoj obcí
66 400,- 65 065,35 2011
9. Cyklotrasa
Chlebov vrch
Program rozvoja vidieka
2007 - 2013
cez os 4 Leader
4.2 Obnova a
rozvoj obcí
10 112,-  6 230,- 2014
10. Revitalizácia
mesta
po povodniach
Regionálny operačný
program
4.1 Regenerácia
sídiel
362 351,34 344 233,77 2014
11. Rekonštrukcia
Zariadenia
opatrovateľskej
služby
Nezábudka
v Myjave
Regionálny operačný
program
2.1 Infraštruktúra sociálnych
služieb, sociálnoprávnej
ochrany a
sociálnej kurately
2 495 790,- 2 371 000,50 2010
12. Kultura a tradice
neznají hranice
Program cezhraničnej spolupráce
SR -ČR
2007 - 2013
1.1 Kultúrny
rozvoj
a zachovanie
tradícií

33 319,52
celkové
výdavky partnerov:
67 548,58

31 653,54
poskytnutá
suma
pre partnerov:
57 416,29

2014
13.

Zlepšení
dostupnosti
pohraničí v okolí
Velké Javořiny II

Program cezhraničnej spolupráce
SR - ČR 2007 - 2013

2.1 Rozvoj
dopravnej
infraštruktúry
a dostupnosti
pohraničia

0,-
celkové
výdavky partnerov:
1 442 611,47

poskytnutá
suma
pre partnerov:
1 315 490,40
2015
14. Obnova verejného osvetlenia v meste Myjava Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky 107 022,92 101 671,77 2015
SPOLU: 12 832 120,46 €
Dátum vloženia: 31. 12. 2015 4:02
Dátum poslednej aktualizácie: 6. 6. 2022 4:10
Autor:

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny

Po - Ut: 8.00 - 16.00 h
St: 8.00 - 17.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozíciíí od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk