Advertisement
Cykloturistika

Cykloturistické trasy v myjavskom regióne a okolí

ObrazokCez Myjavu a okolité obce prechádza niekoľko dobre značených cykloturistických trás rôznych kategórii. Od tých najjednoduchších, ktoré zvládnu aj deti, až po najnáročnejšie určené pre zdatných cyklistov. Myjavská pahorkatina, Malé a Biele Karpaty či Považský Inovec ponúkajú návštevníkom nádherné výhľady na krajinu, kopaničiarske osídlenia a prírodné krásy. Cyklisti môžu navštíviť veľa zaujímavých historických pamiatok - staré kostoly v obciach, mohylu gen. M. R. Štefánika na Bradle a jeho kubistický pamätník na Myjave, Gazdovský dvor v Myjave - Turej Lúke, hrady Branč, Čachtický hrad, Beckov, ruiny opevneného kostolíka v Haluziciach a mnohé ďalšie.Obrazok
V súčasnosti 23 obcí združenia Veľká Javorina - Bradlo, kam patrí i Myjava, realizuje projekt rozvoja infraštruktúry cykloturistických trás. Osádzajú sa tzv. cykloodpočívadlá - prístrešky s lavicami, stolmi, nádobami na odpad, informačné tabule s turistickými a cykloturistickými mapami, navigáciami k významným prírodným, historickým či umeleckým pamiatkam. Tento projekt určite skvalitní už existujúce značené trasy pre cyklistov, zvýši informovanosť o regióne a zintenzívni zážitky z výletov. Všetkých priaznivcov cyklistiky preto srdečne do nášho regiónu pozývame!

Trasa č. 8309 - Brezová pod Bradlom - Prietrž - BrančObrazok
dĺžka 19 km, prevýšenie 270 m
športová trasa

Trasa vedie z námestia v Brezovej pod Bradlom súbežne s trasou č. 2302 až po križovatku Dolný Štverník. Tu odbočí cez most doprava a pokračuje mierne zvlneným terénom cez Prostredný Štverník do Prietrže. Odtiaľ ide ďalej cez Podhorie a Podbranč na hrad Branč.

Trasa č. 8310 - Podolie - Krajné
dĺžka 8 km, prevýšenie 200 metrov
športová trasa

Táto trasa tvorí spojku medzi trasami č. 003 a 2302. Začína na križovatke za obcou Podolie a plynule stúpa cez Korytnianske kopanice až do sedla Ošmek. Odtiaľ po menej kvalitnej asfaltovej ceste schádza na okraj obce Krajné.

Trasa č. 8311 - Trenčianske Bohuslavice - Haluzice
dĺžka 8 km, prevýšenie 100 metrov
rekreačná trasa

Trasa tvorí odbočku z trasy č. 020 k zaujímavým historickým lokalitám, napríklad k zrúcanine opevneného haluzického kostolíka. Začína v Trenčianskych Bohuslaviciach oproti železničnej stanici a hore obcou pokračuje až ku kostolu v Bošáci. Tu odbočí doprava a miernym stúpaním vedie do Haluzíc.

Trasa č. 022 - Kopaničiarska cyklomagistrála
Považany - Senica, dĺžka 60 km, prevýšenie 500 metrov
športová trasa

ObrazokTrasa sa začína na Vážskej cyklomagistrále v Považanoch. Po ceste vedie okrajom obce, križuje cestu I. triedy a pokračuje do Čachtíc. Tu pretína trasu č. 003 a pokračuje z námestia popri kostole z ľavej strany do Čachtickej doliny. Prechádza cez Višňové, Hrachovište, Vaďovce do Starej Turej. Na križovatke pri hoteli Lipa odbáča trasa hore mestom a pri mestskom úrade zatáča doľava. Náročnejším stúpaním a klesaním prechádza cez Papraď a Poriadie do Myjavy. Z myjavského Námestia M. R. Štefánika pokračuje smerom na Brezovú pod Bradlom. Po tiahlom stúpaní za autobusovou zastávkou U Šimkovcov odbočí doprava a prechádza cez kopanice do Bukovca. Trasa však nevstupuje do obce, ale od autobusovej zastávky pred ňou pokračuje priamo dlhým zjazdom až do Prietrže. Tu opäť stúpa a potom krátkym zjazdom schádza do Senice, kde končí.

Trasa č. 2301 - Hlohovec - Piešťany - Trenčín - Nemšová
dĺžka 80 km, prevýšenie 100 m
rekreačná trasa

Trasa začína v Hlohovci, kde sa napája na trasu č. 002. Pokračuje ďalej po hrádzi kanála do Koplotoviec, kde schádza na cestu. Pred Sokolovcami prechádza na hrádzu a po brehu Sĺňavy smeruje do Piešťan. Cez kúpele vchádza do Moravian a po ceste pokračuje cez Beckov až do Trenčianskych Stankoviec. Odtiaľ pokračuje do Opatoviec, kde vychádza na hrádzu vážskeho kanála. Po hrádzi ide cez Trenčín až do Trenčianskej Teplej, kde prechádza mostom cez kanál do Nemšovej. Tu sa trasa pripája na trasu č. 002.

Trasa č. 2302 - Hrachovište - Jablonica - Plavecký PeterObrazok
dĺžka 45 km, prevýšenie 200 m
športová trasa

Trasa začína na križovatke v Hrachovišti, kde sa napája na trasu č. 022. Pokračuje cez Krajné, Podkylavu a Košariská do Brezovej pod Bradlom. Profil trasy je členitý s častým stúpaním a klesaním. Z námestia v Brezovej pod Bradlom pokračuje doľava smerom na Jablonicu. Pred obcou Plavecký Peter sa napája na trasu č. 003, ktorá prichádza od Bukovej.

Trasa č. 5302 - Brezová pod Bradlom - Myjava - Senica
dĺžka 48 km, prevýšenie 300 metrov
športová trasa

Trasa začína na námestí v Brezovej pod Bradlom. Pokračuje cestou do Myjavy a v osade Minarčiny odbočí doľava. Cez Jandovu dolinu prechádza do Priepasného a tiahlym stúpaním až do Polianky. Odtiaľ plynulým zjazdom schádza na Námestie M. R. Štefánika v Myjave, kde križuje trasu č. 022. Pokračuje tiahlym stúpaním okolo štvrte Kopánka smerom na Poľanu. Odtiaľ plynulým klesaním prechádza popri hraničnom priechode do centra obce Vrbovce. Ďalej pokračuje cez Sobotište a Kunov do Senice, kde sa napája na sieť cyklotrás na Záhorí.

Trasa č. 5303 - Dolné Sŕnie - Papraď
dĺžka 30 km, prevýšenie 200 metrov
rekreačná trasa

ObrazokTrasa odbočuje v Dolnom Sŕní z trasy č. 020 a pokračuje cez rázovitý kopaničiarsky kraj na trasu č. 022 v Starej Turej. Cez Dolné Sŕnie ide do Moravského Lieskového a ďalej do Bziniec pod Javorinou. Odtiaľ miernym stúpaním vedie do Cetuny, náročnejším tiahlym stúpaním a následným klesaním pokračuje cez Barinu do Hrnčiarového. Od Bariny po Hrnčiarové ide súbežne s trasou č. 8304. Tu odbočí doprava a schádza do Starej Turej. Na hlavnej križovatke odbočí doprava smerom na Myjavu. Za čerpacou stanicou odbočí doľava a topoľovou alejou vedie k rekreačnej oblasti Dubník I. Po krátkom zjazde pred hrádzou prudko zabočí doprava a popri vodnej nádrži a autokempingu vychádza opäť na hlavnú cestu do Myjavy. Po asi 200 metroch odbočí doprava k chatovej osade a popri vodnej nádrži Dubník II. ide cez Drgoňovu dolinu na Papraď, kde sa pripája k trase č. 022.

Trasa č. 8201 - Ducové - Kostolec
dĺžka 1 km, prevýšenie 50 metrov
rekreačná trasa

Trasa sa začína na kúpalisku Eva v Piešťanoch. Pokračuje po ochrannej hrádzi rieky Váh, najskôr po asfaltovom, potom po spevnenom povrchu komunikácie. Nad obcou Ducové sa napája na trasu 2302.

Trasa č. 8303 - Priepasné - Košariská
dĺžka 5 km, prevýšenie 125 metrov
extrémna trasa

Trasa tvorí spojku medzi trasami č. 2302 a 5302. Z križovatky v Priepasnom začína plynule stúpať až na Dlhý vŕšok a následne klesá do Košarísk.

Trasa č. 8304 - Hrnčiarové - Veľká JavorinaObrazok
dĺžka 9 km, prevýšenie 600 metrov
extrémna trasa

Trasa sa začína pri hostinci v Hrnčiarovom, odkiaľ súbežne s trasou č. 5303 vedie až po Barinu. Tu odbočí doľava a pokračuje ďalej asfaltovou cestou v stálom stúpaní a niekoľkými serpentínami až pod vrchol Veľkej Javoriny. Končí pri Holubyho chate.

Trasa č. 002 - Vážska cyklomagistrála
Piešťany - Trenčín - Žilina, dĺžka 145 km, prevýšenie 100 metrov
rekreačná trasa

Trasa sa začína v Piešťanoch pri Kolonádovom moste. Po asfaltovej komunikácií vedie popri derivačnom kanáli až do obce Považany. Tu sa stretáva s Kopaničiarskou magistrálou. Prechádza cez most a medzi derivačným kanálom a riekou Váh pokračuje až do areálu Zelená Voda v Novom Meste nad Váhom. Odtiaľ pokračuje cez Beckov do Trenčína a ďalej.

ObrazokTrasa č. 003 - Malokarpatská cyklomagistrála
Nové Mesto nad Váhom - Vrbové - Trstín - Vysoká pri Morave, dĺžka 122 km, prevýšenie 100 metrov
rekreačná trasa

Trasa sa začína v Novom Meste nad Váhom na železničnej stanici, prechádza cez sídlisko (Krátka ulica, Ulica M. Rázusa) na cestu do Čachtíc. Tu sa križuje s trasou č. 022 a odtiaľ pokračuje hlavnou cestou malým klesaním cez Častkovce a Podolie do Krakovian. Tu sa trasa zatáča doprava a pokračuje cez Vrbové, Trstín a Bukovú na Záhorie, kde sa napája na sieť cyklotrás Záhoria.

Trasa č. 020 - Štiavnická cyklomagistrálaObrazok
Nová Bošáca - Nová Lehota - Podhradie, dĺžka 60 km, prevýšenie 300 m
športová trasa

Trasa sa začína na hraničnom priechode s Českou republikou Šance - Nová Bošáca. Prechádza cez Zemianske Podhradie, Bošácu a Dolné Sŕnie do Nového Mesta nad Váhom. Tu na svetelnej križovatke odbáča doľava na Rakoľuby. V oblasti Zelenej Vody križuje Vážsku cyklomagistrálu. V Rakoľuboch sa stretáva s modro značenou cyklotrasou a spolu s ňou prechádza cez Kočovce, Novú Ves nad Váhom, Hrádok a Lúku až do Modrovky. V Modrovke odbočí doľava a dlhým stúpaním pokračuje cez Modrovú, Starú Lehotu popod Bezovec do Novej Lehoty. Ďalej stúpa naprieč hrebeňom Považského Inovca do Podhradia. Tu trasa končí.

mapa

Informácie: Slovenský cykloklub (SCK), Slovenský cykloklub Stará Turá, Infotur - Informačná kancelária mesta Stará Turá. Mapku vydal Slovenský cykloklub v roku 2006 ako súčasť projektu "Obnova a údržba existujúcich cykloturistických trás".

 

Podujatia

03.11.2016 | KD Samka Dudíka
Výstava cestovateľských fot...
03.11.2016 | KD Samka Dudíka
Himalaya Expedition Trekking
03.11.2016 | SNM - Múzeum SNR v Myjave
(1) MY...
05.11.2016 | KD Samka Dudíka
Myjavci Myjave
06.11.2016 | Evanjelický a.v. kostol v Myjave
Cithara Sanctorum
07.11.2016 | KD - kino Primáš
Medzinárodný festival outdoo...

Anketa

Ktoré komunikačné kanály samosprávy preferujete?
 
Zaujímate sa o to, o čom rokuje a rozhoduje Mestské zastupiteľstvo v Myjave?
 

GalériaPočasie

 


Menu

Mapa mesta Myjava

Obrazok
 

Návštevníci

Aktuálne je 1 hosť na stránkach

Štatistiky

Čas: 02:21
Dátum: 29. 10. 2016
Členovia: 46
Správy: 1530
Návštevníci: 26146227

Spolupráca


Obrazok

Obrazok

Obrazok

Obrazok

 


 

 
 
Advertisement

© 2016 Oficiálna stránka mesta Myjava
Created by LMDizajn.