Mesto Myjava
Mesto Myjava

Projekty realizované v meste Myjava s podporou EÚ v období rokov 2004 - 2006

Projekty realizované v meste Myjava s podporou EÚ v období rokov 2004 - 2006

Poradie Názov
projektu
Schéma pomoci Názov opatrenia Celkové oprávnené výdavky (v €) Poskytnutá suma (v €) Rok podpisu zmluvy
1. Prezentácia folklóru a tradičnej kultúry amatérskych kolektívov Myjava 2005 Interreg IIIA SR - ČR 2004 - 2006 Ľudské zdroje, sociálny a kultúrny rozvoj 109 466,47 103 993,13 2005
2. Rekonštrukcia typického gazdovského dvora v Myjave Interreg IIIA SR - ČR 2004 - 2006  Udržiavanie krajiny a rozvoj turizmu  203 579,86 193 400,88 2005
3. Uzatvorenie a rekultivácia skládky Holičov vrch - Myjava Interreg IIIA SR - ČR 2004 - 2006 Rozvoj krajiny s ohľadom na environmentálne aspekty 142 815,03 135 674,28  2005
4. Uzavretie a rekultivácia skládky Myjava - Suroviny OP Základná infraštruktúra Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva 733 462,82  696 788,78  2005
5. Priemyselný park Javorinská Myjava Sektorový operačný program priemysel a služb Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry  3 176 658,04 2 569 633,14 2005
6. Kvalitatívne zlepšenie Domova sociálnych služieb pre deti Myjava a odstránenie nevyhovujúcich hygienických a pracovných podmienok OP Základná infraštruktúra Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry v regiónoch 112 361,41 106 743,34 2005
7. Eliminácia prevádzkových nákladov a zvýšenie úrovne vzdelávania na II.ZŠ Štúrova ulica Myjava OP Základná infraštruktúra Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry v regiónoch 418 243,37 397 331,20  2005
8. Škola tretieho tisícročia - internet pre každého OP Základná infraštruktúra Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor  113 675,89 107 992,10 2006
9. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Myjava  OP Základná infraštruktúra Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky 13 941,45  13 244,37 2007
10. Územný generel protipovodňových opatrení mesta Myjava  OP Základná infraštruktúra Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky 94 602,67 89 872,54  2007
11. Revitalizácia toku Myjava v intraviláne mesta Myjava Nórsky finančný mechanizmus    1 035 414,00 1 035 414,00  2007
SPOLU: 5 450 087,76 €
Dátum vloženia: 31. 12. 2006 4:11
Dátum poslednej aktualizácie: 6. 6. 2022 4:15
Autor:

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny

Po - Ut: 8.00 - 16.00 h
St: 8.00 - 17.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozíciíí od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk