Mesto Myjava
Mesto Myjava

Na kole při Baťově kanálu a v Bílých Karapatech

Na kole při Baťově kanálu a v Bílých Karapatech

Na kole při Baťově kanálu a v Bílých Karapatech

Základné informácie o projekte

 • vedúci partner: Obce pro Baťův kanál
 • hlavný cezhraničný partner: Mesto Myjava
 • poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 • operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
 • prioritná os: 2 – Kvalitné životné prostredie
 • špecifický cieľ: 2.1 -   Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu
 • dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP: 22.2.2018
 • celkové oprávnené výdavky projektu: 774 910,08 eur
 • poskytnutá výška NFP (EU +ŠR): 658 673,55 eur
 • výška spolufinancovania: 54 299,79 eur

z toho Mesto Myjava:

 • celkové oprávnené výdavky: 463 825,08 eur
 • poskytnutá výška NFP (EU +ŠR): 440 633,81 eur
 • výška spolufinancovania: 23 191,27 eur

Opis projektu

Predmetom projektu je vybudovanie cyklotrasy v prihraničnej oblasti pri Baťovom kanále na jednej strane a cyklochodníka Lesanka v Myjavskej pahorkatine na druhej strane hranice. Dopravná dostupnosť je zabezpečená prostredníctvom existujúcich komunikácií. Súčasťou projektu je i propagácia, ktorá sa kladie za cieľ zvýšenie povedomia o tunajšom jedinečnom prírodnom a kultúrnom dedičstve a možnostiach cestovného ruchu (cykloturistiky) v prihraničnej oblasti. Výsledkom projektu bude vybudovaná cyklotrasa na moravskej strane v dĺžke 0,67 km a na slovenskej strane cyklochodník v dĺžke 2,56 km. Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja  Európskej únie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu Interreg V-A Slovenská  republika-Česká republika.

Dátum vloženia: 22. 2. 2018 3:26
Dátum poslednej aktualizácie: 6. 6. 2022 3:28
Autor:

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny

Po - Ut: 8.00 - 16.00 h
St: 8.00 - 17.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozíciíí od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk