Mesto Myjava
Mesto Myjava

Prestupné bývanie a komunitné centrum v meste Myjava

Prestupné bývanie a komunitné centrum v meste Myjava

Prestupné bývanie a komunitné centrum v meste Myjava

 • názov projektu: Prestupné bývanie a komunitné centrum v meste Myjava
 • trvanie projektu: 04/2019 – 12/2023
 • nenávratný finančný príspevok: 851 353,94 EUR
 • typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt
 • riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR
 • prijímateľ: Mesto Myjava
 • hlavný cieľ projektu: Rekonštrukcia bytových domov č.234 a 236 na ulici Trokanova v Myjave s prvkami prestupného bývania za účelom zvýšenia počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania.
 • opis projektu: Predmetom projektu je rekonštrukcia obytných budov na Trokanovej ulici na zvýšenie energetickej hospodárnosti a vytvorenie dvoch stupňov prestupného bývania tak, aby bola dosiahnutá prestupnosť v oboch smeroch bývania a následne za systematickej práce asistentov bývania bola zabezpečená možnosť následného samostatného bývania v čo najväčšom počte uchádzačov o bývanie. V rámci projektu je podporená rekonštrukcia 18 bytových jednotiek pre nižší stupeň bývania a 18 bytových jednotiek pre vyšší stupeň bývania.
 • ciele projektu: Zabezpečiť prístup k zlepšeným podmienkam bývania a  prispieť k sociálnej integrácii znevýhodnených skupín obyvateľov, s dôrazom na obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity.
 • výsledky projektu: Realizácia projektu prispeje k zlepšeniu podmienok bývania sociálne znevýhodnených skupín obyvateľov a k zvýšeniu energetickej hospodárnosti budov. Systém sociálneho bývania s prvkami prestupného bývania podporí sociálnu inklúziu občanov MRK a umožní jednoduchší prístup ku kvalitnému bývaniu s jasnými pravidlami a odbornou pomocou asistentov bývania.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 Prestupné bývanie a komunitné centrum v meste Myjava.pdf

www.ludskezdroje.gov.sk  |  www.minv.sk  |  www.myjava.sk

Prílohy

prestupne_byvanie_publicita.pdf

prestupne_byvanie_publicita.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 854,98 kB
Dátum vloženia: 1. 4. 2019 8:46
Dátum poslednej aktualizácie: 1. 6. 2022 8:47
Autor:

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny

Po - Ut: 8.00 - 16.00 h
St: 8.00 - 17.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozíciíí od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk